Drukuj

 

Spis treści - TOM IV (2014) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM IV

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Słowo wstępne - str. 7
 • Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, Przedmowa - str. 9
 • Zdzisław Andziak, W drodze do celu. Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 10

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

 • Bogdan Andziak, Zawiedzione nadzieje... III edycja Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie - str. 22

Teksty wystąpień:

 • Jacek Chrzanowski, Rozwój energetyki prosumenckiej w zachodniopomorskim - str. 29
 • Radosław Grzegorczyk, Nowe plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim - str. 35
 • Dr Zbigniew Mieczkowski, Z historii OZE w Powiecie Drawskim. Elektrownia wodna w Borowie - str. 42
 • Waldemar Witek, Młyny wodne i wiatraki w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego - (Płyń  wodo, wiej wietrze) - str. 55

HISTORIA:

 • Juliusz Sienkiewicz, Sienkiewiczowski "Potop" wobec historii - str. 71
 • Jarosław Leszczełowski, Von Arnimowie z Siemczyna (cz. 1) - str. 76
 • Zbigniew Januszaniec, O drahimskim zamku - str. 86
 • Magdalena Bekier, Dzieci i moda w XVIII stuleciu - str. 117

KULTURA I WYCHOWANIE:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski, Nieco uwag antropologicznych o współczesnej kulturze i wychowaniu - str. 122

ZDROWIE:

 • Dr Stanisław Tuzinek, Miejsce gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w treningu zdrowotnym - str. 129

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Jarosław Leszczełowski, Henrykowscy Golczowie - str. 144
 • Jarosław Leszczełowski, Między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem - str. 144
 • Jarosław Leszczełowski, Złocieniec - miasto dobrego sukna - str. 145
 • Maria Witek i Cezary Nowakowski, Między słupem i ryglem - str. 146
 • Zbigniew Mieczkowski, Dzieje Lubieszewa i jeziora Lubie - str. 147
 • Maria Witek, Cezary Nowakowski, Tajemnice codzienności - str. 148

OBRAZEM MALOWANE:

 • Wiesław Krzywicki, Wystawa malarstwa Grażyny Osman (przyp. red.: w Pałacu Siemczyno) - str. 150

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:

 • Wiesław Krzywicki, Trudne początki. Z historii Siemczyna po 1945 roku - str. 153

 

Copyright 2012. Free joomla templates |