Drukuj

 

Spis treści - TOM VIII (2016) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM VIII 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

 • Zdzisław Andziak, Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 11
 • Alina Karolewicz, Robert A. Dyduła, Sprawozdanie z Henrykowskich Spotkań Kulturalnych (I-VIII) - str. 21
 • Wiesław Krzywicki, Sprawozdanie z Europejskich Słonecznych Dni AD 2016 - str. 25

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

 • Jarosław Rzepa - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Strategia dla OZE w Województwie Zachodniopomorskim - str. 33
 • Patrycja Rogalska, Możliwości i formy współfinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w 2016 r. z uwzględnieniem zagadnień programu PROSUMENT - str. 43
 • Arkadiusz Witowski, Rewolucja energetyczna - jak wykorzystać szansę! - str. 48
 • Edward Orłowski, Gminy samowystarczalne energetycznie - mrzonka czy rzeczywistość? - str. 60

HISTORIA:

 • Czesław Szawiel, Historia jednego z najstarszych pomorskich rodów - von Borcke - str. 67
 • Jarosław Leszczełowski, Golczowie we frydlandzkiej posiadłości - str. 77
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. II) - str. 90
 • Zbigniew Mieczkowski, 70 lat osadnictwa na Ziemi Drawskiej - str. 100
 • Wiesław Krzywicki, Z kajaka na barkę piotrową - str. 115
 • Kamil Połeć, Tropem pałacowych skarbów z Siemczyna - str. 134

KULTURA:

 • Alina Karolewicz, Wyłonione z siemczyńskiej mgły - str. 144
 • Alina Karolewicz, Stary baron - str. 147
 • Alina Karolewicz, Manuet w Pałacu Siemczyno - str. 153

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Zbigniew Mieczkowski, Poligon Drawski w trzech odsłonach - str. 158
 • Jarosław Leszczełowski, Frydlandzkie dzieje Mirosławca. Lataa 1314-1772 - str. 161
 • Jarosław Leszczełowski, Wędrówki między Drawskiem Pomorskim a Złociieńcem - str. 162

INFORMACJE:

 • Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie na platformie Zachodniopomorskiego Porozumienia Pism Historycznych - str. 163
 • Zapowiedź tomu IX - str. 165

 

Copyright 2012. Free joomla templates |