PROGRAM OBCHODÓW

XVII Henrykowskie Dni w Siemczynie

4-5 lipca 2020 roku

4 lipca 2020 r. – SOBOTA

 

10.30  

– Konferencja historyczno-naukowa pt.: „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim”

Moderator konferencji: dr hab. Michał Kupiec

 1. dr inż. Elżbieta Dusza (ZUT) – „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim: pochodzenie, koleje losu, możliwości renowacji.”
 2. dr Tomasz Duda (USz) – „Chodź, opowiem Ci historię... czyli o roli narracji i storytellingu w pomorskiej turystyce dziedzictwa.”
 3. prof. Michał Kupiec – „Czy istnieje krajobraz pomorski? Jak kształtował się krajobraz w ciągu ostatnich 200 lat i co z tego wynikło.”
 4. Prof. Michał Kupiec – „Klasztory i ogrody poklasztorne na Pomorzu Zachodnim”

11.00  

– Otwarcie Alei artystów i rzemieślników

– Miasteczko zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży

– Tradycyjna wiejska kuchnia Pod Arkadami – Sołectwo Siemczyno, Pałac Siemczyno

– Warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej

– Warsztaty plastyczne w Alei artystów i rzemieślników  

Warsztaty taneczne i śpiewacze zakończone występem na scenie letniej - prowadzący: Zespół Pieśni i Tańca "Diabaz"

Miasteczko zabaw dla dzieci i młodzieży - przy Arkadach

 

15.00-19.00

 

Występy zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych na Scenie Letniej (nagłośnienie: Grucha Sound)

– Pokazy mody i strojów historycznych – Aleja Rzemieślników, przypałacowe błonia

 

19.30 

 

– Koncert Galowy na Scenie Głównej pt. „Vivat Moniuszko” (m.in. utwory: aria Stefana „z kurantem”, Mazur z opery „Straszny dwór”, Tańce góralskie, aria Jontka „Szumią jodły”, aria Halki „Ha, dzieciątko nam umiera”, Mazur z opery „Halka”, aria Hrabiny „On tu przybywa” z opery „Hrabina”).

Wykonawcami koncertu będą wybitni polscy śpiewacy operowi (sopran – Joanna Zawartko, tenor – Marcin Hutek), orkiestra Filharmonii Koszalińskiej oraz konferansjer Andrzej Zborowski.

 

5 lipca 2020 r. – NIEDZIELA

 

 

12.00

 

– Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej z oprawą muzyczną Zespołu „Ontis”

 

13.00

 

– Grupowe zdjęcie na schodach Pałacu Siemczyno

15.00

– Badamy historię dóbr kultury materialnej - INTERAKTYWNE MUZEUM BAROKU i UNIWERSALIUM RZEMIOSŁ RÓŻNYCH oraz BAROKOWY PARK

LETNIA PRZYGODA W SIEMCZYNIE


Znów przyszło lato, piękne lato,
Nad nami jasny słońca żar,
Błękitne niebo nas otacza,
A wokół słychać ptaków gwar.

Sławek Janus "Letnia zabawa"

Od 15 lat odbywają się Henrykowskie Dni w Siemczynie. Ich nazwa zainspirowana została dawną nazwą wsi – Heinrichsdorf, pochodząca od imienia jej założyciela. Po powrocie tych ziem do Polski wieś nosiła nazwę Henrykowo ale z niejasnych przyczyn zmieniono ją w 1947 r. na Siemczyno. Obecni właściciele Zespołu Pałacowo-folwarcznego dla upamiętnienia jej dawnej nazwy zorganizowali w 2004 roku festyn pod nazwą Henrykowskich Dni. Od 2005 r. organizatorem Dni stało się Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Są one dzisiaj najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w gminie Czaplinek i w powiecie drawskim. Z roku na rok ich program ulega wzbogaceniu i rośnie satysfakcja licznych uczestników.

W tym roku w dniach 29 - 30 czerwca odbyły się już XVI Henrykowskie Dni. Organizator, przy wsparciu: Sołectwa Siemczyno, OSP Siemczyno, Gminy Czaplinek, Starostwa Drawsko Pomorskie i Wojewodztwa Zachodniopomorskiego stanęły na wysokości zadania zapewniając uczestnikom mnóstwo różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę. A że i pogoda była świetna więc panowała wspaniała atmosfera jak w piosence "Letnia zabawa".

Tegoroczne Dni odbyły się pod honorowymi patronatami: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Starosty Drawskiego i Burmistrza Czaplinka

Patronaty medialne sprawowały: Gawex Media, Polskie Radio Koszalin, Radio ESKA, Głos Koszaliński.

Wśród najznamienitszych gości znaleźli się: europoseł Czesław Hoc, członkowieZarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Stanisław Wziątek i radny Sejmiku ZachodniopomorskiegoHenryk Carewicz oraz senator Grażyna Anna Sztark.

Sobota - 29.06.2019 r.

W godzinach przedpołudniowych pierwszego dnia odbyła się konferencja "KOLORYT BAROKU" pod kierownictwem naukowym Marii Witek starszej kustosz w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział w Szczecinie.

W czasie konferencji wygłoszone zostały referaty:

I. Dr hab. Agnieszka Borysowska"ECHA, KRATKI, LABIRYNTY. KILKA SŁÓW O BAROKOWEJ POEZJI KUNSZTOWNEJ" . Autorka jest kustoszem dyplomowanym, sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie. Łączy kompetencje literaturoznawcy specjalizującego się w literaturze łacińskiej epok dawnych (XVI-XVIII w.) i historyka książki, przy czym szczególnie interesuje się pomeranikami. W Książnicy Pomorskiej pracuje od 2001 r., do 2018 r. jako rękopiśmiennik w Oddz. Rękopisów i Starych Druków, równolegle wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim przedmioty związane z kulturą antyczną i bibliologią. Organizuje konferencje naukowe oraz jest autorką, redaktorką i tłumaczem książek związanych ze swoją dyscypliną.

II. Mgr Waldemar Witek"BUDOWNICTWO RYGLOWE DOBY BAROKU NA POMORZU ZACHODNIM". Autor jest głównym specjalistą w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, p.o. kierownika Oddziału Terenowego w Szczecinie. Jest

Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i rzeczoznawcą w zakresie krajobrazu kulturowego oraz architektury ryglowej. Jest autorem i współautorem licznych artykułów i publikacji z zakresu budownictwa ryglowego, folwarcznego, technicznego oraz kultury ludowej.

III. "BAROKOWE WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁÓW ZACHODNIOPOMORSKICH" - referat opracowany przez mgr Macieja Słomińskiego, st. specjalistę Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT w Szczecinie zaprezentowany został przez mgr Marię Witek.

IV. Mgr Monika Jagielska artysta, grafik – "BAROK WIECZNIE ŻYWY - WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE UŻYTKOWEJ"

Na zakończenie konferencji Bogdan Andziak redaktor naczelny Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zaprezentował zebranym XII tom periodyku. Powstał on pod redakcją naukową Anny Bartczak i Marii Witek. Tom ten zawiera szereg interesujących referatów dotyczących historii, w tym najnowszej, regionu oraz sprawozdania z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Po konferencji jej uczestnicy zostali zaproszeni na obiad na świeżym powietrzu.

O godzinie 11.00 została otwarta Aleja Artystów i Rzemieślników w której prezentowały swe dzieła następujące osoby:

1. Gina Malinowski - Stacja Kultura Borne Sulinowo

2. Lucy von Schickedantz - Stacja Kultura Borne Sulinowo

3. Jolanta Ziemińska - Stacja Kultura Borne Sulinowo

4. Agnieszka Szewczyk - Bobrowa Dolina

5. Joanna Bienias - Pracownia "Pod Burym Kotem"

6. Krystyna Masiukiewicz - Kuźnia Ceramiczna

7. Bożena Kulicz - Muzeum PGR Bolegorzyn

8. Rafał Bianias - Modelarstwo - Gołańcz Pom.

9. Ewa Sokołowska - Kołacz - Centrum Kultury Połczyn Zdrój

10. Helena Brożek - Haft artystyczny

11. Pavla Koralewska - Ceramika artystyczna

12. Bernadeta Sudnikowicz - Malarstwo

13. Tomasz Piszczek - Juchowa Farm (farma ekologiczna Juchowo)

14. Bogusława i Zygmunt Słomińscy - Zabawki z drewna i witraże

15. Anida Słyk - zabawki, figury z drewna, sklejki, biżuteria artystyczna

16. Krzysztof Okoński - Malbork - miecze, szable, hełmy dla dzieci

17. Sigrid Barz - Będzino - malarstwo, akwarela - dworki i pałace Pomorza Zachodniego

18. Katarzyna Maciejewska - malowanie twarzy dzieci, tatuaże

19. Magdalena Garcia-Lazon - Chłopy - biżuteria artystyczna

20. Beata Malicka - Szczecin - wyroby z drewna bukowego (akcesoria kuchenne)

21. Mirek Kozakowski - ceramika, meteoryty, Połczyn Zdrój

22. Andrzej Skrzypiec - obrazy olejne

23. Michał Galas - Borne Sulinowo - kolekcje monet

24. Monika Jagielska – warsztaty malowania barokowych grafik.

Można tu było podziwiać talenty i pasje tych artystów amatorów i kunszt rzemieślników, a niektórzy z nich na oczach widzów prezentowali swe umiejętności. Można też tu było niedrogo kupić piękną pamiątkę z gorących Henrykowskich Dni. Obok, otwartych było wiele stoisk z najróżnorodniejszymi smakowitymi potrawami i napojami.

Były też stoiska gastronomiczne, malowanie twarzy, dmuchane zamki dla najmłodszych. Swoje stoisko miało m.in. Muzeum PGR w Bolegorzynie, a w stroje retro przebrali się goście z Centrum Kultury w Połczynie Zdroju.

Równolegle odbywały się na scenie letniej występy zespołów:

1. Chóru "Kombatant" z Kołobrzegu pod kierownictwem Jolanty Wójcik,

2. Gadzina Kwartetu pod kierownictwem Michała Kudyby,

3. Zespołu Tańców Barokowych "Pałac Siemczyno" pod kierownictwem Dzidki Harańczyk,

4. Zespołu tanecznego "Czarna Mamba" pod kierownictwem Dzicki Harańczyk,

5. Formacji Tanecznej "ADHD" pod kierownictwem Danuty Frankowskiej z Gościna,

6. Solistki Nadii Jakubczak z Siemczyna,

7. Zespołu "Małolaty" ze Świerczyny pod kierownictwem Andrzeja Prędzkiego.

Zachwycały piękne piosenki, barwne stroje, gracja i temperament tancerzy i umiejętności wokalistów. Zdumiewa jak wysoki poziom uzyskują amatorskie zespoły dzięki pasjom twórczym, pracowitości ich członków i talentom osób kierujących zespołami.

 

Także w sobotę, przez cały dzień, można było zwiedzać, a było co zwiedzać, gdyż już od 2-ch miesięcy działa muzeum "Pałac Siemczyno w epoce baroku". Jest to interaktywne muzeum baroku ukazujące życie dworu w epoce baroku, umożliwiające poprzez zabawę poznanie tego bardzo twórczego okresu w dziejach Europy.

Natomiast na strychu można było obejrzeć "Uniwersalium Rzemiosł Różnych", a w tym imponujące dzieło cieśli sprzed 300 lat – więźbę dachową pałacu. Jest tam też ekspozycja narzędzi i wytworów rzemieślników sprzed stuleci, pozwalająca zrozumieć ich inwencje i trud. Dużą atrakcję dla zwiedzających stanowiły też widoki roztaczające się z okien strychu na park, stawy i budynki dawnego folwarku, a obecnie hotelu.

Przez cały sobotni dzień teren Zespołu Pałacowo-folwarcznego odwiedziło nie mniej niż 1500 osób korzystając z wielu, jeśli nie ze wszystkich, atrakcji, które niósł ze sobą ten dzień.

Późnym wieczorem, gdy upał nieco zelżał, odbył się wspaniały koncert finałowy Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej z gwiazdami wieczoru: prowadzącym muzyków Krzesimirem Dębskim grającym na duduku ormiańskim Kamilem Radzimowskim i tańczącą Ewą Budny-Orłowską.

Ten wspaniały koncert zgromadził nie mniej niż 600 osób i bardzo się widowni podobał, a brawom i bisom nie było końca. To było oczywiste. Znane, także z filmów, tematy muzyczne m.in. „Ranczo” czy „Dumka na dwa serca”. Ich kompozytor Krzesimir Dębski wygłaszał zabawne dygresje, np. na temat łatwości komponowania „przebojów na trzy palce”. Orientalne motywy w wersji bardziej „pop” grane przez Kamila Radzimowskiego na duduku i do tego pojawiająca się kilkakrotnie na scenie w orientalnych strojach tancerka Ewa Budny-Orłowska - wszystko znakomicie wpisywało się w gorący, letni wieczór na pałacowym dziedzińcu.

Niedziela - 30.06.2019 r.

O godzinie 12.00 - odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie Msza Święta na której było obecnych wielu uczestników Henrykowskich Dni oraz mieszkańców Siemczyna. Po mszy wykonano na pałacowych schodach wspólne pamiątkowe zdjęcie.

O godzinie 15.00 nad zatoką Henrykowską odbyły się finały V Henrykowskich Regat o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w klasach: Optymist, oraz jachtów turystycznych do 6,5 m oraz powyżej 6,5 m długości. Organizatorem regat było Czaplineckie Bractwo Żeglarskie.

Żeglarską atmosferę tworzyły szantowe piosenki w wykonaniu Grucha Band”.

Dla chętnych organizowane były darmowe rejsy katamaranem "Perkoz" po Zatoce Henrykowskiej. Chętnych nie brakowało i ze względu na piękne widoki i dla możliwości ochłodzenia się w czasie rejsu.

W klasie Optimist ogłoszono następujące wyniki:

- 1. miejsce - Antoni Jarosz

- 2. miejsce - Adrian Adasiak

- 3. miejsce - Maksymilian Kotwica

- 4. miejsce - Szymon Jankowski

- 5. miejsce - Matylda Kowalik

- 6. miejsce - Iga Kowalik

- 7. miejsce - Janek Skonieczny

- 8. miejsce - Kacper Sikorski

- 9. miejsce - Łukasz Duda

- 10. miejsce - Oliwer Guba

Natomiast w regatach długodystansowych jachty zajęły miejsca:

W klasie do 6,5 m:

- 1 miejsce zdobył jacht „Emikon” ze sternikiem Jackiem Jadkowskim i załogą: Lidią Jadkowską, Pauliną Kryl, Łukaszem Kryl i Rafałem Kaczmarkiem.

- 2 miejsce zdobył jacht „Marzena” ze sternikiem Leszkiem Słobodą i załogą: Damianem Monastyrskim i Markiem Dołkowskim.

- 3 miejsce zdobył jacht „Jagoda” ze sternikiem Romanem Skaskiewiczem i załogą: Dorotą Wojciszyn i Marią Skowron.

W klasie powyżej 6,5 m:

- 1 miejsce zdobył jacht „Mati” ze sternikiem Mateuszem Coglem i załogą: Anną Cogiel, Julianem Cogiel i Maciejem Cogiel.

- 2 miejsce zdobył jacht „Mariner 31” ze sternikiem Andrzejem Ślozowskim i załogą: Jolantą Możdżer, Dariuszem Janickim i Wojciechem Pacześniakiem.

- 3 miejsce zdobył jacht „Aplauz” ze sternikiem Jarosławem Godziszem i załogą: Mirosławem Godziszem.

Sponsorami regat byli: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i Hotel „Adam Andziak Pałac Siemczyno”, OsiR Czaplinek i senator Grażyna Anna Sztark.Oni też wręczali puchary dla zwycięzców.

Po zakończeniu regat odbyła się Żeglarska Biesiada Henrykowska dla żeglarzy, zaproszonych gości i mieszkańców wsi. Słońce przygrzewało, wiaterek chłodził, wyśmienitazupa żeglarska z kotła smakował, a doskonałe piwo fundowane przez sołtysa Michała Olejniczaka gasiło pragnienie. Zgodnie z żeglarską tradycją biesiadnikom towarzyszyła muzyka szantowa.

W niedzielę nad Zatoką Henrykowską gościło ponad 300 osób, a gdyby do tego doliczyć uczestników Mszy Świętej to z pewnością byłaby to grupa znacznie przekraczająca liczbę 400 uczestników.

I tak, tą gorącą, prawdziwie lipcową henrykowską przygodą, zakończyły się XVI Henrykowskie Dni w Siemczynie.

 

Autor: Wiesław Krzywicki, opracowanie: Robert A. Dyduła


 

DWA MUZEA W JEDNYM MIEJCU - PAŁAC SIEMCZYNO

ZAPRASZAMY!!!

PAŁAC SIEMCZYNO W EPOCE BAROKU (piwnice i część parteru):

Kuchnia

Bawialinia


Laboratorium


Gabinet historyka


Teatr


Gabinet architekata


Gabinet zagadek


Pracownia krawiecka i garderoba (na zdjęciu)


SALA BALOWA


UNIWERSALIUM RZEMIOSŁ RÓŻNYCH (strych):

 

29-30 czerwca 2019 r.

 

PROGRAM:

Sobota - 29.06.2019 r.


9.30 - KONFERENCJA "KOLORYT BAROKU"

Organizator: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Kierownictwo naukowe konferencji: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Moderator konferencji: st. kustosz Maria Witek

 

- "Echa, kratki, labirynty. Kilka słów o barokowej poezji kunsztownej" - dr hab. Agnieszka Borysowska, kustosz dypl. sekretarz naukowa Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie

- "Budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu Zachodnim" - mgr Waldemar Witek, p.o. kierownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT w Szczecinie

- "Barokowe wyposażenie kościołów zachodniopomorskich" - mgr Maciej Słomiński, st. specjalista Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT w Szczecinie

- "Barok wiecznie żywy - we współczesnej sztuce użytkowej" - mgr Monika Jagielska, artysta grafik

- Promocja XII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich - Bogdan Andziak, red. naczelny, Anna Bartczak i Maria Witek, redakcja naukowa.

 

11.00 - Aleja artystów i rzemieślników

11.00 - Miasteczko zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży

11.00 - Warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej - prowadząca Krystyna Masiukiewicz

11.00 - Pokazy życia obozowego i potyczek pod Heinrichsdorf (Siemczyno)

15.00 - Występy zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych

15.00 - Pokazy mody i strojów historycznych

20.30 - KONCERT FINAŁOWY

Orkiestra Filharmonii Koszalinskiej z gwiazdami wieczoru: Krzesimirem Dębskim (dyrygent), Kamilem Radzimowskim (Duduk ormiański) w repertuarze z kompozycjami Krzesimira Dębskiego oraz Kamila Radzimowskiego i Ewą Budny-Orłowską (taniec)

 

Niedziela - 30.06.2019 r.

 

12.00 - Msza Św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie

13.00 - Wspólne pamiątkowe zdjęcie na pałacowych schodach

15.00 - Finał V Henrykowskich Regat o Puchar Prezesa HSS na jeziorze Drawsko (Zatoka Henrykowska) w klasach: Optymist, do 6,5 m oraz powyżej 6,5 m

15.00 - Występy zespołów

15.00 - Darmowe rejsy katamaranem po Zatoce Henrykowskiej dla wszystkich chętnych

Ognisko, grill i wspólne biesiadowanie na zakończenie XVI Henrykowskich Dni w Siemczynie

Artyści występujący na Scenie Letniej:

 • Chór "Kombatant" z Kołobrzegu
 • "Gadzina Kwartet" z Pojezierza Drawskiego
 • Zespół Tańców Barokowych "Pałac Siemczyno" z Gminy Czaplinek
 • Zespół "Czarna Mamba" z Gminy Czaplinek
 • Formacja Taneczna "ADHD" z Gościna
 • Solistka Nadia Jakubczak z Siemczyna
 • Zespół "Małolaty" ze Śweierczyny

 

Aleja Artystów i Rzemieślników {lista wg kolejności zgłoszeń}:

 • Longina Malinowski & Lucyna von Schickedantz - "Stacja Kultura" Borne Sulinowo
 • Agnieszka Szewczyk - Bobrowa Dolina
 • Joanna Bienias - Pracownia "Pod Burym Kotem"
 • Krystyna Masiukiwicz - warsztaty ceramiczne (w "Kuźni Ceramicznej")
 • Zyta Jurczyszyn - "Obrazy nitką malowane"
 • Irena Klas - Stowarzyszenie "Żelisławski Zapiecek" m.in. warsztaty tkackie
 • Bożena Kulicz - Muzeum PGR z Bolegorzyna
 • Rafał Bienias - modelarstwo Kołobrzeg
 • Ewa Sokołowska - koło gospodyń wiejskich z Kołacza
 • Helena Brożek - haft artystyczny
 • Konrad Fujarski - Smaki Regionu "Miody Fujarscy"
 • Kuba Konarzewski - fotografia artystyczna "Art Look"
 • Pavla Koralewska - ceramika artystyczna z Poznania
 • Bernadeta Sudnikowicz - malartwo z Mirosławca
 • Tomasz Piszczek - Juchow Farm fermy ekologiczne
 • Bogusława i Zygmunt Słomińscy - zabawki z drewna i witraże z Połczyna Zdroju
 • Anida Słyk - eco zabawki, figury z drewna i biżuteria
 • Kszysztof Okoński - miecze, łuki, tarcze, itp. z Malborka
 • Sigfrid Marz - obrazy pałaców i dworków z Będzina
 • Katarzyna Maciejewska - twarze dzieci pędzlem malowane z Czarnego k/Szczecinka
 • Magdalena Garcia-Lazon - biżuteria artystyczna z Chłopów
 • Beata Malicka - wyroby z drewna bukowego (akcesoria kuchenne) ze Szczecina

SPEKTAKL MUZYCZNY

pt. "Marianka i Drań" w wykonaniu "Zespołu Marianki" pod kierownictwem Magdaleny Urlich:

Marianka i Drań” to spektakl muzyczny oparty na najnowszym repertuarze Zespołu „Marianki” z Czaplinka. Ta niebywale uzdolniona grupa seniorska specjalizuje się w muzyce „retro” i właśnie piosenki z lat 20. i 30. stanowią większość prezentowanego podczas spektaklu repertuaru. Scenariusz i reżyseria to zasługa Aliny Karolewicz, która na bazie wykonywanych przez zespół piosenek stworzyła historię sanatoryjnej miłości wrażliwej Marianki i tajemniczego Drania - Mariana.

Spektakl wystawiono już dwukrotnie w Czaplinku, gdzie był entuzjastycznie przyjęty.

Podczas XXXIII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie będzie możliwość ponownie zobaczyć czaplineckich artystów, zasłuchać się i rozmarzyć…

 

WYSTAWA

 

pt. "Wełniane pacje - filcowanie" - autorka Wioletta Ślączka

Wioletta Ślączka o sobie:

"Moja przygoda z filcem zaczęła się dziewięć lat temu, w listopadzie 2010 roku. Zobaczyłam broszki z filcu, zachwyciłam się nimi i chciałam spróbować robić je sama. Jestem samoukiem, pomógł mi internet: Facebook, YouTube i blogi. Do tej pory mam wiele wirtualnych znajomych z całego świata.

Zajmuję się głównie dużymi formami, takimi jak szale, tuniki, kurtki. Wełnę łączę z innymi materiałami, głównie jedwabiem. Na tej wystawie pokazuję prawie wszystkie rzeczy, jakie robiłam przez te lata. Można zobaczyć filcowe szale filcowane na mokro z wykorzystaniem lapsów jedwabnych, jedwabiu, włókien bambusa, wiskozy, kamizelki wykonane w technice nunofilcu, swetry i tuniki, sukienki, kurtki, poncha, kilka torebek.

Pokażę też kilka poduszek, które są ozdobą mojego domu, W poduszkach połączyłam elementy filcowane z elementami robionymi na drutach, to co je spaja to tworzywo, czyli wełna.

Oprócz filcowania na mokro, można filcować na sucho, wykonując tzw. filc igłowy, przykładem takich prac są jaja wielkanocne.

Moją równie ważną pasją są prace wydziergane na drutach i szydełku. Zaprezentowane będą wielkie swetry-płaszcze i sukienki.

Zajmuję się głównie wykonywaniem przedmiotów, które są wykorzystywane na co dzień, czyli ubrania damskie, choć zdarzyło mi się robić rzeczy dla panów: poncza, szaliki czy kapelusze.

To co jest moim hobby można było zobaczyć w Złocienieckim Ośrodku Kultury, pokazywałam ubrania filcowe, makaty filcowe, które robili moi podopieczni z ośrodka wychowawczego, oraz poduszki z wizerunkami kotów. Niektóre prace były również pokazywane w świdwińskim, drawskim, połczyńskim, kaliskim, darłowskim ośrodkach kultury.

Będzie mi bardzo miło pokazać je w Pałacu w Siemczynie.

Prywatnie jestem nauczycielką i pracuję w Szkole Podstawowej w Czaplinku."

 

PRELEKCJA

 

pt. "Historyczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze znaczenie Drawy na przestrzeni wieków" - dr Zbigniew Mieczkowski z prezentacją swojej książki pt. "Łączy nas Drawa. Monografia rzeki".

Dr Zbigniew Mieczkowski (ur.1952r.) jest emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego. W armii zajmował liczne stanowiska od „zielonego garnizonu” do szefa oddziału w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Najdłużej, 17 lat spędził na poligonie drawskim. Posiada stopień naukowy doktora. Z licznych odznaczeń najwyżej ceni „Gryfa Pomorskiego – Za zasługi dla Pomorza Zachodniego”. Po zakończeniu służby wojskowej osiadł w Linownie pod Drawskiem Pomorskim, gdzie stworzył swój matecznik „Ranczo pod Mieczem”. Tu opublikował w 2012 roku „Wczoraj Woltersdorf dzisiaj Linowno”, w 2014 roku „Dzieje Lubieszewa i jeziora Lubie” oraz w 2016 roku „Poligon Drawski w trzech odsłonach”. W 2017 roku ukazały się „Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie” oraz obszerna monografia zatytułowana „Wczoraj Woltersdorf dzisiaj Linowno. Przystanek na resztę życia”, która ukazała się z okazji obchodów 700-lecia wsi. Zbigniew Mieczkowski jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz popularnych z zakresu historii regionalnej i działalności samorządowej. Żyjąc w symbiozie z naturą uprawia las, hoduje ryby i daniele. Swoim bogatym doświadczeniem wynikającym z zarządzania dużymi zespołami ludzkimi oraz wiedzą wyniesioną z pięciu uczelni dzieli się wykładając w szkole wyższej.

Każdy kontakt z cudem natury, jakim jest Drawa, płynąca przez Pomorze Zachodnie z północy na południe, zawsze skłania do nowych przeżyć estetycznych i kolejnej refleksji historycznej. Rzeka, która przez wieki była granicą polsko-niemiecką, na burzliwym pograniczu Brandenburgii, Pomorza i Wielkopolski, stała się natchnieniem dla poetów, malarzy, fotografików, a obecnie wyzwaniem dla kajakarzy. Ci ostatni, co roku oblegają pola biwakowe nad jej brzegami i następnego dnia tworzą długie sznury kajaków płynących z jej nurtem. Rzeka ta nie miała jednak szczęścia do całościowej monografii. Jej namiastką była wydana w 2017 roku przez dr. Zbigniewa Mieczkowskiego publikacja pt. „Rzeka Drawa oraz 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie”. Jej bohaterkami były Drawa oraz ówczesny jubilat - perła architektury - elektrownia wodna. Książka ta nie wyczerpywała jednak problematyki jej gospodarczego wykorzystaniu oraz politycznego znaczenia na przestrzeni wieków, a także fenomenu kulturowo-turystycznego, jaki towarzyszy od kilku dekad spływom tą rzeką. Fakt, że książkę pisze się samotnie, a dopiero po jej wydaniu staje się ona obiektem polemik, zrodził poczucie niedosytu i dodatkową motywację na szersze spojrzenie na jej zakres. Stąd nowa publikacja zatytułowana „Łączy nas Drawa. Monografia rzeki”.

Słowo wstępne do książki dał prof. dr. hab. Edward Rymar, wielki autorytet dziejów Nowej Marchii. W pierwszej części autor prezentuje obszerną charakterystykę archeologiczną, przyrodniczą i hydrologiczną dorzecza Drawy oraz historyczne uwarunkowania na niespokojnym pograniczu. Czytelnik znajdzie tutaj odniesienie do początków rzeźbienia jej koryta przez lodowiec, genezę jej nazwy oraz identyfikacje i lokalizacje m.in. średniowiecznych grodzisk i nowomarchijskich zamków. W dalszej jej części szeroko odnosi się do wielowiekowego panowania tu rodu Wedlów, określanych mianem „panów Puszczy Drawskiej”. Zamieszcza również za zgodą autora rozdział opracowany przez profesora Edwarda Rymara o walce o polską granicę na tej rzece w XIII-XVI wieku.

Kolejny fragment książki poświęcony jest gospodarczemu wykorzystywaniu tej rzeki na przestrzeni wieków. Autor odnosi się w nim do łowów nad Drawą oraz występowania tu rzadkich gatunków zwierząt, w tym łososia drawskiego, aż po współczesne formy ochrony tutejszej przyrody. Charakteryzuje też rybackie wykorzystanie tej rzeki oraz jezior, przez które ona przepływa. Obszernie prezentowane są też historyczne uwarunkowania żeglowności na tej rzece oraz fenomen, który trwał tu aż do 1979 roku, jakim było flisactwo. Zidentyfikowano też występujące na Drawie i jej dopływach dawne młyny oraz zaprezentowano pracujące i projektowane na tej rzece elektrownie wodne. Z książki tej dowiadujemy się też o przebiegu historycznego szlaku solnego oraz współcześnie realizowanych inwestycjach nad Drawą w ramach projektu LIFEDrawaPl.

Dzisiaj Drawa kojarzona jest z funkcjonującymi nad jej brzegami Drawskim Parkiem Krajobrazowym, poligonem drawskim oraz Drawieńskim Parkiem Narodowym. Na wzajemne relacje pomiędzy nimi oraz na odziaływanie ich na współczesne wykorzystywanie tej rzeki przeznaczony został obszerny fragment książki. W zbiorowej świadomości Polaków Drawa współcześnie kojarzona jest z biegnącym jej nurtem szlakiem kajakowym im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły. Jego czterokrotnym pobytom na spływach tą rzeką oraz dedykowanym Jego pamięci pomnikom poświęcono oddzielny rozdział. W trosce o czytelników, zwłaszcza regionalistów oraz szerokie rzesze kajakarzy, opracowano też swoiste wademekum ważnych miejsc po obu brzegach Drawy. Określono ten obszerny fragment książki terminem „mety na Drawie”. Ma on zachęcić kajakarzy do wyjścia na brzeg, by otrzeć się o bogatą historię tego terenu. Ewentualnych turystów autor kieruje do lokalnych zabytków i okazów tutejszej przyrody. Wszystkim, którzy wezmą tę książkę w swe ręce, z pewnością dostarczy ona przeżyć historycznych, doznań estetycznych oraz zainspiruje do odwiedzenia ciekawych miejsc w dawnej Nowej Marchii.

Publikacja zawiera bardzo bogatą szatę ikonograficzną (604 zdjęcia, kopie dokumentów, wycinki map), zarówno tę historyczną, jak i tę prezentującą współczesne walory estetyczne dorzecza Drawy. Na jej zawartość składa się 432 strony formatu A4, 17 rozdziałów, 94 podrozdziały i 63 podpunkty.

Zapraszamy do Sali Kamiennej! Pałac Siemczyno, 13 kwietnia 2019 godz. 16:00

Copyright 2012. Free joomla templates |