Drukuj

 "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - Spis treści - 

 • Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny ZS-H, Wstęp - str. 7
 • Kamil Połeć, Burzliwe dzieje Siemczyna - str. 12
 • Wiesław Krzywicki, Andziakowie w Siemczynie - str. 41
 • Ignacy Wyroba, Zostałem na tej ziemi - wspomnienia robotnika przymusowego z Siemczyna - str. 59
 • Na podstawie "Polska naszych dni" Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego, 1945-1947 - To były trudne lata - str. 85
 • Kamil Połeć, Sołtysi Siemczyna od 1945 roku - str. 103
 • Henryk Leszczyński (zdjecia i dokumenty Kamil Połeć), Moje wspomnienia z pracy w pow. Szczecinek od roku 1945 do 1950 - wspomnienia wiejskiego nauczyciela - str. 109
 • Kamil Połeć, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Siemczynie - str. 142
 • Wiesław Krzywicki, Piękna karta siemczyńskiej spółdzielczości. "Kłos" i jego ziarno - str. 147
 • Kamil Połeć, Historia kościoła i Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie - str. 168
 • Kamil Połeć, Społeczność żydowska w Siemczynie - str. 178
 • Krystyna Rypniewska, Opieka konserwatorska nad pałacem w Siemczynie - str. 182
 • dr Magdalena Iwanicka, Adoracja ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz - str. 196

"Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (2013) - Spis treści -

 • prof. Marian Marek Drozdowski, Przedmowa - str. 7
 • Zdzisław Andziak - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Słowo wstępne do czytelników - str. 19
 • Jarosław Leszczełowski - autor, Wstęp - str. 21
 • Zanim nad Zatokę Henrykowską przybyli Golczowie - str. 25
 • Czy templariusze założyli Heinrichsdorf (Siemczyno) - str. 31
 • Hipoteza o czternastowiecznym rodowodzie Siemczyna - str. 39
 • Komplikacje własnościowe oraz pochodzenie nazwy wsi - str. 43
 • Joannickie przywileje dla Golczów - str. 49
 • Między Koroną Polską a zakonam krzyżackim - str. 61
 • Kłopoty z białą i czarną linią rodu - str. 69
 • Golczowie na Drahimiu - str. 75
 • Na zbójeckiej ścieżce - str. 83
 • W obronie posiadłości - str. 95
 • Waśnie rodzinne - str. 113
 • Druga kolonizacja - str. 121
 • Reformacja - str. 133
 • Białogłowa przeciwko okrutnikom - str. 143
 • W służbie Rzeczpospolitej - str. 151
 • Henrykowscy Golczowie w pierwszej połowie XVII stulecia - str. 163
 • Kontrreformacja - str. 173
 • Szwedzki najazd zwany potopem - str. 181
 • O baronie, który lubił wygodne kwatery - str. 189
 • Główna siedziba białej linii w polskiej enklawie - str. 199
 • Kto spoczywa w barokowej krypcie? - str. 205
 • Zaraza i nowy pałac w Siemczynie - str. 213
 • Ostatnie pokolenia Goltzów w Siemczynie - str. 221
 • Rozbiór - str. 229
 • Zakończenie - str. 233
 • Bibliografia - str. 235

 TOM XIV (2020) - spis treści - 

 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 - Bogdan Andziak - "Słowo wstępne" - str. 7
- Zdzisław Andziak - "Wspomnienie o kochanym bracie Czesławie oraz inne meandry życia rodziny w jego tle" - str. 11
- Bogdan Andziak - "Pożegnanie Agnieszki Eckstein" - str. 21

 WYDARZENIA; SPRAWOZDANIA

 - Zdzisław Andziak - "Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie" - str. 27

 - Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z XVII Henrykowskich Dni w Siemczynie" - str. 37
- Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z V Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie" - str. 45
- Robert A. Dyduła - "X Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie i XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie" - str. 59

 KONFERENCJE NAUKOWE

 - Wiesław Krzywicki - "Konferencja „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim” - str. 65 |
- Dr hab. Michał Kupiec - "Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego – czy istnieje krajobraz pomorski?" - str. 69

 HISTORIA

 - Jarosław Leszczełowski - "Hans Troschel i jezioro kani rudej" - str. 83
- Zbigniew Januszaniec - "Historyczne poszukiwania. Z dziejów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Czaplinku (do 1945 roku)" - str. 93
- Dariusz Czerniawski - "Historia najdłuższego tunelu, którym w czasie wojny francuscy jeńcy uciekli z Oflag II D Gross Born – Westfalenhof" - str.  127
- Wiesław Krzywicki - "Historia czaplineckiej medycyny i ludzi spod znaku Eskulapa (do roku 2000)" - str. 135

 ZASŁUŻENI I WYBITNI MIESZKAŃCY REGIONU

 - Adam Kośmider - "Zasłużeni dla gminy Czaplinek 1947–2019" - str. 161
- Wiesław Krzywicki -  "Obalać bariery między narodami" - str. 177

 KULTURA

 - Wiesław Krzywicki - "Będę w swoich wierszach kochany Czaplinek wciąż sławić..." - str. 189
- Nina Czyż - "Wiersze" - str. 191
- Magdalena Badocha - "Legenda o siemczyńskiej zielarce" - str. 197

 RECENZJE

 - Bogdan Andziak - "Redaktor Naczelny poleca" - str. 203

INFORMACJE

W następnym Tomie - str. 209

- Robert A. Dyduła - "Spis treści Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Tomy I–XIII oraz specjalne I i II" - str. 211

TOM XIII (2019) - spis treści -

Redaktor Naczelny Bogdan Andziak – Słowo wstępne – str. 5

 HISTORIA:

 - Zbigniew Januszaniec – O herbie Czaplinka – str. 11

 - Marcin Kuchto – Czaplinek w latach 1945-50, cz. II – str. 35

 - Jarosław Leszczełowski – O Golczańskim pałacu w Kłębowcu – str. 59

 - Maciej Słomiński – Barokowe wyposażenia i wystroje zachodniopomorskich kościołów – str. 73

 - Waldemar Witek – Budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu Zachodnim - str. 97

 SPRAWOZDANIA:

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z IV Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie:

   wrzesień 2018 – maj 2019 (spotkania XXVI-XXXIV) – str. 125

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z IX Europejskich Dni Dziedzictwa i III Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa – str. 141

 - Wiesław Krzywicki, Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z XVI Henrykowskich Dni w Siemczynie – str. 147

 - Redaktor Naczelny poleca – str. 155

 TOM XII (2019) - spis treści -

 Redaktor Naczelny Bogdan Andziak – Słowo wstępne – str.      5

 HISTORIA:

 - Edward Rymar – Panowie na Siemczynie (Bieszkowie, Golczowie) – str.    11

 - Janina Kochanowska – Koncepcja aranżacji poddasza barokowego pałacu w Siemczynie na przyszłe muzeum rzemiosła. Perspektywy i możliwości – str.    29

 - Małgorzata Haas-Nogal – Ginące piękno. Parki barokowe w krajobrazie Pomorza Zachodniego – str.    41

 - Zbigniew Januszaniec – Czaplinecki Kalejdoskop Historyczny (V) – str.    59

 - Marcin Tomasz Kuchto – Czaplinek i okolice w latach 1945-1950 – część I – str.    83

 SYLWETKI:

 - Wiesław Krzywicki – Kazimierz Krupiński – str.    95

 - Kamil Połeć – Fotograf amator z Siemczyna – wspomnienie o Anatolu Mowczunie – str.    99

 - Jarosław Leszczełowski – Józef Jacek Mazur – niepokorny as lotnictwa – str. 107

 POEZJA:

 - Ireneusz Makowski – Bruno pogrążony w ciemności – str. 129

 SPRAWOZDANIA:

 - Zdzisław Andziak – XII Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – str. 137

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z III sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie: wrzesień 2017 – maj 2018 (spotkania XVII-XXV) – str. 147

 - Robert A. Dyduła – Henrykowskie Dni w Siemczynie – 7-8 lipca 2018 – str. 165

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z VIII Europejskich Dni Dziedzictwa i II Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie – str. 171

 - Redaktor Naczelny poleca – str. 175

 TOM XI (2018) - spis treści -

 Część I - Przewodnik po Siemczynie – stacje - str. 4-38:

 Barokowy pałac

 1. Park z aleją grabową i lipową

 2. Grobowiec rodziny (dawnych właścicieli posiadłości)

 3. Dawny komisariat MO

 4. Sześciorodzinny budynek

 5. Wiejska szkoła

 6. Plebania

 7. Dom z początku XX wieku

 8. Siemczyńska świątynia

 9. Wiejska kaplica w dawnej remizie

 10. Głaz trzydziestolecia – ogródek

 11. Dom folwarcznego kowala

 12. Kino w gospodzie

 13. Dom leśniczego, dawny dom ogrodnika

 14. Najstarszy dom mieszkalny

 15. Dom zamożnego gospodarza

 16. Kuźnia

 17. Leśniczówka

 18. Papiernia nad jeziorem Wilczkowo

 19. Historyczny trakt (między Brandenburgią a Rzeczpospolitą) i napoleońska legenda

 20. Góry szubieniczne

 21. Zagajnik

 22. Jeziorko (staw)

 23. Cmentarz komunalny

 24. Tablica pamiątkowa na cmentarzu niemieckim (ewangielickim)

 25. Przedwojenny spichlerz

 26. Dom policjanta

 27. Zatoka Henrykowska

 28. Boisko

 29. Osiedle spółdzielcze

 30. Mleczarnia

 31. Poczta

 32. Budynki wielorodzinne pracowników folwarku (czworaki pani Mety)

 33. Siodlarz

 34. Biurowiec RSP Siemczyno

 35. Sołtysówka

 36. Gorzelnia

 37. Gospoda Hugo Streeck’a

 38. Budynki folwarczne

 39. OSP Siemczyno

 40. Kuźnia Ceramiczna

 Część II – Rys historyczny - (str. 39-58)

 Część III – Kalendarium - (str. 59-68)

 TOM X (2017) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Andziak - Słowo wstępne .............................................................................................................................................................7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

 • Zdzisław Andziak – Jasny cel Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie HSS .......................................  13
 • Wiesław Krzywicki – 72 Rocznica wyzwolenia Czaplinka honorowy tytuł dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie .................................... 27
 • Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z II sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie – listopad 2016 – maj 2017 (spotkania IX-XVI) .... 33
 • Jadwiga Adrianowska – Sprawozdanie z wernisaży w pałacu Siemczyno – 2016-2017 .....................................................................................  44
 • Robert A. Dyduła, Wiesław Krzywicki – Sprawozdanie z XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie – 1-2 lipca 2017 r. - WROTA CZASU .......................  53
 • Wiesław Krzywicki – Michał Olejniczak sołtysem roku 2016 .......................................................................................................................... 85

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

 • Mathias Freiherr von Bredow – Z zapisów Hansa Dahlke ............................................................................................................................. 89
 • Andrzej Szutowicz – Serbowie w Czarnem .............................................................................................................................................. 96
 • Dariusz Czerniawski – Z kart historii poligonu Gross Born (1934 – 1938) ...................................................................................................... 115
 • Zbigniew Januszaniec – Czaplinecki kalejdoskop historyczny (IV) ................................................................................................................ 129
 • Lidia Lalak-Szawiel – Śladami profesora Otto Puchsteina ........................................................................................................................... 147
 • Czesław Szawiel – Profesor Otto Puchstein ............................................................................................................................................ 158

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

 • Andrzej Jopkiewicz – Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) – uwagi ogólne i wskazania praktyczne .......................................... 165
 • Andrzej Malinowski – Niektóre problemy z antropologii politycznej związane z historią Ukrainy ......................................................................... 175

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

 • Agnieszka Gawron-Kłosowska – Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów .............................................................................................. 184
 • Maciej Bejnarowicz – Budzistowo Wawelem Pomorza .............................................................................................................................. 187
 • Tomasz Zalewski – Wrota czasu – średniowieczny Moryń ......................................................................................................................... 193
 • Bogdan Andziak – Muzeum baroku w pałacu w Siemczynie ....................................................................................................................... 200
 • Katarzyna Misiak – Ogród dendrologiczny w Przelewicach ......................................................................................................................... 208
 • Paweł Pawłowski, Szymon Kral – Park etnograficzny w Niechorzu ............................................................................................................... 215
 • Piotr Piwowarczyk – „Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża – historia, przygoda, zabawa” ...................................................................... 221

KULTURA:

 • Ireneusz Makowski – Pałac w Siemczynie jako performans totalny .............................................................................................................. 229
 • Ireneusz Makowski – Biesy na wyspie Böcklin nawiedzają „Sweety Bar” ....................................................................................................... 236
 • Nikola Czerwińska – Cztery pory roku ..................................................................................................................................................... 241

TURYSTYKA:

 • Marek Andrzej Halter – Jezioro Drawsko przewodnik dla wodniaków .......................................................................................................... 245

Redaktor Naczelny poleca:

 • Dr Zbigniew Mieczkowski - Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie - (Zamiast wstępu słów kilka - prof. Edward Rymar) ................. 293
 • Jarosław Leszczełowski - Golczowie z Ziemi Wałeckiej ............................................................................................................................... 296
 • Jarosław Leszczełowski - Historia Darskowa ............................................................................................................................................. 296
 • Jarosław Leszczełowski - Wśród wzgórz, jezior, lindwurmów i świętych koni. Wędrówki w pięciu wymiarach ...................................................... 297

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

 • Marek Andrzej Halter - List do Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie .................................................................................. 301

INFORMACJE

 • Zapowiedź tomu XI .......................................................................................................................................................................... 305

TOM IX (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

 • Zbigniew MIeczkowski, Sprawozdanie z konferencji naukowo-historycznej "Z dziejów ziemi drawskiej" - str. 13
 • Alina Karolewicz, Pałacowe rozrywki - str. 17
 • Wiesław Krzywicki, Festyn Żeglarski nad Zatoką Henrykowską - str. 22

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

 • Edward Rymar, Drawa jako rzeka graniczna w XIII-XV wieku - str. 49
 • Zbigniew Mieczkowski, Spławność i żeglowność Drawy przez wieki. Flisacy na Drawie - str. 65
 • Dariusz Czerniawski, Z historii garnizonu Borne Sulinowo - str. 91
 • Lidia Sudakiewicz, Pochodzenie, znaczenie i odmiana nazwiska Andziak - str. 107
 • Lidia Sudakiewicz, Rodowody siemczyńskich nazwisk. Nazwiska powojennych sołtysów Siemczyna - str. 112
 • Ignacy Skrzypek, Plany zagosodarowania wyspy Bielawy na jez. Drawsko w latach 60-tych XX wieku - str. 121

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

 • Andrzej Malinowski, Biokulturowe uwarunkowania starości - str. 147
 • Jan Dębicki, Saga Rodu Dębickich - str. 152
 • Alina Karolewicz, Pamięć miejsc i ludzi czyli Akademia Rysunku prof. Radosława Barka - str. 188

HISTORIA:

 • Andrzej Kuczkowski, Nowe wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne w rejonie Siemczyna - str. 197
 • Jarosław Leszczełowski, Frydlandzki Berlin - str. 206
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. III) - str. 232
 • Krzysztof Reszta, Bulgrin - Bolegorzyn. Z dziejów majątku ziemskiego od XIV do XX w. - str. 251

KULTURA:

 • Ireneusz Makowski, Siemczyno we mgle - str. 276

INFORMACJE:

 • Zapowiedz Tomu X - str. 295

TOM VIII (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

 • Zdzisław Andziak, Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 11
 • Alina Karolewicz, Robert A. Dyduła, Sprawozdanie z Henrykowskich Spotkań Kulturalnych (I-VIII) - str. 21
 • Wiesław Krzywicki, Sprawozdanie z Europejskich Słonecznych Dni AD 2016 - str. 25

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

 • Jarosław Rzepa - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Strategia dla OZE w Województwie Zachodniopomorskim - str. 33
 • Patrycja Rogalska, Możliwości i formy współfinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w 2016 r. z uwzględnieniem zagadnień programu PROSUMENT - str. 43
 • Arkadiusz Witowski, Rewolucja energetyczna - jak wykorzystać szansę! - str. 48
 • Edward Orłowski, Gminy samowystarczalne energetycznie - mrzonka czy rzeczywistość? - str. 60

HISTORIA:

 • Czesław Szawiel, Historia jednego z najstarszych pomorskich rodów - von Borcke - str. 67
 • Jarosław Leszczełowski, Golczowie we frydlandzkiej posiadłości - str. 77
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. II) - str. 90
 • Zbigniew Mieczkowski, 70 lat osadnictwa na Ziemi Drawskiej - str. 100
 • Wiesław Krzywicki, Z kajaka na barkę piotrową - str. 115
 • Kamil Połeć, Tropem pałacowych skarbów z Siemczyna - str. 134

KULTURA:

 • Alina Karolewicz, Wyłonione z siemczyńskiej mgły - str. 144
 • Alina Karolewicz, Stary baron - str. 147
 • Alina Karolewicz, Manuet w Pałacu Siemczyno - str. 153

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Zbigniew Mieczkowski, Poligon Drawski w trzech odsłonach - str. 158
 • Jarosław Leszczełowski, Frydlandzkie dzieje Mirosławca. Lataa 1314-1772 - str. 161
 • Jarosław Leszczełowski, Wędrówki między Drawskiem Pomorskim a Złociieńcem - str. 162

INFORMACJE:

 • Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie na platformie Zachodniopomorskiego Porozumienia Pism Historycznych - str. 163
 • Zapowiedź tomu IX - str. 165

TOM VII (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

 •  Radosław Gaziński, Źródła archiwalne do dziejów Ziemi Drawskiej w Archiwum Państwowym w Szczecinie do 1945 roku - str. 11
 • Zbigniew Mieczkowski, Przedwojenny poligon lotniczy w Lesznie 1935-1945 - od powstania do ewakuacji - str. 19
 • Maria Witek, Człowiek i świątynia. Problemy opiekunów zabytku - str. 61
 • Waldemar Witek, Kościoły ryglowe powiatu drawskiego - charakterystyka - str. 65
 • Aleksandra Hamberg-Fedorowicz, Kościoły ryglowe powiatu drawskiego - struktura budowlana - str. 76
 • Beata Makowska, Na marginesie projektu Kościoły Ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - str. 89
 • Janina Kochanowska, Ceramiczna rzeźba średniowieczna jako świadectwo działalności klasztorów na Pomorzu Zachodnim - str. 98
 • Zbigniew Sobisz, Zabytkowe parki dworskie w Gminie Drawsko Pomorskie - str. 112
 • Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Jan Matejko - od działalności artystycznej po konserwację zabytków - str. 133

HISTORIA REGIONU:

 • Jarosław Leszczełowski, Z dziejów Darskowa koło Złocieńca - str. 141
 • Zbigniew Januszaniec, Przygraniczna wieś Siemczyno (Heinrichsdorf, Henrykowo) - str. 158

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

 • Wiesław Krzywicki, Jak przygoda to tylko w Siemczynie - str. 193
 • Mathias von Bredow, Drugie spotkanie potomków rodu von Bredow (krótkie sprawozdanie) - str. 206
 • Mathais von Bredow, The Second Meeting of von Bredow Descendants and Friends (Shott Report) - str. 209
 • Wiesław Krzywicki, Robert A. Dyduła, V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 212

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:

 •  dr Stanisław Nowak, Jesień życia - zrozumieć świat, zrozumieć siebie, dbać o zdrowie i być aktywnym - str. 223
 • Stanisław Tuzinek, Biomedyczne uwarunkowania aktywności ruchowej - str. 234
 • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz, Samoocena zdrowia, jakośść życia i zaradności życiowej osób strarszych - str. 247

TOM VI (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP, Słowo wstępne - str. 5
 • Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Przedmowa - str. 9
 • Zdzisław Andziak, Wspólna praca to sukces. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Henrykowkiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 10

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

 • KONFERENCJA Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, odzyskanie uśpionego kapitału (1-2 VII 2014)
 • Wiesław Krzywicki, Wprowadzenie - str. 21
 • Prof. Anna Giza-Poleszczuk, dr Witold Kościesza-Jaworski, Społeczne aspekty likwidacji Państowych Gospodarstw Rolnych. Raport socjologiczny z badań ilośiowych i jakościowych. Opracowanie: Wiesław Krzywicki - str. 27
 • Spuścizna PGR-ów i co dalej?
  Obserwatorium Integracji Społecznej - str. 66
 • Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektro Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Podsumowanie konferencji - str. 73

KONFERENCJA:

 •  W trosce o nasze dzieci. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie
 • Wiesław Krzywicki, Wprowadzenie - str. 77
 • Prof. Andrzej Malinowski, dr Stanisław Nowak, Stan rozwoju fizycznego dzieci wiejskich ze środowisk postpegeerowskich str. 81
 • Prof. Andrzej Jopkiewicz, Uwagi o rozwoju fizycznym dzieci rozpoczynających naukę szkolną - str. 89
 • Agata i Andrzej  Jopkiewiczowie, Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju funkcji poznawczych dzieci i młodzieży - str. 96
 • Renata Orawiec, Stanisław Nowak, Stanisław Tuzinek, Diagnoza składu ciała ważnym ogniwem w tworzeniu programów treningu zdrowotnego dzieci czaplineckich w wieku 6-9 lat - str. 104
 • Stanisław Tuzinek, Renata Orawiec, Stanisław Nowak, Profilaktyka i leczenie wad postawy ciała w świetle współpracy ze szkołą i rodzicami - str. 121
 • Jan Grochocki, Żeglarstwo śródlądowe z dziećmi niepoełnosprawnymi. Korekcja wad postawy przez zabawę - str. 131
 • Jan Grochocki, Żeglarstwo z dziećmi specjalnej troski - str. 134
 • Jan Grochocki, Rudolf "Ruda" Krustschneider - str. 136

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • Wiesław Krzywicki, Relacja z IV Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie - str. 139
 • Prof. dr hab. Aleksy Patryn, Energia słoneczna. Aspekty historyczne, techniczne i społeczne - str. 149
 • Jarosław Rzepa, W Tegionalnym Programie Operacyjnym stawiamy na odnawialne źródła energii - str. 164
 • dr inż. Janusz Teneta, Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w świetle obowiązujących w Polacse przepsów prawnych - str. 172
 • Jacek Chrzanowski, Rośnie liczba Prosumentów na Pomorzu Zachodnim - str. 189

KULUTRA I WYCHOWANIE:

 • Prof. Andrzej Malinowski, Uwagi do dyskusyjnych problemów gender - str. 192

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Józef Zbigniew Polak, Impresje o Żołnierzach Wyklętych ze słowem wstępnym abp. Henryka Hoser i bp. Józefa Guzdka i słowem wprowadzenia Łukasza Koremby - str. 198

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202

TOM V (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Sławomir Preiss, Senator RP, Słowo wstępne - str. 7
 • Bogan Andziak, Słowo wprowadzenia - str. 9

WYDARZENIA:

 • Bogdan Andziak, III Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 12
 • Grzegorz Andziak, Projekty Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zrealizowane przy pałacu - str. 17
 • Wiesław Krzywicki, XI Henrykowskie Dni w Siemczynie - 2014 - str. 24

HISTORIA OBYCZAJÓW:

 • Magdalena Bekier, Codzienna toaleta i  higiena osobista w wieku XVIII (a raczej jej brak) - str. 33

HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ:

 •  Dr Janina Kochanowska, Skarby Pomorza Zachodniego - witraże herbowe i figuralne x XVI-XVII w. - str. 39
 • Maria i Waldemar Witkowie, Budownictwo ryglowe, balast czy dobrodziejstwo - str. 51
 • Marcin Majewski, Najstarsze dzwony na Pomorzu Zachodnim - str. 60

HISTORIA:

 • Jarosław Leszczełowski, Von Arnimowie z Siemczyna (cz. 2) - str. 69
 • Jarosław Leszczełowski, Zdziejów Ordensburga nad Krosinem - str. 80
 • Zbigniew Januszaniec, Czaplinecki kalejdoskop historyczny (cz. 1) - str. 100
 • Dr Zbigniew Mieczkowski, Gniazdo rodowe Güntersbergów nad Drawą 1299-1734. Od zabójstwa Przemysła II do wymarcia linii rodowej - str. 110

WSPOMNIENIA:

 • Wiesław Krzywicki, Antoni Tołłoczko, Żeglarz wierny młodzieńczym ideałom - str. 132

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Publikacje Jarosława Leszczełowskiego i Mariana P. Romaniuka - str. 140

TOM IV (2014) Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Słowo wstępne - str. 7
 • Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, Przedmowa - str. 9
 • Zdzisław Andziak, W drodze do celu. Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 10

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

 • Bogdan Andziak, Zawiedzione nadzieje... III edycja Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie - str. 22

Teksty wystąpień:

 • Jacek Chrzanowski, Rozwój energetyki prosumenckiej w zachodniopomorskim - str. 29
 • Radosław Grzegorczyk, Nowe plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim - str. 35
 • Dr Zbigniew Mieczkowski, Z historii OZE w Powiecie Drawskim. Elektrownia wodna w Borowie - str. 42
 • Waldemar Witek, Młyny wodne i wiatraki w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego - (Płyń  wodo, wiej wietrze) - str. 55

HISTORIA:

 • Juliusz Sienkiewicz, Sienkiewiczowski "Potop" wobec historii - str. 71
 • Jarosław Leszczełowski, Von Arnimowie z Siemczyna (cz. 1) - str. 76
 • Zbigniew Januszaniec, O drahimskim zamku - str. 86
 • Magdalena Bekier, Dzieci i moda w XVIII stuleciu - str. 117

KULTURA I WYCHOWANIE:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski, Nieco uwag antropologicznych o współczesnej kulturze i wychowaniu - str. 122

ZDROWIE:

 • Dr Stanisław Tuzinek, Miejsce gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w treningu zdrowotnym - str. 129

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 • Jarosław Leszczełowski, Henrykowscy Golczowie - str. 144
 • Jarosław Leszczełowski, Między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem - str. 144
 • Jarosław Leszczełowski, Złocieniec - miasto dobrego sukna - str. 145
 • Maria Witek i Cezary Nowakowski, Między słupem i ryglem - str. 146
 • Zbigniew Mieczkowski, Dzieje Lubieszewa i jeziora Lubie - str. 147
 • Maria Witek, Cezary Nowakowski, Tajemnice codzienności - str. 148

OBRAZEM MALOWANE:

 • Wiesław Krzywicki, Wystawa malarstwa Grażyny Osman (przyp. red.: w Pałacu Siemczyno) - str. 150

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:

 • Wiesław Krzywicki, Trudne początki. Z historii Siemczyna po 1945 roku - str. 153

TOM III (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Słowo przedmowy - str. 7
 • Bogan Andziak, Redaktor Naczelny wydawnictwa "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie", Słowo wstępne - str. 10
 • Wywiad z Piotrem Żuchowskim, Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej" - rozmaiwa red. Marian P. Romaniuk - str. 11

WYDARZENIA:

 • Zdzisław Andziak, Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, "Dziesiątka" czyli Henrykowskie Dni w Siemczynie 2013 - str. 14
 • Wiesław Krzywicki, "Nie od razu Polskę zbudowano. Inauguracja wojewódzka Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 21
 • ks. Andrzej Naporowski, Kamil Połeć, Czterdziestolecie Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie - str. 26

HISTORIA:

 • Magdalena Bekier, Moda męska w XVIII wieku - str. 37
 • Tomasz Choroba, Między historyzmem a modernizmem. Pomorskie projekty Martina (1824-1880) i Waltera Gropiusa (1883-1969) - str. 44
 • Zbigniew Januszaniec, Lustratorzy, Golczowie i granice - str. 56
 • Jarosław Leszczełowski, Z Siemczyna do Cieszyna - wędrówka w pięciu wymiarach - str. 66
 • Zbigniew Mieczkowski, W tym jest pies pogrzebany - str. 86
 • Zbigniew Mieczkowski, Ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego - str. 90
 • Jan Jerzy Nałęcz, Herb w przestrzeni samorządowej na ziemi drawskiej w przeszłości i współcześnie - str. 102
 • Radosław Walkiewicz, Szlacheckie dwory i pałace na Pomorzu Zachodnim w okresie renesansu i baroku - str. 108
 • Maryla Witek, Waldemar Witek, Budownictwo ryglowe w powiecie drawskim - str. 123

ROZMOWY ZESZYTÓW:

 • Zainteresowanie dziejami Czaplinka i okolic sprzyjało dalszym poszukiwaniom śladów przeszłości. Z Romualdem Czapskim pracownikiem Izby Muzealnej w Czaplinku rozmawia Łukasz Koremba - str. 140

WIERSZEM PISANE:

 • Magdalena Badocha, Pałac w Siemczynie - str. 145
 • Robert A. Dyduła, Siemczyńska ballada - str. 146
 • Grażyna Piekarewicz, Tym dla których Siemczyno całym życiem jest i było - str. 147

 ZAPOWIEDŹ TOMU NADZWYCZAJNEGO:

 • Prof. Marian Marek Drozdowski, Przedmowa - str. 148
 • Jarosław Leszczełowski, Henrykowscy Golczowie - str. 157

TOM II (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- Bp. Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Słowo wstępne - str. 7

- Bp. Paweł Cieślik, Siemczyno to miejsce wyjątkowe na Pomorzu Zachodnim. Homilia wygłoszona na zakończenie Henrykowskich Dni w Siemczynie 8 VII 2012 r. - str. 9

- Bogdan Andziak, Artykuł wstępny - str. 11

- Bogdan i Zdzisław Andziakowie, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 12

HISTORIA:

- Magdalena Bekier, Europejska moda damska w XVIII stuleciu - str. 19

- Zbigniew Januszaniec, Tajemnice codzienności a historia - str. 25

- Jarosław Leszczełowski, Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf - str. 41

- Andrzej Malinowski, Ciało człowieka - przedmiotem czci czy lekceważenia - str. 53

- Andrzej Malinowski, Rodzina Conrada von Wangenheimana na Ziemi Drawskiej - str. 62

- Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie - str. 68

ROZMOWY ZESZYTÓW:

- Stroje to moja pasja. One pochłaniają mnie bez reszty... Z Magdaleną Bekier, stylistką, wizażystką i właścicielką pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych rozmawia Marian P. Romaniuk - str. 80

KONFERENCJE:

- Stanisław Tuzinek, Stan postawy ciała dzieci miasta i gminy Czaplinek - str. 86

- II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - 17 maja 2013 - Bogdan Andziak, Relacja organizatora i uczestnika konferencji - str. 96

- Andrzej Jakubowski, Energetyka odnawialna w województwie zachodniopomorskim - str. 99

- Jakub Guzdek, Energia solarna - energią przyszłości - str. 104

- Janusz Teneta, Mikroinstalacje fotowoltaiczne - str. 113

- Wojciech Łukaszek, Marek Kurtyka, Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski - str. 127

REFLEKSJE:

- Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem (2) - str. 134

WIERSZEM PISANE:

- Wiesław Krzywicki, Prezentacja wierszy czterech autorów z Czaplinka - str. 139

- Jadwiga Badziągowska, [bez tytułu] - str. 140

- Wanda Połetek, Przeszło szczęście - str. 140

- Bożena Dobaczewska, Twarze na fotografii - str. 141

- Irena Danczewska, Perswazje - str. 142

- Irena Danczewska, [bez tytułu] - str. 143

TOM I (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- List gratulacyjny Wojciecha Drożdża - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - str. 7

- List gratulacyjny Adama Kośmidra - Burmistrz Czaplinka - str. 8

- Przedmowa Zdzisława Andziaka - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 9

- Świadectwo powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - str. 11

- Pałac w Siemczynie prestiżową placówką kultury w Polsce i Europie - z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" rozmaiwa Marian Romaniuk - str. 12

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec - Tu działa się historia - str. 18

- Mathias von Bredow - Historia rodziny von Bredow - str. 26

- Mathias von Bredow - Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf - str. 36

- Jarosław Leszczełowski - Starostowie i raubritterzy - str. 44

KONFERENCJE:

- Europejskie Dni Dziedzictwa. Konferencja naukowo-dydaktyczna - "W trosce o nasze dzieci" - str. 53

- Prof. Andrzej Malinowski - Niektóre problemy etniczne Europy w aspekcie antropologii - str. 54

- Prof. Andrzej Malinowski - Stan biologiczny i ortogeneza Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej - str. 61

- Dr Stanisław Nowak - Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego - str. 72

- Dr Stanisław Tuzinek - Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała - str. 79

REFLEKSJE:

- Arch. Marek Jankowski - Magiczne miejsce - Siemczyno - str. 86

- Robert A. Dyduła - Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem... - str. 89

POEZJA:

- Wiesław Krzywicki - Poezja to coś więcej niż wiersze, to dusza przelana na papier - str. 93

- Ola Turowska - Pałac w Siemczynie - str. 95

- Irena Gałązkiewicz - Taki świat - str. 95

- Elżbieta Nowik - Wspomnienie - str. 95

- Wanda Połetek - A jednak mi szkoda - str. 96

- Helena Mirowicz - Gdzie jest to miejsce? - str. 96

- Janina Stępińska - Czaplinecka ballada - str. 97

RECENZJE:

- Marian Romaniuk - Recenzja książki: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - str. 98

Copyright 2012. Free joomla templates |