Start

Drukuj

logo strona3

 

 2016

290-lecie budowy Pałacu w Siemczynie!!!

 

Pałac Siemczyno zaprasza na:

 

IX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

5 listopada 2016 roku - godzina 15.00

- Otwarcie Galerii "Kamienna" i wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Zbiorowej Malarstwa, Fotografii, Tkaniny Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Koszaliński;

- Prelekcja historyka-regionalisty Jarosława Leszczełowskiego pt. "Frydlandzki sztetl i frydlandzki Berlin";

- koncert "Bułat Okudżawa po rosyjsku i po polsku" w wykonaniu Duetu Zoriuszka.

 

BĄDŹCIE Z NAMI - WSZYSCY KREATYWNI KTÓRZY CHCĄ:

Dzielić się pomysłami

Być ponad podziałami

 

Szczególne podziękowania przekazujemy osobom wspierającym finansowo w 2015 roku wydawnictwo

Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

- Pani Irenie Grzegorzewskiej (2x),

- Panu Henrykowi Śmiszek (2x),

- Panu Maciejowi Bukowskiemu,

- Panu Zbigniewowi Kapuście,

- Pani Teresie Kośmider,

- Pani Dorocie Weckiel,

- Pani Beacie Miszewskiej-Kozłowskiej,

- Państwu Jolancie i Maciejowi A. Marciszewskim.

PRZEKAŻ 1% ODPISU ROCZNEGO ROZLICZENIA NA RZECZ

HENRYKOWSKIEGO STAWARZYSZNIA W SIEMYCZYNIE

BY WESPRZEĆ:

REWITALIZACJĘ PAŁACU W SIEMCZYNIE

nr KRS: 0000247103

 

Inne datki na ten cel, za które dziękujemy prosimy kierować

na rachunek bankowy:

10 1090 2659 0000 0001 2373 1358

BZ WBK S.A. 1.O. Kołobrzeg

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

Nasze dotychczasowe publikacje (wybór):

 

14 lutego 2015 roku powołano Zespół Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno"

  WIRTUALNY SPACER

PO PAŁACU PARKU I FOLWARKU W SIEMCZYNIE

Zerknij na naszą starą stronę - naprawdę warto - dużo innych treści!

 

Copyright 2012. Free joomla templates |