Artykuły

Drukuj

XVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne

w Siemczynie

14 października 2017 roku - godz. 16.00

 

KRÓTKIE NOTKI O WYSTĘPUJĄCYCH:

I. Stowarzyszenie "Stacja Kultura" w Bornem Sulinowie działa od stycznia 2017 roku pod przewodnictwem Prezesa Romana Tranbowicza i Wiceprezes Longiny Malinowski. Swoją działalność opiera na pracy społecznej jej członków. Jego celem jest podejmowanie działań w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki we wszystkich jej przejawach i aspektach, w szczególności zaś na rzecz ochrony i promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

II. Lucy von Schickendantz - autorka 3 książek, w tym dwóch powieści. Jedna z powieści nie dość, że szeroko, to bardzo ciepło i życzliwie oopowiada o Pałacu w Siemczynie i jego gospodarzach. Na ostatnią, najnowszą, książkę Lucy składa się cykl trzech opowiadań pt. "Pełna miłości kula u nogi", "Saksofon" i "Wakacje". Lucy realizuje się jako aktywny odbiorca i twórca spotkań kulturalnych, autorka scenariuszy i wieczorów kulturalnych.

III. Longina Malinowski - Wiceprezes Stowarzyszenia "Stacja Kultura" w Bornem Sulinowie, animator kultury, malarka, instruktor o 40-letnim doświadczeniu pracy w kulturze. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół oraz grupy pod nazwą Art Born. Realizuje się także jako instruktor malarstwa w Atelier Młodego Artysty w ramach programu "Równać szanse" realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie, gdzie prowadzi również pracownię malarską dla młodzieży i dorosłych.

IV. Iwona Gajewska-Tranbowicz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, koordynator wielu projektów oraz reżyser licznych przedsięwzięć o charakterze artystycznym o zasięgu lokalnym i gminnym. Przez 19 lat jako mgr filologii polskiej (absolwentka podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych i Logopedii z emisją głosu) zawodowo realizowała się w roli nauczyciela polonisty.

V. Marta Kątny - absolwentka szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Obecnie uczennica szkoły muzycznej II stopnia na wydziale rytmiki. Instruktorka zespołu wokalnego działającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie.

VI. Ewa Brojek-Polakowska - wykonawczyni muzyki pop we własnych interpretacjach.

VII. Duet Hermanowska - wiolonczelowy duet sióstr Aleksandry i Zuzanny Hermanowskich wykonujących muzykę rozrywkową, klasyczną i kompozycje własne w nowoczesnych aranżacjach. Współpracowały z gwiazdami światowego formatu takimi jak: Krzesimir Dębski, Stanley Dodds, Grażyna Łobaszewska, Adam Sztaba.

VIII. Młodzieżowy zespół wokalny z Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie w składzie: Wiktoria Łozińska, Nela Brankiewicz, Kalina Tranbowicz, Roland Schlamberger, Bartosz Kniaź i Szymon Bielka pod kierunkiem Marty Kątny.

IX. Stanisław Bartoszewicz - członek Stowarzyszenia "Stacja Kultura" w Bornem Sulinowie. Przedsiębiorca, mecenas kultury, altruista.

Copyright 2012. Free joomla templates |