POZOSTAŁE WYDARZENIA W SIEMCZYNIE I OKOLICY
 
HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE
 
 
Anno Domini 2018
 
XII Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 24 lutego
 
Repliki legionistów z klatki schodowej barokowego pałacu w Siemczynie
Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - Zdzisław Andziak
 Członkowie HSS wraz z gośćmi
Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - Zdzisław Andziak i Bogdan Andziak
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czaplinek - Wacław Mierzejewski
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek - Adam Kośmider
 
Sołtys Siemczyna (Heinrichsdorf - Henrykowo) - Michał Olejniczak
Prezydent rodu von Bredow, potomek ostatniego przedwojennego właściciela pałacu Hartwiga v. Bredow
- dr Mathias von Bredow
Od lewej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej HSS - Adrian Chochorowski, członek wspierający HSS - Agnieszka Eckstein,
Prezes HSS - Zdzisław Andziak, Wiceprezes HSS - Bogdan Andziak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przemówienie Burmistrza Czaplinka Adama Kośmidra
 
Przemówienie gościa specjalnego prof. dr hab. Juliusza Chrościckiego
Przemówienie Prezydenta rodu von Bredow Mathiasa v. Bredow
 
Przemówienie lokalnej animatorki Aliny Karolewicz
 
Anno Domini 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr Adam Bodnar w Siemczynie - 21 września
 
 
 
 
 
 

Pałac Siemczyno na II Święcie Drawy w Złocieńcu - 29 lipca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,4 mln zł na Muzeum Baroku w Pałacu Siemczyno - podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim (RPO WZ 2014-2020) - 10 kwietnia
 

 
 
 
 
 
 
72 Rocznica Wyzwolenia Czaplinka i Gala wręczenia tytułu "Zasłużony dla Gminy Czaplinek" dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
 
- 3 marca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 25 lutego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anno Domini 2016 
 
Skanowanie pałacu - Akademia Morska w Szczecinie - 4-6 listopada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Zlot Poszukiwaczy Skarbów - 7-9 października
 
"Kocioł Świdwiński - Jezioro Tajemnic"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Dzień Drawy - Złocieniec - 30 lipca
 
 
 
 
 
 
 
Zjazd rodu von Bredow - 28-31 lipca
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncert Niemiecko-Amerykańskiego Chóru Kameralnego "Muzyka darem od Boga" - 25 lipca
 
 
 
 
Anno Domini 2014
 
 
Spektakl humoru i satyry "Odlot w czasie czyli historia ostatniego tysiąclecia" - 21 czerwca
 
 
Anno Domini 2013
 
 
Spektakl "Historia Polaka w obrazkach czyli odlot w czasie 2" - 22 czerwca
 
 
 
Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 9 lutego
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno Domini 2012
 
 
Zjazd rodu von Bredow: "Potomkowie przedwojennych właścicieli pałacu" - 2-5 sierpnia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2012. Free joomla templates |