Drukuj

Spis treści - TOM X (2017) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM X

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 • Bogdan Andziak - Słowo wstępne .............................................................................................................................................................7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

 • Zdzisław Andziak – Jasny cel Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie HSS .......................................  13
 • Wiesław Krzywicki – 72 Rocznica wyzwolenia Czaplinka honorowy tytuł dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie .................................... 27
 • Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z II sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie – listopad 2016 – maj 2017 (spotkania IX-XVI) .... 33
 • Jadwiga Adrianowska – Sprawozdanie z wernisaży w pałacu Siemczyno – 2016-2017 .....................................................................................  44
 • Robert A. Dyduła, Wiesław Krzywicki – Sprawozdanie z XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie – 1-2 lipca 2017 r. - WROTA CZASU .......................  53
 • Wiesław Krzywicki – Michał Olejniczak sołtysem roku 2016 .......................................................................................................................... 85

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

 • Mathias Freiherr von Bredow – Z zapisów Hansa Dahlke ............................................................................................................................. 89
 • Andrzej Szutowicz – Serbowie w Czarnem .............................................................................................................................................. 96
 • Dariusz Czerniawski – Z kart historii poligonu Gross Born (1934 – 1938) ...................................................................................................... 115
 • Zbigniew Januszaniec – Czaplinecki kalejdoskop historyczny (IV) ................................................................................................................ 129
 • Lidia Lalak-Szawiel – Śladami profesora Otto Puchsteina ........................................................................................................................... 147
 • Czesław Szawiel – Profesor Otto Puchstein ............................................................................................................................................ 158

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

 • Andrzej Jopkiewicz – Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) – uwagi ogólne i wskazania praktyczne .......................................... 165
 • Andrzej Malinowski – Niektóre problemy z antropologii politycznej związane z historią Ukrainy ......................................................................... 175

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

 • Agnieszka Gawron-Kłosowska – Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów .............................................................................................. 184
 • Maciej Bejnarowicz – Budzistowo Wawelem Pomorza .............................................................................................................................. 187
 • Tomasz Zalewski – Wrota czasu – średniowieczny Moryń ......................................................................................................................... 193
 • Bogdan Andziak – Muzeum baroku w pałacu w Siemczynie ....................................................................................................................... 200
 • Katarzyna Misiak – Ogród dendrologiczny w Przelewicach ......................................................................................................................... 208
 • Paweł Pawłowski, Szymon Kral – Park etnograficzny w Niechorzu ............................................................................................................... 215
 • Piotr Piwowarczyk – „Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża – historia, przygoda, zabawa” ...................................................................... 221

KULTURA:

 • Ireneusz Makowski – Pałac w Siemczynie jako performans totalny .............................................................................................................. 229
 • Ireneusz Makowski – Biesy na wyspie Böcklin nawiedzają „Sweety Bar” ....................................................................................................... 236
 • Nikola Czerwińska – Cztery pory roku ..................................................................................................................................................... 241

TURYSTYKA:

 • Marek Andrzej Halter – Jezioro Drawsko przewodnik dla wodniaków .......................................................................................................... 245

Redaktor Naczelny poleca:

 • Dr Zbigniew Mieczkowski - Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie - (Zamiast wstępu słów kilka - prof. Edward Rymar) ................. 293
 • Jarosław Leszczełowski - Golczowie z Ziemi Wałeckiej ............................................................................................................................... 296
 • Jarosław Leszczełowski - Historia Darskowa ............................................................................................................................................. 296
 • Jarosław Leszczełowski - Wśród wzgórz, jezior, lindwurmów i świętych koni. Wędrówki w pięciu wymiarach ...................................................... 297

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

 • Marek Andrzej Halter - List do Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie .................................................................................. 301

INFORMACJE

 • Zapowiedź tomu XI .......................................................................................................................................................................... 305

Copyright 2012. Free joomla templates |