Drukuj

Artykuł podsumowujący działalność kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w roku 2013

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie - niemały powód do zadowolenia 

W sobotę 14 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Dodatkową okazją ku temu stanowiło wydrukowanie tomu III oraz tomu nadzwyczajnego periodyku. Zebrani dokonali oceny dotychczasowych dokonań oraz omówili zamierzenia na rok następny.

zesp redakcyjny 2013 grudz m

Niewiele czasu minęło od 9 września 2012 roku kiedy to w Siemczynie, w trakcie konferencji naukowo-dydaktycznej "W trosce o nasze dzieci" (odbywała się ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa), uroczystym aktem powołano do życia ten periodyk, a już mamy jego 4 tomy o łącznej objętości 644 strony. To sukces, ale jeszcze większym jest pozyskanie przez redakcję zespołu znamienitych naukowców i publicystów, którzy nieodpłatnie publikują swe prace w Zeszytach. Także kolegium redakcyjne, rozrosło się i dzisiaj składa się z następujących osób: redaktor naczelny - Bogdan Andziak; zastępcy redaktora naczelnego: Marian P. Romaniuk, Wiesław Krzywicki; sekretarz redakcji: Robert A. Dyduła; członkowie redakcji: Magdalena Bekier, Maryla Witek, Zdzisław Andziak, Zbigniew Januszaniec, Jarosław Leszczełowski, Zbigniew Mieczkowski, Jan Jerzy Nałęcz, Kamil Połeć i Waldemar Witek.

Zeszyty ukazują się dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z jego prezesem Zdzisławem Andziakiem oraz sponsorom: Konsorcjum Andziak sp.j. z Kołobrzegu i Pałac Siemczyno - Adam Andziak z Siemczyna. Wysoki poziom edytorki zapewnia natomiast szczecinecka drukarnia "Tempoprint" (tu także drukuje się "Kurier Czaplinecki") oraz kołobrzeska drukarnia i wydawnictwo "Kamera". Wszystkim im, jako twórcom niemałego sukcesu wydawniczego należą się słowa uznania i podziękowania oraz życzenia dalszej wytrwałości i pomyślności.

zeszyty 4  tomy m

Ostatnio wydany tom III Zeszytów opatrzony jest słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego co jest świadectwem wysokiej rangi periodyku. Tom ten zawiera wiele interesujących artykułów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny oraz relacje z ważnych siemczyńskich wydarzeń, jak: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni w Siemczynie, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie, czy też 40-lecie parafii Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie.

Tom nadzwyczjany, którego autorem jest nasz znamienity lokalny historyk Jarosław Leszczełowski p.t.: "Henrykowscy Golczowie" jest, jak to określił autor: "...opowieść o dawnych dziejach rodziny Golczów, Siemczyna i jego okolic oraz fascynującej historii granicznego skrawka wielokulturowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów". Przedmowę do tej opowieści dał znamienity polski historyk prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, a kończy ją słowami: "Jako historyk biografista z zadowoleniem zalecam Szanownym Czytelnikom lekturę interesującej pracy Pana Jarosława Leszczełowskiego "Henrykowscy Golczowie". Służyć ona będzie znacznemu rozszerzeniu wiedzy o naszych dziejach ojczystych na pograniczu polsko-niemieckim".

Periodyk dostarczany jest do kilkudziesięciu placówek naukowych i bibliotecznych w kraju i za granicą, a osoby zainteresowane mogą go otrzymać w recepcji przypałacowego hotelu.

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie chronią przed zapomnieniem nasze lokalne dziedzictwo kulturalne i historyczne, inspirują do eksplorowania dziejów naszej małej ojczyzny oraz stanowią cenne źródło wiedzy o jej dziejach. W imieniu redakcji zachęcam do interesującej lektury zeszytów oraz do publikowania w nich własnego dorobku, przemyśleń i opinii.

Autor: Wiesław Krzywicki

Opracował: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |