Drukuj

KALENDARIUM:

VII w. – powstaje gród w Starym Drawsku na przesmyku między jeziorami Drawsko i Żerdno

Ok. 1120 – gród w Starym Drawsku zniszczony przez wojów Bolesława Krzywoustego

19.XI 1286 – Przemysł II (książę Wielkoposki i Krakowa) nadaje ziemie położone nad Drawą, wokół Jeziora Drawskiego Templariuszom

XIII w. – Askańczycy z Marchii Brandenburskiej nadają ziemie w okolicach dzisiejszego Siemczyna rodzinie von Besskow, zaś ziemie w okolicach dzisiejszego Broczyna rodzinie von Goltz. Założenie wsi Heinrichsdorf,  prawdopodobnie przez jednego z Templariuszy o imieniu Heinrich

1292 – rodzina von der Goltz i jego brat  kupują od rodziny von Besskow część wsi Heinrichsdorf

1312 – rozwiązanie zakonu Templariuszy, okoliczne ziemie wraz z częścią Heinrichsdorf przechodzą w ręce Joannitów

1360 – 1366 – budowa zamku Drahim

1361 – mistrz zakonu Joannitów Hermann von Werberge  daje w lenno braciom Ludekinowi i Georgowi von der Goltz wieś Blumenwerder (Piaseczno) oraz inne dobra (Broczyno, Machliny, Karsibór)  

1368 – ziemia czaplinecka wraz z Siemczynem zostaje przyłączona do Polski

1407 – Goltzowie nabywają wieś Reppow (Rzepowo) i czynią ją siedzibą tzw. białej gałęzi rodu (czarna gałąź osiadła w Starym Worowie i Kłębowcu)

1407 – wojska Władysława Jagiełły zdobywają zamek w Drahimiu i ustanawiają starostwo drahimskie

1422 – oddział nowomarchijski zdobywa połowę zamku w Drahimiu

1426 – Władysław Jagiełło wizytuje zamek w Drahimiu

1513 – bracia Jan, Konrad, Sobald i Aleksander von der Goltz kupują część wsi Heinrichsdorf  i część lasu Kaleńsko jako wolną własność 

XVI w. – budowa dworu szachulcowego w Reppow (Rzepowo)

1546 – budowa kościoła ewangelickiego w Reppow (Rzepowo)

1554 – śmierć Heinricha von der Goltza.

1555 – budowa kościoła ewangelickiego w Blumenwerder (Piaseczno)

1560 – budowa kościoła i ewangelickiego probostwa oraz drugiej siedziby rodu w Heinrichsdorf

1597 – król Zygmunt III potwierdza własność Goltzów

1640 – budowa dworu w Heinrichsdorf przez Balthazara von der Goltz

21.VII 1655 – przekroczenie polskiej granicy pod Heinrichsdorf przez wojska szwedzkie pod   dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga. Początek „potopu szwedzkiego”

1657 – spalenie zamku Drahim przez wycofujących się Szwedów

1657 – (listopad) – wojska Stefana Czarnieckiego zatrzymują się na leże zimowe w Heinrichsdof i okolicznych wioskach

1658 – Stefan Czarniecki na czele swoich wojsk rusza za Szwedami. Tabory pozostawia w Czaplinku (Tempelburg)

1668 – Wielki Elektor Brandenburgii zajmuje Starostwo Drahimskie jako zastaw za niespłacony dług przez króla polskiego

1699 – budowa kaplicy von Goltzów przy szachulcowym kościele w Heinrichsdorf

1700 – 1721– Wojna Północna (polsko- szwedzka). Szwedzi, Polacy, Saksończycy i Rosjanie w Heinrichsdorf

1712 – 1713 – Epidemia dżumy przywleczona przez cofające się oddziały szwedzkie. Henning Berndt von der Goltz ucieka do folwarku Kaleńsko. Ufundowanie obrazu na pamiątkę zakończenia epidemii dżumy

przed 1722 – powiększanie majątku przez Goltzów, założenie gorzelni w Heinrichsdorf

20.III 1722 – rozpoczęcie budowy pałacu przez Henninga Berndta von der Goltz

19.XI 1726 – ukończenie budowy pałacu jako nowej siedziby rodu von der Goltz w Heinrichsdorf. {Koszt budowy 9000 talarów. Okazały dom na planie podkowy, z tarasem pośrodku o długości 122 stóp (~35,38 m) i szerokości 72 stóp (~20,88 m), wysoki na dwie kondygnacje z przedniej strony i na trzy z tylnej. Pałac posiadał hol, z którego wiodły podwójne schody dębowe. Pałac posiadał pomieszczenia (wysokie na 4,5 m) towarzyskie, mieszkalne i sypialne, salę rycerką, otwarte kominki i olbrzymie piece kaflowe}

1726 – na sejmie w Grodnie Rzeczpospolita postanawia wykupić starostwo drahimskie (pieniądze zebrano, ale do wykupu nie doszło)

1734 – śmierć Henninga Berndta von der Goltz, właściciela i fundatora pałacu w Heinrichsdorf. Majątkiem zajmuje się żona Ilse Catherina (z domu Heydebreck)

1745 – bracia Joachim Casimir  i Franz  Günter obejmują zarządzanie majątkiem

1746 – hrabia Friedrich Wilhelm von Szwedt, wnuk wielkiego księcia elektora i szwagier króla Fryderyka Wielkiego przybywa z rewizytą do pałacu Heinrichsdorf

1756 – 1763 – wojna siedmioletnia, Rosjanie plądrują majątek, krowia zaraza

1772 – majątek Goltzów  po pierwszym rozbiorze Polski przechodzi pod zwierzchność pruską

30.IX 1773
– Starostwo Drahimskie we władaniu pruskim (na mocy pierwszego rozbioru Polski)

1786 – Reppow i Blumenwerder zostają sprzedane królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi II

1793 – Joachim Casimir von der Goltz sprzedaje majątek Heinrichsdorf wraz z pałacem radcy sądowemu, szambelanowi z Prus Wschodnich Heinrichowi Augustowi von Arnim

1796 – Heinrich August von Arnim kupuje Reppow i Blumenwerder. Rozbudowuje pałac w Heinrichsdorf (dobudowuje skrzydło południowe z sypialniami i pokojami dla gości)

1800 – powstanie nowych zabudowań folwarcznych

1807 – Napoleoński Legion Północny, a przede wszystkim oddziały generała Vincentego plądrują pałac

1856 – rodzina von Arnim funduje budowę nowego kościoła w Heinrichsdorf

1895 – rodzina von Arnim sprzedaje pałac pani von Puttkamer

1905 – właścicielem pałacu zostaje frankfurcki bankier Adolf Marwitz

1906 – pałac kupuje Eryk von Borcke

1907 – pałac i okoliczne dobra ziemskie stają się własnością Hartwiga i Mashy von Bredow. Rozpoczęcie gruntownego remontu pałacu (mi.in. dobudowują skrzydło północne, do którego przenoszą kuchnię) i zmiana założeń parkowych

1920
– budowa w pobliżu kościoła wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla pracowników majątku

IV 1927 – śmierć barona Hartwiga von Bredow

Po 1933 – częściowa parcelacja majątku von Bredow

1.III 1945 – rozkaz o ewakuacji mieszkańców z Heinrichsdorf  

4.III 1945
– wkroczenie wojsk polskich i sowieckich do Heinrichsdorf

III 1945 – wsi Heinrichsdorf nadano spolszczoną nazwę Henrykowo

1945
–  Majątek rodziny von Bredow zajmują Rosjanie. Pałac jako szpital, później kwatera dla radzieckich oficerów

III 1946 – Rosjanie opuszczają wieś. Pałac i folwark przejmuje państwo polskie

1947 – Zmieniono nazwę wsi Henrykowo na nową Siemczyno

1948 – parcelacja siemczyńskiego majątku, powstanie tzw. „resztówki” ( w skład której wchodziły ziemie pozostałe po parcelacji)  pod zarządem GS Czaplinek

1949 – powstaje PGR Siemczyno

1950 – staraniem pierwszego polskiego nauczyciela Henryka Leszczyńskiego w pałacu powstaje szkoła podstawowa

1953 – likwidacja PGR Siemczyno. Utworzenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Kłos” w Siemczynie

19.III 1960 – Pałac wpisany do rejestru zabytków pod nr 249  

12.VI 1980 – Park przypałacowy wpisany do rejestru zabytków pod nr 1103

1986 – zapada decyzja o zamknięciu szkoły podstawowej mieszczącej się w pałacu po katastrofie budowlanej

1986 – 1989 – Pałac stoi nie użytkowany i podupada

1990 – Gmina Czaplinek sprzedaje pałac prywatnym właścicielom

1990 – 1999 – pałac stoi nie użytkowany i niszczeje (ponadto prywatny właściciel zadłuża go poprzez obciążenie jego hipoteki

1999 – po zakupie na licytacji komorniczej części pałacu i odkupie pozostałych jego części rodzina Andziaków staje się w pełni właścicielami pałacu w Siemczynie

2002 – bracia Bogdan i Zdzisław Andziakowie nabywają od upadającej spółdzielni wszystkie budynki folwarczne okalające pałac   

10.VII.2004 – Inauguracja corocznych obchodów „Henrykowskich Dni w Siemczynie” (Przedstawienie pt.: "Życie w Pałacu" - zaprezentowane przez młodzież z Czaplinka i Szczecina w ramach programu pt.: "Ożywiamy polskie zabytki")

16.VII.2005 – II Henrykowskie Dni w Siemczynie (koncert kwartetu smyczkowego z Mińska)

14.XII 2005 – Zarejestrowanie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

22.VII.2006 – III Henrykowskie Dni w Siemczynie (Opera na Zamku w Szczecinie z operetką pt.: "La serva patrona" - Giovaniego Battisty Pargolesio)

21.VII.2007 – IV Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert filharmoników "Wiedeńscy Mistrzowie")

16.VIII.2007 – Zorganizowanie Transgranicznej Konferencji Historycznej w Siemczynie wraz ze Stowarzyszeniem Transkultura z Frankfurtu nad Odrą

19.X.2007 – Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek przyznał wyróżnienie dla członka Zarząu HSS Bogdana Andziaka "Za zaangażowanie w działalność na rzecz Turystyki i Rekreacji w Gminie Czaplinek"

26.VII.2008 – V Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert finałowy MIędzynarodowego Festiwalu Chórów, m. in. występ czaplineckiego Chóru "Voca" pod dyrekcją Szymona Godziemy-Trytka z nieppowtarzalną "Mszą Kreolską")

VI 2009 – Odrestaurowanie i przekazanie do użytkowania części folwarcznej (była chlewnia, obora, stajnia i oficyna)

25.VII.2009 – VI Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert Filharmoniczny)

2010 – Utworzenie pracowni ceramicznej w budynku po byłej kuźni

10.VII.2010 – VII Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert Symfoniczny Filharmonii Koszalińskiej z solistką, pt.: "Mistrzowie Wiedeńscy, Węgierscy i Czescy")

styczeń 2011 – Zakup parku przypałacowego od Gminy Czaplinek po 11 latach starań

29.I.2011 – Powołanie do życia Kapituły Henryków Honorowych i wyróżnień dla osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w działania HSS wokół pałacu

9.VII.2011 – VIII Henrykowskie Dni w Siemczynie (pierwsze wręczenie Henryków Honorowych i koncert Zespołu "FAntini Akord Kwintet" z koszalińskiego Centrum Kultury 105)

10.IX.2011 – I Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: "Kamienie milowe"

17.IX.2011 – IX Powiatowe Święto Plonów w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie

listopad 2011 – Dyplom Uznania "Swojskie Zabytki" przyznany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachdniopomorskiego dla członków HSS i właścicieli Pałacu w Siemczynie Bogdana, Zdzisława i Krystyny Andziaków

5.XII.2011 – I Gala Wolontariatu Powiatu Drawskiego w Siemczynie

16.III.2012 – Ogólnopolska Konferencja OZE w Siemczynie (równoczesne przystąpienie do projektu Europejskich Słonecznych Dni)

18.V.2012 – II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

6-8.VII.2012 – IX Henrykowskie Dni w Siemczynie (Pokaz mody pałacowej i dworskiej prezentowany przez zespół rekonstruktorów Magdaleny Bekier z towarzyszeniem zespołu muzyki dawnej. Koncert pt.: "Biesiada Henrykowska")

3-5.VIII.2012 – Zjazd potomków Hartwiga i Maschy von Bredow (właścicieli pałacu w latach 1907-1945) w Siemczynie

8.IX.2012 – II Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: "Tajemnice codzienności"

8.IX.2012 – Powołanie do życia "Zesztyów Siemczyńsko-Henrykowskich"

26.IX.2012 – Przyznanie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dla HSS Srebrnej "Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego" w uznaniu zasług dla rozwoju regionu

styczeń 2013 – Wydanie Tomu I "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

6.IV.2013 – I Posiedzenie Kolegium Redakcyjnego "Zesztytów Siemczyńsko-Henrykowskic"

17.V.2013 – III Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie 

czerwiec 2013 – wydanie Tomu II "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

5-7.VII.2013 – X Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert Orkiestry Filharmonicznej z Koszalina z solistką)

lipiec 2013 – wydanie I Tomu Nadzwyczajnego "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" pt.: "Henrykowscy Golczowie"

27.VIII.2013 – Przyznanie 2 złotych odznak "Za opiekę nad Zabytkami" dla członków Zarządu HSS Bogdana Andziaka i Zdzisława Andziaka przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

7.IX.2013 – Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie (III Edycja EDD w Siemczynie) pt.: "Nie od razu Polskę zbudowano"

5.X.2013 – 40-lecie Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie

grudzień 2013 – Wydanie Tomu III "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

20.I.2014 - Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie (HSS) otrzymało decyzję budowlaną obejmującą następujący zakres prac: budowę drenażu opaskowego przy pałacu, remont zdekapitalizowanych urządzeń melioracji szcegółowych i kanalizacji deszczowej, remont i regulację istniejących, przypałacowych, stawów ziemnych

25.IV.2014 - Statuetki "Za działalność w dziedzicnie kultury" przyznane przez Burmistrza Czaplinka dla członków Zarządu HSS Zdzisława i Bogdana Andziaków

15.V.2014 - IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

czerwiec 2014 - wydanie Tomu IV "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

4-6.VII.2014 - XI Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii z Koszalina z solistami pt.: "Muzyka nie całkiem poważna")

16.VIII.2014 - Udział rekonstruktorów z Pałacu Siemczyno w XI Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie

13.IX.2014 - IV Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: "Dziedzictwo - źródło tożsamości"

październik 2014 - Rozpoczęto budowę drenażu opaskowego przy pałacu, remont urządzeń melioracji szcegółowych i kanalizacji deszczowej oraz remont i regulacja przypałacowych stawów

listopad 2014 - Nominacja do "Nagrody i Tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej" dla HSS przyznana przez Kapitułę konkursu ustanowioną przez Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej za rewitalizację barokowego założenia pałacowo-parkowego w Siemczynie

grudzień 2014 - Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" przyznany przez Radę Powiatu Drawskiego dla członka Zarządu HSS Bogdana Andziaka

 9.II.2015 - Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie otrzymało decyzję budowlaną na remont pałacu

luty 2015 - Wydanie Tomu V "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" oraz II Tomu Nadzwyczajego pt.: "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki"

14.II.2015 - Powołanie do życia Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno"

18-19.IV.2015 - Wyjazd studyjny członków HSS i przyjaciół Stowarzyszenia do Cedyni i Siekierek z okazji 70-lecia Forsowania Odry

kwiecień 2015 - Zakończono remont i regulację przypałacowych stawów

14.V.2015 - V Europejskie Dłoneczne Dni w Siemczynie

czerwiec 2015 - Wydanie Tomu VI "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

lipiec 2015 - Zakup historycznych strojów dla Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno"

3-5.VII.2015 - XII Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert tenora Jacka Wójcickiego z Wielką Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej

lipiec 2015 - Rozpoczęto I część remontu dachu polegającą na remoncie więźby dachowej wraz z remontem stropu nad I piętrem skrzydła południowego Pałacu w Siemczynie

17-19.VII.2015 - Udział Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno" i rekonstruktorów z HSS w Dniach Czaplinka

25.VII.2015 - Udział Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno" i rekonstruktorów z HSS w Europejskim Festiwalu Ludzi w Złocieńcu

29.VIII.2015 - I Inauguracyjne Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie (powołanie do życia tego comiesięcznego wydarzenia) - udział w Koncercie bydgoskiej orkiestry "Emband" pod dyrekcją p. Ewy Makuly w czaplineckim amfiteatrze

sierpień 2015 - Nazwyczaje Walne Zgromadzenie Członków HSS w celu:

- zmiany statutu Stowarzyszenia w związku z wnioskiem o rejestrację Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jako Organizacji Pożytku Publicznego

- zmiany składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

wrzesień 2015 - Zakończono I część remontu dachu skrzydła południowego Pałacu w Siemczynie

12.IX.2015 - V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: "Dziedzictwo utracone - dziedzictwo ocalone"

3.X.2015 - II Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Józef Szkandera prezentuje ogólnopolski projekt historyczno-kulturowy "Skąd jesteśmy" + wystawa malarstwa p. Giny Malinowski i p. Lidii Kubisztal z Bornego Sulinowa

październik 2015 - Zakończenie znakowania I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie

7.IX.2015 - III Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja krasomówcza Marii Spirin z Czaplinka + Prelekcje dr hab. Radosława Barka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat przemian krajobrazu kulturowgo na przykładzie Gminy Czaplinek oraz historia powstania muralu w poznańskiej dzielnicy Śródka + wernisaż poplenerowy

20.XI.2015 - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy produktu turystycznego o charakterze sieciowym, opartego o zasoby endogeniczne regionu Pomorza Zachodniego pt.: "WROTA CZASU"

5.XII.2015 - IV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prelekcja dr Wojciecha Lizaka ze Szczecina pt.: "Zmierzch Europy?"

grudzień 2015 - Przyznanie przez Burmistrza Czaplinka statuetki "Organizacja Pozarządowa działalność w dziedzinie kultury lokalnej Gminy Czaplinek 2015 roku" dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

grudzień 2015 - Przyznanie przez Burmistrza Czaplinka statuetki "Wydarzenie Kulturalne Gminy Czaplinek 2015 roku" dla Henrykowskiego stowarzyszenia w Siemczynie za organizowanie "Henrykowskich Dni w Siemczynie"

16.I.2016 - V Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja Romualda Kurzątkowskiego i młodzieży z Drawska Pom. pt.: "Po torach pamięci. Lata 1944-1956" + Koncert Duetu "Zoriuszka" z Czaplinka + wieczorne kolędowanie z rodziną Urlichów z Czaplinka

luty 2016 - Wydanie Tomu VII "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

13.II.2016 - VI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Koncert wirtuoza skrzypiec, solisty Królewskiej Orkiestry Symfonicznej z Wilanowa Bogdana Kierejszy

12.III.2016 - VII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja Projektu Marii Witek i Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Waldemara Witka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT Szczecin pt.: "Kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie drawskim" + Koncert muzyki andyjskiej Zespołu "La Familia" z Czaplinka

12.IV.2016 - Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie przystępuje do Akcji Eksploracyjno-Historycznej "JEZIORO TAJEMNIC" zainicjowanej przez Starostę Drawskiego

16.IV.2016 - VIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prelekcja regionalisty dr Zbigniewa Mieczkowskiego + Koncert poezji śpiewaanej braci Tomka i Jacka Bateńczuków (Poznań, Siemczyno) + Otwarcie galerii w Sali Ceglanej wraz z wernisażem prac Grupy art4art

25.V.2016 - VI Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

czerwiec 2016 - wydanie Tomu VIII "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

2-3.VII.2016 - XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert tenora Dariusza Stachury z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy, prowadzenie Andrzej Zborowski)

lipiec 2016 - Rozpoczęto II część reemontu dachu polegającą na remoncie części więźby dachowej wraz z remontem stropu nad I piętrem korpusu głównego Pałacu w Siemczynie

25.VII.2016 - Koncert Niemiecko-Amerykańskiego Chóru Kameralnego pt.: "Muzyka darem od Bogda"w Pałacu w Siemczynie

28-31.VII.2016 - Zjazd rodu von Bredow w Pałacu w Siemczynie

30.VII.2016 - Udział Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno" i rekonstruktorów z HSS w I Dniu Drawy w Złocieńcu

17.IX.2016 - VI Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: "Pamięć miejsc i ludzi"

wrzesień 2016 - Zakończono II część remontu dachu korpusu głównego Pałacu w Siemczynie

7-9.IX.2016 - IV Zlot Poszukiwaczy Skarbów "Kocioł Świdwiński - Jezioro Tajemnic" w Siemczynie

4-6.XI.2016 - Skanowanie Pałacu w Siemczynie przez studentów Akademii Morskiej w Siemczynie pod kierownictwem dr Grzegorza Stępnia

5.XI.2016 - IX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - otwarcie Galerii "Kamiennej" Wernisażem Ogólnopolskiej Wystawy Zbiorowej Malarstwa, Fotografii i Tkaniny Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział Koszaliński + Prelekcja regionalisty Jarosława Leszczełowskiego ze Złocieńca pt.: "Frydlandzki sztetl i frydlandzki Berlin" + Koncert Duetu "Zoriuszka" z Czaplinka

26.XI.2016 - X Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Premiera reportażu telewizyjnego o Pałacu w Siemczynie zrealizowanego przez Zespół Programu "Zanurzenie", wprowadzenie Natalia Kasowska + Wystawa fotografii Adama Myśkowa ze Szczecina + Koncert hardrockowego Zespołu "Helless"

grudzień 2016 - Wydanie Tomu IX "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

10.XII.2016 - XI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacje archeologów z Muzeum w Koszalinie: Tomasz Choroba pt.: "Odkrycie grobów olbrzymów pod Piasecznem", Andrzej Kasprzak pt.: "Kamienne kręgi w Pławnie", Andrzej Kuczkowski pt.: "Najnowsze odkrycia archeologiczne w okolicach Siemczyna, tj. wczesnośredniowieczne grodziska" + Przekazanie artefaktów odkrytych w akcji "Jezioro Tajemnic" dla Muzeum w Koszalinie przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego + Koncert Chóru "Profvoice" ze Złocieńca pod dyrektcją p. Doroty Gadziny

21.I.2017 - XII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Wernisaż malarstwa Jerzego Łapucia + Prezentacje: wprowadzająca dr Eryka Krasuckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, wycedyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. p. Lucyny Jabłóńskiej pt.: "Czym jest regionalizm?" + Koncert Zespołu "Falkenblues" ze Złocieńca

18.II.2017 - XIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja regionalisty dr Zbigniewa Mieczkowskiego pt.: "Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie + Koncert Zespołu "Incydent" z Budowa + wystawa fotografii Adama Myśkowa ze Szczecina

3.III.2017 - Przyznanie przez Radę Miejską w Czaplinku Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Gminy Czaplinek" dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w uznaniu szczególnych Zasług dla Gminy Czaplinek

18.III.2017 - XIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja p. Lidii Lalak-Szawiel i Czesława Szawiela z Łobza pt.: "Śladami odkryć profesora Otto Puchsteina" + Wystawa malarstwa Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk + Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Diabaz" z Drawska Pom. pod kierownictwem choreografa p. Jolanty Bułczyńskiej-Parol

8.IV.2017 - XV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja p. Grzegorza Kruczka nauczyciela biologii z Drawska Pom. pt.: "Ciekawe drzewa i krzewy Drawska Pomorskiego i siemczyńskiego parku" + Wernisaż malarstwa p. Natalii Szynal pt.: "Pejzaże zapamiętane" + Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. pod batutą p. Tomasza Stawickiego

28-30.IV.2017 - V Zlot Poszukiwaczy Skarbów "Jezioro Tajemnic i Kocioł Świdwiński" w Pałacu Siemczyno

13.V.2017 - XVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja dr Janiny Kochanowskiej pt.: "Powojenne dziedzictwo pomorskie: czy dostrzegane i doceniane?" + Wystawa p. Soni Mikołajczyk + Prelekcja p. Lessa R. Hodunia z Polic pt.: "Jak rozumiemy świat przez pryzmat tajemnic, których... nie rozumiemy?" + Recital p. Lessa R. Hodunia

1.VI.2017 - Konferencja pt.: "Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim"

1-2.VII.2017 - XIV Henrykowskie Dni w Siemczynie (Koncert pt.: "Ósmy cud świata" - solistka Katarzyna Dondalska z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Stefana Johannesa Waltera)

lipiec 2017 - Wydanie Tomu X "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich"

sierpień 2017 - Rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie renowacji, modernizacji i rozbudowy piwnic oraz renowacji części pomieszczeń I i II kondygnacji Pałacu w Siemczynie w celu przystosowania obiektu do pełnienia funkcji publicznych zgodnie z realizacją projektu pt.: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turytycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym"

16.IX.2017 - VII Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: "Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu" i Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa pt.: "Smaki dziedzictwa" - w połączeniu z XVII Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi w Siemczynie - Prezetacje: p. Katarzyny Lisieckiej z Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku pt.: "Szli na zachód osadnicy", ks. Wiesława Hnatejko CR proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zlocieńcu pt.: "Przybyła do swoich", p. Ewy Kilian nauczycielki historii ze Złocieńca pt.: "Czy wiesz skąd pochodzisz?" i p. Lucyny Jabłońskiej wicedyrektor SP w Drawsku Pom. pt.: "Kresy. Korzenie polskiej kultury" + Wystaw IPN pt.: "W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950" + Wystawa autorska prelegentek pt.: "Dom utracony... Dom zyskany... Kresowe korzenie" + Biesiada kresowa

21.IX.2017 - Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP w Pałacu w Siemczynie

14.X.2017 - XVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Montaż słowno-muzyczny p. Lucy von Schickedantz i p. Iwony Gajewskiej-Tranbowicz z Bornego Sulinowa pt.: "Spotkanie z Osiecką" + wernisaż malarstwa p. Longiny Malinowski + Koncert Kameralny na fortepian i skrzypce 

18.XI.2017 - XIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja p. Krzysztofa Kowalskiego kierownika wydziąłu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie pt.: "Mołtowo słodko-gorzki smak odkrywania losów utraconych zbiorów muzelanych na Pomorzu" + film pt.: "Krajobraz mojego miasta" zaprezentowany z ramienia NID-u przez p. Waldemara Witka + Koncert Chóru "Canto Libero" z Drawska Pom. pod kierownictwem p. Ewy Gadziny + Wernisaż malarstwa p. Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk z Drawska Pom.

16.XII.2017 - XX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prelekcja ks. dr Jacka Brakowskiego z Czaplinka pt.: "Posługa ss. Franciszkanek w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu" + Koncert Zespołu muzyki Chrześcijańskiej "SELA" z Czaplinka pod kierownictwem p. Bartka Michalczyka pt.: "Pieśni adwentowe gosp[el" + powarsztatowa wystawa prac plastycznych

20.I.2018 - XXI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prelekcja p. Roberta Kraszczuka regionalisty z Wałcza pt.: "Wyspy w czasach dawncyh na Ziemi Drawskiej" + Koncert Zespołu "Sami swoi" z Żabinka + Wystawa p. Anny Dawid-Hrynkiewicz i p. Elżbiety Gniazdowskiej pt.: "Sztuka wycinanki" + Recytacje Marty Skrzypek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Wł. Andersa ze Złocieńca

luty 2018 - Rozpoczęcie prac remontowych strychu i pozostałej połaci dachu korppusu głównego Pałacu w Siemczynie w ramach realizacji projektu pt.: "Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na Uniwersalium Rzemiosł Różnych 

24.II.2018 - XXII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Prezentacja prof. dr hab. Juliusza Chrościckiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego w Krakowie pt.: "Jesteśmy w barokowej rezydencji" + Wystawa prac p. Zyty Jurczyszyn z Czaplinka pt.: "Obrazy nitką malowane" + Koncert Zespołu "Marianki" z Czaplinka pod kierownictwem p. Magdaleny Urlich

24.III.2018 - XXIII Henrykowskie Spotknia Kulturalne w Siemczynie pod hasłem: "KOBIECOŚĆ - Prelekcja dr Janiny Kochanowskiej pt.: "Kobieta zmienna jest - podróż poprzez wieki" + Wernisaż wystawy partnerskiej: malarstwo - p. Jadwiga Adrianowska, p. Ewa Kamińska-Mikołajczyk, p. Sonia Mikołajczyk, rzeźba w glinie - p. Krystyna Masiukiewicz oraz damskie prezentacje p. Lidii Klimowicz pt.: "PanEURytmia, taniec dusz", p. Danieli Wasilewskiej pt.: "Uzdrawianie dźwiękiem OM", p. Jolanty Bandury pt.: "Mistyka sztuki tatuażu: symbole, znaki, obrazy", p. Lucyny Jabłońskiej pt.: "Sztuka batiku... magia barwy i zapachu", p. Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk pt.: "Czary z łąki... własnoręczne mydła i olejki do ciała", p. Krystyny Masiukiewicz pt.: "Morsuj ciało i duszę" + Koncert Duetu "Zoriuszka" z Czaplinka pt.: "Białe głosy" + Występ taneczny Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno"

21.IV.2018 - XXIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

HISTORIA:

 Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1292 roku. Założycielem jej był rycerz o imieniu Heinrich i od jego imienia wieś nazwano Heinrichsdorf (Henrykowo). Wieś ta w latach 1368-1772 należała do Królestwa Polskiego. W tym czasie część wsi była własnością rodu von der Goltz, do którego należały także wsie Rzepowo, Piaseczno, Warniłęg i Broczyno.

21 lipca 1655 roku tu w Siemczynie Szwedzi przekroczyli granicę Rzeczpospolitej zalewając później całą Polskę. W latach 1722-1726 Hening Berndt von der Goltz wybudował nową siedzibę dla swojej rodziny - najokazalszy w regionie barokowy pałac. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że inspirację do jego budowy dał król Prus Fryderyk Wielki, który zatrzymywał się tu w czasie podróży z Berlina do Königsbergu. Najstarszy syn Heninga Berndta generał Georg Conrad osiągnął najwyższe zaszczyty i stopnie wojskowe w służbie u króla Fryderyka Wielkiego. Na cokole pomnika króla Fryderyka Wielkiego w Berlinie na Under Linden Allee znajduje się tam on wśród najznamienitszych oficerów otaczających króla. Pomnik stoi do dnia dzisiejszego.

Na początku XVIII w. Siemczyno znalazło się na trasie przemarszu wojsk uczestniczących w Wielkiej Wojnie Północnej (1700-1721). Wieś była najeżdżana i plądrowana przez wojska: szwedzkie, polskie, saksońskie i rosyjskie. Wojska te przywlokły do wsi dżumę zwaną "czarną śmiercią", która wyludniła wieś. Ponownie, w czasie Wojny Siedmioletniej (1756-1763) Siemczyno zostało ograbione przez maszerujące wojska kozackie. W tym czasie w siemczyńskim pałacu kwaterowali także wysokiej rangi prusacy.

W 1772 Siemczyno znalazło się w granicach pruskich. W roku 1793 dobra siemczyńskie przechodzą w ręce Heinricha Augusta von Arnim, który rozbudowuje pałac o skrzydło południowe oraz buduje nowe obiekty gospodarcze. Niestety, na początku XIX w. kolejny raz pałac zostaje obrabowany przez maszerujące przez wieś na Rosję wojska napoleońskie. Na przełomie wieków XIX/XX dobra siemczyńskie przechodzą w ręce pani von Puttkamer, potem bankiera z Frankfurtu Adolfa von Marwitza, następnie Erice von Borcke, by w końcu stać się własnością Maschy i Hartwiga von Bredow (1907). Przywrócili oni pałacowi dawną świetność. Po dojściu Hitlera do władzy, majątek ziemski rodziny von Bredow został częściowo rozparcelowany. W czasie wojny we wsi przebywali na przymusowych robotach jeńcy wojenni (Polacy, Francuzi i Rosjanie).

Na początku 1945 r. większość mieszkańców, w tym rodzina von Bredow, uciekła przed zbliżającym się frontem w głąb Niemiec. 4 marca 1945 r. wieś zajęli żołnierze polscy. Majątek rodziny von Bredow zajęli Sowieci. Wyposrażenie pałacu zostało w większości zrabowane lub zniszczone. Wieś została zasiedlona przez Polaków wysiedlonych z terenów obecnej Białorusi, Ukrainy, Litwy, a także Polski centralnej i Podkarpacia. Do 1947 r. wieś nazywała się Henrykowo, potem zmieniono jej nazwę na obecne Siemczyno. Na bazie majątku ziemskiego von Bredow działała rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Dzisiaj wieś Siemczyno liczy zaledwie 393 mieszkańców i się starzeje.

W opuszczonym, ograbionym i zaniedbanym pałacu, dzięki determinacji wiejskiego nauczyciela, utworzono w 1950 roku szkołę podstawową, która funkcjonowała do 1986 roku. W wakacje w pałacu od 1959 do 1985 r. funkcjionował ośrodek kolonijny dla dzieci.

Opuszczony i zdewastowany pałac i zabudowania majątku ziemskiego kupili w 1999 roku bracia Zdzisław i Bogdan Andziakowie. Dziś stanowi dumę zarówno jego właścicieli jak i mieszkańców Siemczyna. Restaurując i modernizując obiekty majątku, zarazem postanowili nawiązać do wiekowej historii wsi oraz kultury i dobrej tradycji jej dawnych i nowych mieszkańców. W tym duchu zawiązane zostało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i od 2004 roku, corocznie w lipcu, organizowane są Henrykowskie Dni w Siemczynie. Mają być one pomostem między przeszłością, a teraźniejszością. Z roku na rok program jest bogatszy i świetniejszy, a zaangażowanie mieszkańców, władz gminy i powiatu większe. Znamienitymi uczestnikami tych Dni są członkowie Rodu von Bredow z jego Prezydentem Mathiasem von Bredow (wnuk przedwojennych właścicieli majątku).

Jednym z miejsc wartych odwiedzenia, podczas spędzania wakacji na Pojezierzu Drawskim, jest Pałac w Siemczynie. Znajduje się on niedaleko miejscowości Czaplinek. Został wybudowany w latach 1722-1726 przez barona Henryka Bernarda von Goltza. Budowa siemczyńskiego pałacu trwała cztery lata (1722-26) i kosztowała dziewięć tysięcy talarów. Okazały dom na planie podkowy, z tarasem pośrodku o długości 122 stóp (~35,38 m) i szerokości 72 stóp (~ 20,88 m), wysoki na dwie kondygnacje z przedniej strony, na trzy z tylnej, posiadał hol, z którego wiodły podwójne schody dębowe, wysokie na 4,5 metra pomieszczenia towarzyskie, mieszkalne i sypialne, salę rycerską, otwarte kominki i olbrzymie piece kaflowe. Baron Goltz wybudował ten imponujący pałac dla swojej licznej rodziny. Nie wiadomo kto wykonał projekt budynku. Widać jednak, że pałac wzorowany był na francuskich budowlach rezydencjonalnych. Wykonany jest w barokowym stylu. Budynek jest przykryty mansardowym dachem. Główne wejście do budynku jest poprzedzone schodami. Niestety, z dawnego wyposażenia pozostało niewiele. Można jednak zobaczyć fragmenty dwóch starych kominków, a także pozostałości pieca wykonanego z holenderskich kafli.

W roku 1796 rozbudował go Henryk August von Arnim. Heinrich A. von Arnim dokonuje rozbudowy pałacu o skrzydło południowe, w którym umieszcza sypialnie i pokoje dla gości. W ostatnim roku XVIII w. Arnimowie wznoszą nowe budynki gospodarcze, wzdłuż drogi głównej, z wieżą i bramą wjazdową na podwórze.

Po śmierci Heinricha Augusta dobrami zarządzali jego synowie. W drugiej połowie XIX wieku Siemczyno ze swymi 2408 ha ziemi należy do największych na naszym terenie majątków, stanowiąc trzeci pod względem wielkości, spośród dwudziestu siedmiu okolicznych posiadłości. Niestety rodzina von Arnim zaczęła popadać w długi, toteż wobec coraz gorzej prosperującego majątku podejmuje decyzję o jego sprzedaży w 1895 roku. Nową właścicielką zostaje pani von Puttkamer i jest nią do roku 1905. W roku 1905 pałac odkupuje bankier z Frankfurtu Adolf Marwitz. W 1906 r. pałac od Marwitza kupuje Erica von Borcke. W 1907 r. Erica von Borcke sprzedaje pałac Hartwigowi i Mashy von Bredow. Postanawiają oni przywrócić pałacowi dawną świetność. Małżeństwo von Bredow dokonuje remontu pałacu i rozbudowuje go o skrzydło północne, gdzie z piwnic przenoszą pomieszczenia gospodarcze, takie jak kuchnia i pralnia oraz przekształcają przypałacowy park. Ewakuacja miejscowości związana z odwrotem wojsk III Rzeszy miała następować w początkach 1945 roku, ale już w 1944, w wyniku pesymistycznych wieści z frontu i negatywnych nastrojów, część mieszkańców zaczęła uciekać na zachód. Masza von Bredow opuściła pałac dopiero na początku marca 1945 r. – w przeddzień wkroczenia wojsk polskich. Siemczyno zostało zajęte przez oddziały 6 dywizji Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego 4 marca 1945 roku. Majątek rodziny von Bredow zajęli na krótko Sowieci. W pałacu urządzono szpital polowy. Okres wiosny ’45 roku to czas chaosu towarzyszącego sowieckiej władzy, przemieszczenia ludności, pojawienie się szabrowników. Wyposażenie pałacu zostało w większości zrabowane. Dzięki determinacji wiejskiego nauczyciela Henryka Leszczyńskiego w 1950r. ulokowano w ograbionym i zaniedbanym pałacu szkołę podstawową. Szkoła funkcjonowała do 1985 roku. W okresie wakacji mieścił się tu ośrodek kolonijny. Do końca roku 1989 pałac stał nie użytkowany i podupadał. W roku 1990 pałac sprzedano prywatnym właścicielom, którzy nie dbali o niego, a wręcz go zadłużyli poprzez obciążenie jego hipoteki. Dopiero staraniem braci Andziak dokupowany po częściach również na licytacji komorniczej staje się ich pełną własnością. Następuje to w roku 1999. Niezwłocznie przystępują oni do intensywnych prac zabezpieczających przed dalszą degradacją. Odwadniają piwnice. Wykonują odpływy wody opadowej. Dokonują niezbędnych i pilnych prac naprawczych na połaci dachowej. Zabezpieczają grożące zawaleniem się części stropów. Dokonują oszkleń i uzupełnień w stolarce okiennej i drzwiowej. Usuwają nadkłady śmieci i ziemi wokół pałacu. Dokonują oczyszczenia przypałacowych stawów i udrożnienia odpływów. W 2002 roku kupując Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną weszli w posiadanie pokaźnej folwarcznej części, która przed wojną stanowiła wraz z pałacem zespół pałacowo-folwarczny. Dziś można ją podziwiać już odrestaurowaną i zagospodarowaną.

WŁAŚCICIELE CHRONOLOGICZNIE:

 - rodzina von Besskow - do 1292 r.


- rodzina von der Goltz - 1292 - 1793


 - rodzina von Arnim - 1793 - 1895


 - von Puttkamer - 1895 - 1905


- Adolf Marwitz - 1905 - 1906


- Eryk von Borcke - 1906 - 1907


- Masha i Hartwig von Bredow - 1907 - 1945


- Ludowe Państwo Polskie 1945 - 1989 (1950-1986 - Szkoła Podstawowa w Siemczynie)


- Państwo Łuczakowie i Jaśniewscy - 1989 - 1999


- Zdzisław i Bogan Andziakowie - 1999 do chwili obecnej

 

Copyright 2012. Free joomla templates |