Drukuj

 

Spis treści - "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): WYDANIE SPECJALNE II

 • Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny ZS-H, Wstęp - str. 7
 • Kamil Połeć, Burzliwe dzieje Siemczyna - str. 12
 • Wiesław Krzywicki, Andziakowie w Siemczynie - str. 41
 • Ignacy Wyroba, Zostałem na tej ziemi - wspomnienia robotnika przymusowego z Siemczyna - str. 59
 • Na podstawie "Polska naszych dni" Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego, 1945-1947 - To były trudne lata - str. 85
 • Kamil Połeć, Sołtysi Siemczyna od 1945 roku - str. 103
 • Henryk Leszczyński (zdjecia i dokumenty Kamil Połeć), Moje wspomnienia z pracy w pow. Szczecinek od roku 1945 do 1950 - wspomnienia wiejskiego nauczyciela - str. 109
 • Kamil Połeć, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Siemczynie - str. 142
 • Wiesław Krzywicki, Piękna karta siemczyńskiej spółdzielczości. "Kłos" i jego ziarno - str. 147
 • Kamil Połeć, Historia kościoła i Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie - str. 168
 • Kamil Połeć, Społeczność żydowska w Siemczynie - str. 178
 • Krystyna Rypniewska, Opieka konserwatorska nad pałacem w Siemczynie - str. 182
 • dr Magdalena Iwanicka, Adoracja ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz - str. 196

 

Copyright 2012. Free joomla templates |