Artykuły

Drukuj

XXI HENRYKOWSKIE SPOTKANIA KULTURALNE

W SIEMCZYNIE

20 stycznia 2018 roku

g. 16.00


 

PRELEKCJA


Robert Kraszczuk

"Wyspy w czasach dawnych na Ziemi Drawskiej"

 

WERNISAŻ wystawy partnerskiej "Sztuka wycinanki"


Anna Dawid-Hryniewicz

Elżbieta Gniazdowska

 

KONCERT


Zespół "Sami swoi" z Żabinka

 

DEKLAMACJA


Marta Skrzypek

repertuar:

- Józef Czechowicz "Na wsi"

- Lech Kamiński "Wsi polska"

- autor nieznany "Rodzinna chatka"

 


 


O występujących:

ROBERT KRASZCZUK urodzony w 1970 r. w Wałczu, gdzie jak sam mówi "zapuścił korzenie i założył rodzinę." Od 32 lat pracuje w wyuczonym zawodzie stolarza. Prawie od początku związany z zakładem stolarskim Larix w Wałczu, gdzie rozwija swój szlif stolarski zdobywając technika, mistrza, kształcąc nowe pokolenia przyszłych czeladników. Historią i przyrodą zarażony w dzieciństwie, swoją pasję rozwija do dziś. Prezes i współzałożyciel Bractwa Rycerzy Bezimiennych - Drużyny Wojów Grodu Wałcz. Członek Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej. Ceniony działacz społeczny wyróżniony za aktywność i twórczość na rzecz Miasta Wałcza i Powiatu Wałeckiego. Nieustannie poszukuje nowych śladów przeszłości przeprowadzając kwerendy w urzędach konserwatorskich i w archiwach muzealnych. Przeprowadził również wiele wypraw terenowych co zaowocowało sporą liczbą znalezisk i odkryć. W 2012 r. rozpoczął zmagania w z związku z poznaniem dawnych dziejów wysp ziemi wałeckiej i okolic. W kwerendach zdjęciowych dotychczas zweryfikowano 71 stanowisk. O najbliżym spotkaniu mówi tak: "Najnowszą historię wysp naszego regionu będę chciał Państwu przedstawić na spotkaniu w pałacu w Siemczynie 20.01.2018 r. Mając wiele pokory do matki przyrody, która niesamowicie pięknie stowrzyła nasz region, na którym mieszkamy, a która wiele razy pokazała mi, iż trzeba zgiąć kark by ją poznać. Od 2016 r. przeprowadziłem kwerendy związane z wyspami na Ziemi Drawskiej na jeziorach Broczyno, Lubie, Krosino, Wilczkowo, Wąsosz, Drawsko i mniejszych stanowiskach. Mam nadzieję, że obecne poczynania przybliżą Państwu rąbek naszej historii, a może w przyszłości przyciągną w nasze strony historyków i archeologów, którzy już z punktu naukowego, wykorzystają położoną podwalinę pod przyszłe badania i turystykę. Myślę, że warto wspomnieć, iż te informacje, które Państwu przedstawię pochłonęły dwa miesiące pisania, składania tematyki w ciągu roku, do tego dokumentacje i sprawozdania do muzeów i działów konserwatorskich, wyprawy, ich przygotowania i to nieraz sporej grupy ludzi, którym tu pragnę podziękować za pomoc, a dzięki którym te kwerendy często mogły się odbyć, bo sam nie dałbym rady tak wiele zrobić. Pięć wypraw na ziemi Drawskiej doprowadziło do odwiedzenia 28 stanowisk, stwierdzenia osadnictwa na 7 z nich, w tym dwa domniemane grodziska, jeden domniemany gródek i jedna wyspa świątynna. Z mojej strony zapraszam na prelekcję do Pałacu w Siemczynie, która przeniesie Państwa w przeszłość naszej Małej Ojczyzny oraz jej okolic, która kiedyś stanowiła wielki region osadniczo-plemienny."

ZESPÓŁ "SAMI SWOI" z Żabinka istnieje od 1985 roku. Przez minione lata zespół osiągał olbrzymie sukcesy zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Brał udział w licznych konkursach oraz przeglądach zespołów folklorystycznych wojwódzkich i ogólnopolskich. Występował podczas wielu miejscowych imprez kulturalnych i dożynkach. Zespół tworzą pasjonaci twórczości ludowej zaczerpniętej z regionu Rzeszowa. Obecnie w jego skład wchodzi 6 osób, dzięki którym kultura folklorystyczna jest wiecznie żywa. Zespół prowadzi p. Danuta Birzak.

Werenisaż wystawy partnerskiej "Sztuka wycinanki". Prace ANNY DAWID-HRYNIEWICZ i ELŻBIETY GNIAZDOWSKIEJ zainspirowane sztuką ludową tworzone w tradycyjnej oraz nowoczesnej ornamentyce odznaczają się wysokim kunsztem i poziomem artystycznym oraz indywidualnością w zakresie wzornictwa. W prezentowanych pracach znajdziemy wycinanki tradycyjne według dawnych wzorów ludowych, wycinanki szwajcarskie i wycinanki współczesne. Wszystkie zachwycają bogatym wzornictwem i precyzją wykonania bogatej ornamentyki.

MARTA SKRZYPEK urodzona w 2000 r. w Drawsku Pomorskim. Od urodzenia mieszka w Złocieńcu. Obecnie uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Interesuje się literaturą. Lubi występować i recytować utwory literackie. Brała udział w wielu konkursach recytatorskich. Działa jako wolontariuszka w szkolnej grupie wolontariackiej "Niewidzialni". W wolnych chwilach czyta przede wszystkim książki, slucha muzyki, wykonuje prace techniką origami.

Copyright 2012. Free joomla templates |