Drukuj

 

Spis treści - TOM IX (2016) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM IX

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

 • Zbigniew MIeczkowski, Sprawozdanie z konferencji naukowo-historycznej "Z dziejów ziemi drawskiej" - str. 13
 • Alina Karolewicz, Pałacowe rozrywki - str. 17
 • Wiesław Krzywicki, Festyn Żeglarski nad Zatoką Henrykowską - str. 22

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

 • Edward Rymar, Drawa jako rzeka graniczna w XIII-XV wieku - str. 49
 • Zbigniew Mieczkowski, Spławność i żeglowność Drawy przez wieki. Flisacy na Drawie - str. 65
 • Dariusz Czerniawski, Z historii garnizonu Borne Sulinowo - str. 91
 • Lidia Sudakiewicz, Pochodzenie, znaczenie i odmiana nazwiska Andziak - str. 107
 • Lidia Sudakiewicz, Rodowody siemczyńskich nazwisk. Nazwiska powojennych sołtysów Siemczyna - str. 112
 • Ignacy Skrzypek, Plany zagosodarowania wyspy Bielawy na jez. Drawsko w latach 60-tych XX wieku - str. 121

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

 • Andrzej Malinowski, Biokulturowe uwarunkowania starości - str. 147
 • Jan Dębicki, Saga Rodu Dębickich - str. 152
 • Alina Karolewicz, Pamięć miejsc i ludzi czyli Akademia Rysunku prof. Radosława Barka - str. 188

HISTORIA:

 • Andrzej Kuczkowski, Nowe wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne w rejonie Siemczyna - str. 197
 • Jarosław Leszczełowski, Frydlandzki Berlin - str. 206
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. III) - str. 232
 • Krzysztof Reszta, Bulgrin - Bolegorzyn. Z dziejów majątku ziemskiego od XIV do XX w. - str. 251

KULTURA:

 • Ireneusz Makowski, Siemczyno we mgle - str. 276

INFORMACJE:

 • Zapowiedz Tomu X - str. 295


 

Copyright 2012. Free joomla templates |