Drukuj

 

Spis treści - TOM VI (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM VI

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP, Słowo wstępne - str. 5
 • Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Przedmowa - str. 9
 • Zdzisław Andziak, Wspólna praca to sukces. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Henrykowkiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 10

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

 • KONFERENCJA Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, odzyskanie uśpionego kapitału (1-2 VII 2014)
 • Wiesław Krzywicki, Wprowadzenie - str. 21
 • Prof. Anna Giza-Poleszczuk, dr Witold Kościesza-Jaworski, Społeczne aspekty likwidacji Państowych Gospodarstw Rolnych. Raport socjologiczny z badań ilośiowych i jakościowych. Opracowanie: Wiesław Krzywicki - str. 27
 • Spuścizna PGR-ów i co dalej?
  Obserwatorium Integracji Społecznej - str. 66
 • Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektro Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Podsumowanie konferencji - str. 73

KONFERENCJA:

 •  W trosce o nasze dzieci. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie
 • Wiesław Krzywicki, Wprowadzenie - str. 77
 • Prof. Andrzej Malinowski, dr Stanisław Nowak, Stan rozwoju fizycznego dzieci wiejskich ze środowisk postpegeerowskich str. 81
 • Prof. Andrzej Jopkiewicz, Uwagi o rozwoju fizycznym dzieci rozpoczynających naukę szkolną - str. 89
 • Agata i Andrzej  Jopkiewiczowie, Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju funkcji poznawczych dzieci i młodzieży - str. 96
 • Renata Orawiec, Stanisław Nowak, Stanisław Tuzinek, Diagnoza składu ciała ważnym ogniwem w tworzeniu programów treningu zdrowotnego dzieci czaplineckich w wieku 6-9 lat - str. 104
 • Stanisław Tuzinek, Renata Orawiec, Stanisław Nowak, Profilaktyka i leczenie wad postawy ciała w świetle współpracy ze szkołą i rodzicami - str. 121
 • Jan Grochocki, Żeglarstwo śródlądowe z dziećmi niepoełnosprawnymi. Korekcja wad postawy przez zabawę - str. 131
 • Jan Grochocki, Żeglarstwo z dziećmi specjalnej troski - str. 134
 • Jan Grochocki, Rudolf "Ruda" Krustschneider - str. 136

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • Wiesław Krzywicki, Relacja z IV Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie - str. 139
 • Prof. dr hab. Aleksy Patryn, Energia słoneczna. Aspekty historyczne, techniczne i społeczne - str. 149
 • Jarosław Rzepa, W Tegionalnym Programie Operacyjnym stawiamy na odnawialne źródła energii - str. 164
 • dr inż. Janusz Teneta, Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w świetle obowiązujących w Polacse przepsów prawnych - str. 172
 • Jacek Chrzanowski, Rośnie liczba Prosumentów na Pomorzu Zachodnim - str. 189

 KULUTRA I WYCHOWANIE:

 • Prof. Andrzej Malinowski, Uwagi do dyskusyjnych problemów gender - str. 192

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Józef Zbigniew Polak, Impresje o Żołnierzach Wyklętych ze słowem wstępnym abp. Henryka Hoser i bp. Józefa Guzdka i słowem wprowadzenia Łukasza Koremby - str. 198

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202

 

Copyright 2012. Free joomla templates |