Drukuj

 

Spis treści - TOM VII (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM VII

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

 •  Radosław Gaziński, Źródła archiwalne do dziejów Ziemi Drawskiej w Archiwum Państwowym w Szczecinie do 1945 roku - str. 11
 • Zbigniew Mieczkowski, Przedwojenny poligon lotniczy w Lesznie 1935-1945 - od powstania do ewakuacji - str. 19
 • Maria Witek, Człowiek i świątynia. Problemy opiekunów zabytku - str. 61
 • Waldemar Witek, Kościoły ryglowe powiatu drawskiego - charakterystyka - str. 65
 • Aleksandra Hamberg-Fedorowicz, Kościoły ryglowe powiatu drawskiego - struktura budowlana - str. 76
 • Beata Makowska, Na marginesie projektu Kościoły Ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - str. 89
 • Janina Kochanowska, Ceramiczna rzeźba średniowieczna jako świadectwo działalności klasztorów na Pomorzu Zachodnim - str. 98
 • Zbigniew Sobisz, Zabytkowe parki dworskie w Gminie Drawsko Pomorskie - str. 112
 • Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Jan Matejko - od działalności artystycznej po konserwację zabytków - str. 133

HISTORIA REGIONU:

 • Jarosław Leszczełowski, Z dziejów Darskowa koło Złocieńca - str. 141
 • Zbigniew Januszaniec, Przygraniczna wieś Siemczyno (Heinrichsdorf, Henrykowo) - str. 158

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

 • Wiesław Krzywicki, Jak przygoda to tylko w Siemczynie - str. 193
 • Mathias von Bredow, Drugie spotkanie potomków rodu von Bredow (krótkie sprawozdanie) - str. 206
 • Mathais von Bredow, The Second Meeting of von Bredow Descendants and Friends (Shott Report) - str. 209
 • Wiesław Krzywicki, Robert A. Dyduła, V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 212

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:

 •  dr Stanisław Nowak, Jesień życia - zrozumieć świat, zrozumieć siebie, dbać o zdrowie i być aktywnym - str. 223
 • Stanisław Tuzinek, Biomedyczne uwarunkowania aktywności ruchowej - str. 234
 • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz, Samoocena zdrowia, jakośść życia i zaradności życiowej osób strarszych - str. 247

 

Copyright 2012. Free joomla templates |