Drukuj

Spis treści - TOM XIV (2020) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM XIV

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

- Bogdan Andziak - "Słowo wstępne" - str. 7
- Zdzisław Andziak - "Wspomnienie o kochanym bracie Czesławie oraz inne meandry życia rodziny w jego tle" - str. 11
- Bogdan Andziak - "Pożegnanie Agnieszki Eckstein" - str. 21

WYDARZENIA; SPRAWOZDANIA

- Zdzisław Andziak - "Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie" - str. 27

- Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z XVII Henrykowskich Dni w Siemczynie" - str. 37
- Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z V Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie" - str. 45
- Robert A. Dyduła - "X Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie i XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie" - str. 59

KONFERENCJE NAUKOWE

- Wiesław Krzywicki - "Konferencja „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim” - str. 65 |
- Dr hab. Michał Kupiec - "Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego – czy istnieje krajobraz pomorski?" - str. 69

HISTORIA

- Jarosław Leszczełowski - "Hans Troschel i jezioro kani rudej" - str. 83
- Zbigniew Januszaniec - "Historyczne poszukiwania. Z dziejów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Czaplinku (do 1945 roku)" - str. 93
- Dariusz Czerniawski - "Historia najdłuższego tunelu, którym w czasie wojny francuscy jeńcy uciekli z Oflag II D Gross Born – Westfalenhof" - str.  127
- Wiesław Krzywicki - "Historia czaplineckiej medycyny i ludzi spod znaku Eskulapa (do roku 2000)" - str. 135

ZASŁUŻENI I WYBITNI MIESZKAŃCY REGIONU

- Adam Kośmider - "Zasłużeni dla gminy Czaplinek 1947–2019" - str. 161
- Wiesław Krzywicki -  "Obalać bariery między narodami" - str. 177

KULTURA

- Wiesław Krzywicki - "Będę w swoich wierszach kochany Czaplinek wciąż sławić..." - str. 189
- Nina Czyż - "Wiersze" - str. 191
- Magdalena Badocha - "Legenda o siemczyńskiej zielarce" - str. 197

RECENZJE

- Bogdan Andziak - "Redaktor Naczelny poleca" - str. 203

INFORMACJE

W następnym Tomie - str. 209

- Robert A. Dyduła - "Spis treści Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Tomy I–XIII oraz specjalne I i II" - str. 211

 

Copyright 2012. Free joomla templates |