Drukuj

 "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - Spis treści - 

 • Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny ZS-H, Wstęp - str. 7
 • Kamil Połeć, Burzliwe dzieje Siemczyna - str. 12
 • Wiesław Krzywicki, Andziakowie w Siemczynie - str. 41
 • Ignacy Wyroba, Zostałem na tej ziemi - wspomnienia robotnika przymusowego z Siemczyna - str. 59
 • Na podstawie "Polska naszych dni" Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego, 1945-1947 - To były trudne lata - str. 85
 • Kamil Połeć, Sołtysi Siemczyna od 1945 roku - str. 103
 • Henryk Leszczyński (zdjecia i dokumenty Kamil Połeć), Moje wspomnienia z pracy w pow. Szczecinek od roku 1945 do 1950 - wspomnienia wiejskiego nauczyciela - str. 109
 • Kamil Połeć, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Siemczynie - str. 142
 • Wiesław Krzywicki, Piękna karta siemczyńskiej spółdzielczości. "Kłos" i jego ziarno - str. 147
 • Kamil Połeć, Historia kościoła i Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie - str. 168
 • Kamil Połeć, Społeczność żydowska w Siemczynie - str. 178
 • Krystyna Rypniewska, Opieka konserwatorska nad pałacem w Siemczynie - str. 182
 • dr Magdalena Iwanicka, Adoracja ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz - str. 196

"Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (2013) - Spis treści -

 • prof. Marian Marek Drozdowski, Przedmowa - str. 7
 • Zdzisław Andziak - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Słowo wstępne do czytelników - str. 19
 • Jarosław Leszczełowski - autor, Wstęp - str. 21
 • Zanim nad Zatokę Henrykowską przybyli Golczowie - str. 25
 • Czy templariusze założyli Heinrichsdorf (Siemczyno) - str. 31
 • Hipoteza o czternastowiecznym rodowodzie Siemczyna - str. 39
 • Komplikacje własnościowe oraz pochodzenie nazwy wsi - str. 43
 • Joannickie przywileje dla Golczów - str. 49
 • Między Koroną Polską a zakonam krzyżackim - str. 61
 • Kłopoty z białą i czarną linią rodu - str. 69
 • Golczowie na Drahimiu - str. 75
 • Na zbójeckiej ścieżce - str. 83
 • W obronie posiadłości - str. 95
 • Waśnie rodzinne - str. 113
 • Druga kolonizacja - str. 121
 • Reformacja - str. 133
 • Białogłowa przeciwko okrutnikom - str. 143
 • W służbie Rzeczpospolitej - str. 151
 • Henrykowscy Golczowie w pierwszej połowie XVII stulecia - str. 163
 • Kontrreformacja - str. 173
 • Szwedzki najazd zwany potopem - str. 181
 • O baronie, który lubił wygodne kwatery - str. 189
 • Główna siedziba białej linii w polskiej enklawie - str. 199
 • Kto spoczywa w barokowej krypcie? - str. 205
 • Zaraza i nowy pałac w Siemczynie - str. 213
 • Ostatnie pokolenia Goltzów w Siemczynie - str. 221
 • Rozbiór - str. 229
 • Zakończenie - str. 233
 • Bibliografia - str. 235

TOM X (2017) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Andziak - Słowo wstępne .............................................................................................................................................................7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

 • Zdzisław Andziak – Jasny cel Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie HSS .......................................  13
 • Wiesław Krzywicki – 72 Rocznica wyzwolenia Czaplinka honorowy tytuł dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie .................................... 27
 • Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z II sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie – listopad 2016 – maj 2017 (spotkania IX-XVI) .... 33
 • Jadwiga Adrianowska – Sprawozdanie z wernisaży w pałacu Siemczyno – 2016-2017 .....................................................................................  44
 • Robert A. Dyduła, Wiesław Krzywicki – Sprawozdanie z XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie – 1-2 lipca 2017 r. - WROTA CZASU .......................  53
 • Wiesław Krzywicki – Michał Olejniczak sołtysem roku 2016 .......................................................................................................................... 85

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

 • Mathias Freiherr von Bredow – Z zapisów Hansa Dahlke ............................................................................................................................. 89
 • Andrzej Szutowicz – Serbowie w Czarnem .............................................................................................................................................. 96
 • Dariusz Czerniawski – Z kart historii poligonu Gross Born (1934 – 1938) ...................................................................................................... 115
 • Zbigniew Januszaniec – Czaplinecki kalejdoskop historyczny (IV) ................................................................................................................ 129
 • Lidia Lalak-Szawiel – Śladami profesora Otto Puchsteina ........................................................................................................................... 147
 • Czesław Szawiel – Profesor Otto Puchstein ............................................................................................................................................ 158

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

 • Andrzej Jopkiewicz – Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) – uwagi ogólne i wskazania praktyczne .......................................... 165
 • Andrzej Malinowski – Niektóre problemy z antropologii politycznej związane z historią Ukrainy ......................................................................... 175

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

 • Agnieszka Gawron-Kłosowska – Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów .............................................................................................. 184
 • Maciej Bejnarowicz – Budzistowo Wawelem Pomorza .............................................................................................................................. 187
 • Tomasz Zalewski – Wrota czasu – średniowieczny Moryń ......................................................................................................................... 193
 • Bogdan Andziak – Muzeum baroku w pałacu w Siemczynie ....................................................................................................................... 200
 • Katarzyna Misiak – Ogród dendrologiczny w Przelewicach ......................................................................................................................... 208
 • Paweł Pawłowski, Szymon Kral – Park etnograficzny w Niechorzu ............................................................................................................... 215
 • Piotr Piwowarczyk – „Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża – historia, przygoda, zabawa” ...................................................................... 221

KULTURA:

 • Ireneusz Makowski – Pałac w Siemczynie jako performans totalny .............................................................................................................. 229
 • Ireneusz Makowski – Biesy na wyspie Böcklin nawiedzają „Sweety Bar” ....................................................................................................... 236
 • Nikola Czerwińska – Cztery pory roku ..................................................................................................................................................... 241

TURYSTYKA:

 • Marek Andrzej Halter – Jezioro Drawsko przewodnik dla wodniaków .......................................................................................................... 245

Redaktor Naczelny poleca:

 • Dr Zbigniew Mieczkowski - Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie - (Zamiast wstępu słów kilka - prof. Edward Rymar) ................. 293
 • Jarosław Leszczełowski - Golczowie z Ziemi Wałeckiej ............................................................................................................................... 296
 • Jarosław Leszczełowski - Historia Darskowa ............................................................................................................................................. 296
 • Jarosław Leszczełowski - Wśród wzgórz, jezior, lindwurmów i świętych koni. Wędrówki w pięciu wymiarach ...................................................... 297

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

 • Marek Andrzej Halter - List do Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie .................................................................................. 301

INFORMACJE

 • Zapowiedź tomu XI .......................................................................................................................................................................... 305

TOM IX (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

 • Zbigniew MIeczkowski, Sprawozdanie z konferencji naukowo-historycznej "Z dziejów ziemi drawskiej" - str. 13
 • Alina Karolewicz, Pałacowe rozrywki - str. 17
 • Wiesław Krzywicki, Festyn Żeglarski nad Zatoką Henrykowską - str. 22

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

 • Edward Rymar, Drawa jako rzeka graniczna w XIII-XV wieku - str. 49
 • Zbigniew Mieczkowski, Spławność i żeglowność Drawy przez wieki. Flisacy na Drawie - str. 65
 • Dariusz Czerniawski, Z historii garnizonu Borne Sulinowo - str. 91
 • Lidia Sudakiewicz, Pochodzenie, znaczenie i odmiana nazwiska Andziak - str. 107
 • Lidia Sudakiewicz, Rodowody siemczyńskich nazwisk. Nazwiska powojennych sołtysów Siemczyna - str. 112
 • Ignacy Skrzypek, Plany zagosodarowania wyspy Bielawy na jez. Drawsko w latach 60-tych XX wieku - str. 121

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

 • Andrzej Malinowski, Biokulturowe uwarunkowania starości - str. 147
 • Jan Dębicki, Saga Rodu Dębickich - str. 152
 • Alina Karolewicz, Pamięć miejsc i ludzi czyli Akademia Rysunku prof. Radosława Barka - str. 188

HISTORIA:

 • Andrzej Kuczkowski, Nowe wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne w rejonie Siemczyna - str. 197
 • Jarosław Leszczełowski, Frydlandzki Berlin - str. 206
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. III) - str. 232
 • Krzysztof Reszta, Bulgrin - Bolegorzyn. Z dziejów majątku ziemskiego od XIV do XX w. - str. 251

KULTURA:

 • Ireneusz Makowski, Siemczyno we mgle - str. 276

INFORMACJE:

 • Zapowiedz Tomu X - str. 295

TOM VIII (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

 • Zdzisław Andziak, Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 11
 • Alina Karolewicz, Robert A. Dyduła, Sprawozdanie z Henrykowskich Spotkań Kulturalnych (I-VIII) - str. 21
 • Wiesław Krzywicki, Sprawozdanie z Europejskich Słonecznych Dni AD 2016 - str. 25

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

 • Jarosław Rzepa - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Strategia dla OZE w Województwie Zachodniopomorskim - str. 33
 • Patrycja Rogalska, Możliwości i formy współfinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w 2016 r. z uwzględnieniem zagadnień programu PROSUMENT - str. 43
 • Arkadiusz Witowski, Rewolucja energetyczna - jak wykorzystać szansę! - str. 48
 • Edward Orłowski, Gminy samowystarczalne energetycznie - mrzonka czy rzeczywistość? - str. 60

HISTORIA:

 • Czesław Szawiel, Historia jednego z najstarszych pomorskich rodów - von Borcke - str. 67
 • Jarosław Leszczełowski, Golczowie we frydlandzkiej posiadłości - str. 77
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. II) - str. 90
 • Zbigniew Mieczkowski, 70 lat osadnictwa na Ziemi Drawskiej - str. 100
 • Wiesław Krzywicki, Z kajaka na barkę piotrową - str. 115
 • Kamil Połeć, Tropem pałacowych skarbów z Siemczyna - str. 134

KULTURA:

 • Alina Karolewicz, Wyłonione z siemczyńskiej mgły - str. 144
 • Alina Karolewicz, Stary baron - str. 147
 • Alina Karolewicz, Manuet w Pałacu Siemczyno - str. 153

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Zbigniew Mieczkowski, Poligon Drawski w trzech odsłonach - str. 158
 • Jarosław Leszczełowski, Frydlandzkie dzieje Mirosławca. Lataa 1314-1772 - str. 161
 • Jarosław Leszczełowski, Wędrówki między Drawskiem Pomorskim a Złociieńcem - str. 162

INFORMACJE:

 • Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie na platformie Zachodniopomorskiego Porozumienia Pism Historycznych - str. 163
 • Zapowiedź tomu IX - str. 165

TOM VII (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

 •  Radosław Gaziński, Źródła archiwalne do dziejów Ziemi Drawskiej w Archiwum Państwowym w Szczecinie do 1945 roku - str. 11
 • Zbigniew Mieczkowski, Przedwojenny poligon lotniczy w Lesznie 1935-1945 - od powstania do ewakuacji - str. 19
 • Maria Witek, Człowiek i świątynia. Problemy opiekunów zabytku - str. 61
 • Waldemar Witek, Kościoły ryglowe powiatu drawskiego - charakterystyka - str. 65
 • Aleksandra Hamberg-Fedorowicz, Kościoły ryglowe powiatu drawskiego - struktura budowlana - str. 76
 • Beata Makowska, Na marginesie projektu Kościoły Ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - str. 89
 • Janina Kochanowska, Ceramiczna rzeźba średniowieczna jako świadectwo działalności klasztorów na Pomorzu Zachodnim - str. 98
 • Zbigniew Sobisz, Zabytkowe parki dworskie w Gminie Drawsko Pomorskie - str. 112
 • Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Jan Matejko - od działalności artystycznej po konserwację zabytków - str. 133

HISTORIA REGIONU:

 • Jarosław Leszczełowski, Z dziejów Darskowa koło Złocieńca - str. 141
 • Zbigniew Januszaniec, Przygraniczna wieś Siemczyno (Heinrichsdorf, Henrykowo) - str. 158

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

 • Wiesław Krzywicki, Jak przygoda to tylko w Siemczynie - str. 193
 • Mathias von Bredow, Drugie spotkanie potomków rodu von Bredow (krótkie sprawozdanie) - str. 206
 • Mathais von Bredow, The Second Meeting of von Bredow Descendants and Friends (Shott Report) - str. 209
 • Wiesław Krzywicki, Robert A. Dyduła, V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 212

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:

 •  dr Stanisław Nowak, Jesień życia - zrozumieć świat, zrozumieć siebie, dbać o zdrowie i być aktywnym - str. 223
 • Stanisław Tuzinek, Biomedyczne uwarunkowania aktywności ruchowej - str. 234
 • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz, Samoocena zdrowia, jakośść życia i zaradności życiowej osób strarszych - str. 247

TOM VI (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP, Słowo wstępne - str. 5
 • Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Przedmowa - str. 9
 • Zdzisław Andziak, Wspólna praca to sukces. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Henrykowkiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 10

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

 • KONFERENCJA Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, odzyskanie uśpionego kapitału (1-2 VII 2014)
 • Wiesław Krzywicki, Wprowadzenie - str. 21
 • Prof. Anna Giza-Poleszczuk, dr Witold Kościesza-Jaworski, Społeczne aspekty likwidacji Państowych Gospodarstw Rolnych. Raport socjologiczny z badań ilośiowych i jakościowych. Opracowanie: Wiesław Krzywicki - str. 27
 • Spuścizna PGR-ów i co dalej?
  Obserwatorium Integracji Społecznej - str. 66
 • Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektro Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Podsumowanie konferencji - str. 73

KONFERENCJA:

 •  W trosce o nasze dzieci. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie
 • Wiesław Krzywicki, Wprowadzenie - str. 77
 • Prof. Andrzej Malinowski, dr Stanisław Nowak, Stan rozwoju fizycznego dzieci wiejskich ze środowisk postpegeerowskich str. 81
 • Prof. Andrzej Jopkiewicz, Uwagi o rozwoju fizycznym dzieci rozpoczynających naukę szkolną - str. 89
 • Agata i Andrzej  Jopkiewiczowie, Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju funkcji poznawczych dzieci i młodzieży - str. 96
 • Renata Orawiec, Stanisław Nowak, Stanisław Tuzinek, Diagnoza składu ciała ważnym ogniwem w tworzeniu programów treningu zdrowotnego dzieci czaplineckich w wieku 6-9 lat - str. 104
 • Stanisław Tuzinek, Renata Orawiec, Stanisław Nowak, Profilaktyka i leczenie wad postawy ciała w świetle współpracy ze szkołą i rodzicami - str. 121
 • Jan Grochocki, Żeglarstwo śródlądowe z dziećmi niepoełnosprawnymi. Korekcja wad postawy przez zabawę - str. 131
 • Jan Grochocki, Żeglarstwo z dziećmi specjalnej troski - str. 134
 • Jan Grochocki, Rudolf "Ruda" Krustschneider - str. 136

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • Wiesław Krzywicki, Relacja z IV Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie - str. 139
 • Prof. dr hab. Aleksy Patryn, Energia słoneczna. Aspekty historyczne, techniczne i społeczne - str. 149
 • Jarosław Rzepa, W Tegionalnym Programie Operacyjnym stawiamy na odnawialne źródła energii - str. 164
 • dr inż. Janusz Teneta, Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w świetle obowiązujących w Polacse przepsów prawnych - str. 172
 • Jacek Chrzanowski, Rośnie liczba Prosumentów na Pomorzu Zachodnim - str. 189

KULUTRA I WYCHOWANIE:

 • Prof. Andrzej Malinowski, Uwagi do dyskusyjnych problemów gender - str. 192

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Józef Zbigniew Polak, Impresje o Żołnierzach Wyklętych ze słowem wstępnym abp. Henryka Hoser i bp. Józefa Guzdka i słowem wprowadzenia Łukasza Koremby - str. 198

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202

TOM V (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Sławomir Preiss, Senator RP, Słowo wstępne - str. 7
 • Bogan Andziak, Słowo wprowadzenia - str. 9

WYDARZENIA:

 • Bogdan Andziak, III Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 12
 • Grzegorz Andziak, Projekty Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zrealizowane przy pałacu - str. 17
 • Wiesław Krzywicki, XI Henrykowskie Dni w Siemczynie - 2014 - str. 24

HISTORIA OBYCZAJÓW:

 • Magdalena Bekier, Codzienna toaleta i  higiena osobista w wieku XVIII (a raczej jej brak) - str. 33

HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ:

 •  Dr Janina Kochanowska, Skarby Pomorza Zachodniego - witraże herbowe i figuralne x XVI-XVII w. - str. 39
 • Maria i Waldemar Witkowie, Budownictwo ryglowe, balast czy dobrodziejstwo - str. 51
 • Marcin Majewski, Najstarsze dzwony na Pomorzu Zachodnim - str. 60

HISTORIA:

 • Jarosław Leszczełowski, Von Arnimowie z Siemczyna (cz. 2) - str. 69
 • Jarosław Leszczełowski, Zdziejów Ordensburga nad Krosinem - str. 80
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. 1) - str. 100
 • Dr Zbigniew Mieczkowski, Gniazdo rodowe Güntersbergów nad Drawą 1299-1734. Od zabójstwa Przemysła II do wymarcia linii rodowej - str. 110

WSPOMNIENIA:

 • Wiesław Krzywicki, Antoni Tołłoczko, Żeglarz wierny młodzieńczym ideałom - str. 132

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Publikacje Jarosława Leszczełowskiego i Mariana P. Romaniuka - str. 140

TOM IV (2014) Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Słowo wstępne - str. 7
 • Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, Przedmowa - str. 9
 • Zdzisław Andziak, W drodze do celu. Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 10

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

 • Bogdan Andziak, Zawiedzione nadzieje... III edycja Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie - str. 22

Teksty wystąpień:

 • Jacek Chrzanowski, Rozwój energetyki prosumenckiej w zachodniopomorskim - str. 29
 • Radosław Grzegorczyk, Nowe plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim - str. 35
 • Dr Zbigniew Mieczkowski, Z historii OZE w Powiecie Drawskim. Elektrownia wodna w Borowie - str. 42
 • Waldemar Witek, Młyny wodne i wiatraki w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego - (Płyń  wodo, wiej wietrze) - str. 55

HISTORIA:

 • Juliusz Sienkiewicz, Sienkiewiczowski "Potop" wobec historii - str. 71
 • Jarosław Leszczełowski, Von Arnimowie z Siemczyna (cz. 1) - str. 76
 • Zbigniew Januszaniec, O drahimskim zamku - str. 86
 • Magdalena Bekier, Dzieci i moda w XVIII stuleciu - str. 117

KULTURA I WYCHOWANIE:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski, Nieco uwag antropologicznych o współczesnej kulturze i wychowaniu - str. 122

ZDROWIE:

 • Dr Stanisław Tuzinek, Miejsce gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w treningu zdrowotnym - str. 129

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Jarosław Leszczełowski, Henrykowscy Golczowie - str. 144
 • Jarosław Leszczełowski, Między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem - str. 144
 • Jarosław Leszczełowski, Złocieniec - miasto dobrego sukna - str. 145
 • Maria Witek i Cezary Nowakowski, Między słupem i ryglem - str. 146
 • Zbigniew Mieczkowski, Dzieje Lubieszewa i jeziora Lubie - str. 147
 • Maria Witek, Cezary Nowakowski, Tajemnice codzienności - str. 148

OBRAZEM MALOWANE:

 • Wiesław Krzywicki, Wystawa malarstwa Grażyny Osman (przyp. red.: w Pałacu Siemczyno) - str. 150

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:

 • Wiesław Krzywicki, Trudne początki. Z historii Siemczyna po 1945 roku - str. 153

TOM III (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Słowo przedmowy - str. 7
 • Bogan Andziak, Redaktor Naczelny wydawnictwa "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie", Słowo wstępne - str. 10
 • Wywiad z Piotrem Żuchowskim, Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej" - rozmaiwa red. Marian P. Romaniuk - str. 11

WYDARZENIA:

 • Zdzisław Andziak, Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, "Dziesiątka" czyli Henrykowskie Dni w Siemczynie 2013 - str. 14
 • Wiesław Krzywicki, "Nie od razu Polskę zbudowano. Inauguracja wojewódzka Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 21
 • ks. Andrzej Naporowski, Kamil Połeć, Czterdziestolecie Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie - str. 26

HISTORIA:

 • Magdalena Bekier, Moda męska w XVIII wieku - str. 37
 • Tomasz Choroba, Między historyzmem a modernizmem. Pomorskie projekty Martina (1824-1880) i Waltera Gropiusa (1883-1969) - str. 44
 • Zbigniew Januszaniec, Lustratorzy, Golczowie i granice - str. 56
 • Jarosław Leszczełowski, Z Siemczyna do Cieszyna - wędrówka w pięciu wymiarach - str. 66
 • Zbigniew Mieczkowski, W tym jest pies pogrzebany - str. 86
 • Zbigniew Mieczkowski, Ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego - str. 90
 • Jan Jerzy Nałęcz, Herb w przestrzeni samorządowej na ziemi drawskiej w przeszłości i współcześnie - str. 102
 • Radosław Walkiewicz, Szlacheckie dwory i pałace na Pomorzu Zachodnim w okresie renesansu i baroku - str. 108
 • Maryla Witek, Waldemar Witek, Budownictwo ryglowe w powiecie drawskim - str. 123

ROZMOWY ZESZYTÓW:

 • Zainteresowanie dziejami Czaplinka i okolic sprzyjało dalszym poszukiwaniom śladów przeszłości. Z Romualdem Czapskim pracownikiem Izby Muzealnej w Czaplinku rozmawia Łukasz Koremba - str. 140

WIERSZEM PISANE:

 • Magdalena Badocha, Pałac w Siemczynie - str. 145
 • Robert A. Dyduła, Siemczyńska ballada - str. 146
 • Grażyna Piekarewicz, Tym dla których Siemczyno całym życiem jest i było - str. 147

 ZAPOWIEDŹ TOMU NADZWYCZAJNEGO:

 • Prof. Marian Marek Drozdowski, Przedmowa - str. 148
 • Jarosław Leszczełowski, Henrykowscy Golczowie - str. 157

TOM II (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- Bp. Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Słowo wstępne - str. 7

- Bp. Paweł Cieślik, Siemczyno to miejsce wyjątkowe na Pomorzu Zachodnim. Homilia wygłoszona na zakończenie Henrykowskich Dni w Siemczynie 8 VII 2012 r. - str. 9

- Bogdan Andziak, Artykuł wstępny - str. 11

- Bogdan i Zdzisław Andziakowie, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 12

HISTORIA:

- Magdalena Bekier, Europejska moda damska w XVIII stuleciu - str. 19

- Zbigniew Januszaniec, Tajemnice codzienności a historia - str. 25

- Jarosław Leszczełowski, Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf - str. 41

- Andrzej Malinowski, Ciało człowieka - przedmiotem czci czy lekceważenia - str. 53

- Andrzej Malinowski, Rodzina Conrada von Wangenheimana na Ziemi Drawskiej - str. 62

- Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie - str. 68

ROZMOWY ZESZYTÓW:

- Stroje to moja pasja. One pochłaniają mnie bez reszty... Z Magdaleną Bekier, stylistką, wizażystką i właścicielką pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych rozmawia Marian P. Romaniuk - str. 80

KONFERENCJE:

- Stanisław Tuzinek, Stan postawy ciała dzieci miasta i gminy Czaplinek - str. 86

- II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - 17 maja 2013 - Bogdan Andziak, Relacja organizatora i uczestnika konferencji - str. 96

- Andrzej Jakubowski, Energetyka odnawialna w województwie zachodniopomorskim - str. 99

- Jakub Guzdek, Energia solarna - energią przyszłości - str. 104

- Janusz Teneta, Mikroinstalacje fotowoltaiczne - str. 113

- Wojciech Łukaszek, Marek Kurtyka, Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski - str. 127

REFLEKSJE:

- Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem (2) - str. 134

WIERSZEM PISANE:

- Wiesław Krzywicki, Prezentacja wierszy czterech autorów z Czaplinka - str. 139

- Jadwiga Badziągowska, [bez tytułu] - str. 140

- Wanda Połetek, Przeszło szczęście - str. 140

- Bożena Dobaczewska, Twarze na fotografii - str. 141

- Irena Danczewska, Perswazje - str. 142

- Irena Danczewska, [bez tytułu] - str. 143

TOM I (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- List gratulacyjny Wojciecha Drożdża - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - str. 7

- List gratulacyjny Adama Kośmidra - Burmistrz Czaplinka - str. 8

- Przedmowa Zdzisława Andziaka - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 9

- Świadectwo powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - str. 11

- Pałac w Siemczynie prestiżową placówką kultury w Polsce i Europie - z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" rozmaiwa Marian Romaniuk - str. 12

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec - Tu działa się historia - str. 18

- Mathias von Bredow - Historia rodziny von Bredow - str. 26

- Mathias von Bredow - Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf - str. 36

- Jarosław Leszczełowski - Starostowie i raubritterzy - str. 44

KONFERENCJE:

- Europejskie Dni Dziedzictwa. Konferencja naukowo-dydaktyczna - "W trosce o nasze dzieci" - str. 53

- Prof. Andrzej Malinowski - Niektóre problemy etniczne Europy w aspekcie antropologii - str. 54

- Prof. Andrzej Malinowski - Stan biologiczny i ortogeneza Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej - str. 61

- Dr Stanisław Nowak - Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego - str. 72

- Dr Stanisław Tuzinek - Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała - str. 79

REFLEKSJE:

- Arch. Marek Jankowski - Magiczne miejsce - Siemczyno - str. 86

- Robert A. Dyduła - Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem... - str. 89

POEZJA:

- Wiesław Krzywicki - Poezja to coś więcej niż wiersze, to dusza przelana na papier - str. 93

- Ola Turowska - Pałac w Siemczynie - str. 95

- Irena Gałązkiewicz - Taki świat - str. 95

- Elżbieta Nowik - Wspomnienie - str. 95

- Wanda Połetek - A jednak mi szkoda - str. 96

- Helena Mirowicz - Gdzie jest to miejsce? - str. 96

- Janina Stępińska - Czaplinecka ballada - str. 97

RECENZJE:

- Marian Romaniuk - Recenzja książki: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - str. 98

Copyright 2012. Free joomla templates |