Artykuły

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 14 lutego 2015 roku

Drukuj

Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

                       Henry Ford

WSPÓLNA PRACA TO SUKCES

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczyni

14 lutego 2015 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dokonało podsumowania dziewiątego roku swej działalności. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 17 członków zwyczajnych (na 20), 2 Honorowych (Mathias von Bredow i Wiesław Krzywicki) oraz członek wspierający Agnieszka Eckstein. Zaszczyciło je też swą obecnością 30 znamienitych gości, a wśród nich:

- Senator RP - Sławomir Preiss z małżonką,

- Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie - Damian Greś z małżonką,

- Starosta Drawski - Stanisław Kuczyński,

- Burmistrz Złocieńca i Prezes LGD "Partnerstwo Drawy" - Krzysztof Zacharzewski z małżonką,

- Burmistrz Czaplinka - Adam Kośmider,

- Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej - ks. Andrzej Naporowski,

- Sołtys Siemczyna i członek Rady Miasta Czaplinek - Michał Olejniczak z małżonką,

- Dyrektor Domu Kultury w Cedyni - Paweł Pawłowski,

- Kierownik Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie - Maria Witek,

- Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dzidzictwa OT Szczecin - Waldemra Witek.

Zgromadzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Andziak, który przywitał zebranych i przedstawił projekt porządku obrad.

1 m

Dalsze obrady poprowadził Bogan Andziak wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Z powodu konieczności wyjazdu, przed kontynuacją obrad, Senator RP Sławomir Preiss wyraził słowa uznania dla dokonań Stowarzyszenia, ambitnych planów oraz wysoki poziom edytorski Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Mówił też o uwieńczonych sukcesem staraniach w Senacie RP o nadanie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zaszczytnego miana Strażnika Dziedzictwa Narodowego.

Po uchwaleniu porządku obrad Prezes Stowarzyszenia zdał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Był on szczególnie bogaty w wydarzenia, z których najważniejszymi były:

 1. Wydanie w styczniiu 2014 roku dwóch kolejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich: III tomu ze słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tomu specjalnego "Henrykowscy Golczowie" autorstwa nasze znamienitego historyka regionalnego Jarosława Leszczełowskiego.
 2. Walne Zgromadzenie w lutym 2014 r., które przyjęło ambitny roczny plan działania.
 3. Zorganizowanie III Europpejskich Słonecznych Dni w Siemczynie w ramach których odbyła się ważna konferencja z udziałem wybitnych polskich naukowców i specjalistów i 120 słuchaczy. Towarzyszyło jej sympozjum dla 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie konferencji Senator RP Sławomir Preiss, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider i Wiceprezes HSS Bogdan Andziak wręczyli nagrody i dyplomy laureatom Konkursu Plasytcznego pt. "Europejskie Słoneczne Dni 2014" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

   Najważniejsze referaty z tej konferencji zostały opublikowane w IV tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

   Podczas przerwy w konferencji zaprezentowano pokaz firmy DIMPLEX - POMPY CIEPŁA. W obecności uczestników konferencji wykonany został sondarzowy odwiert tzw. dolnego źródła ciepła.

   1. W wyniku intensywnych starań zarządu Stowarzyszenia uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 250 tys. zł na remont opaski drenażowej wokół pałacu w związku z czym w maju rozpoczęte zostały prace przy jej wykonaniu.
   2. 25 maja 2iceprezes HSS Bogdan Andziak otrzymał z rąk Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli statuetkę "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego".
   3. W czerwcu wydany został IV tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zawierający dorobek III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie oraz opracowania dotyczące historii regionalnej (m. in. Von Arnimowie z Siemczyna autorstwa Jarosława Leszczełowskiego), zdrowia dzieci oraz kultury i wychowania.
   4. 21 czerwca odbył się spektakl teatralny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina dla społeczności siemczyńskiej pt.: "Odlot w czasie, czyli histora ostatniego tysiąclecia", na który wstęp był wolny.
   5. 1 lipca miała miejsce Konferencja "REWITLIZACJA ŚRODOWISK POPEGEEROWSKICH - ODZYSKANIE UŚPIONEGO KAPITAŁU", która była najważniejszym z wydarzeń ostatnich lat w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Patronat nad nią sprawował Bronisław Komorowski Prezydent RP, a organizatorami i uczestnikami byli przedstawiciele województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestniczyło w niej około 160 osób, a w tym: Posłowie na Sejm RP: Ewa Żmuda-Trzebiatowska, Arkadiusz Litwiński i Krystyna Skibińska, Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dr Janusz Gołos - Konsultant ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Kancelarii Prezydenta RP oraz Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Protas - Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Czesław Elzanowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
   6. Zgodie z tradycją centralnym i najważniejszym wydarzeniem roku stały się XI Henrykowskie Dni w Siemczynie w dniach 4-6 lipca. Zaszczycili je swoją obecnością:
   • Ks. bp. Krzysztof Zadarko - biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
   • Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
   • Senator  RP - Sławomir Preiss z małżonką
   • Poseł RP - Marek Hok,
   • Prezydent rodziny von Bredow - Mathias von Bredow,
   • Burmistrz Czaplinka - Adam Kośmider z małżonką,
   • Starosta Powiatu Kołobrzeskiego - Tomasz Tamborski,
   • Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki,
   • Wiceburmistrz Złocieńca - Piotr Antończak,
   • Maryla Witek - Zastępca Dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
   • Dr Beata Makowska - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie i inne znamienite osoby.

   Organizatorzy którymi byli: Henrykowskie Stowarzyszenie, Gmina Czaplinek i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zapewnili uczestnikom Dni mnóstwo      różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę.

   1.             Ale nie brakowało też poważnej rozrywki intelektualnej, a była nią pierwszego dnia konferencja naukowa "Z dziejów Ziemi Drawskiej" pod sprawnym kierownictwem dr Zbigniewa Mieczkowskiego. Podczas konferencji wystąpili następujący prelegenci: dr Krystyna Rypniewska, dr Janina Kochanowska, dr Zbigniew Mieczkowski, Maria i Waldemar Witkowie, Jarosław Leszczełowski i dr Marcin Majewski.
   2.             Kontynuacją historycznej tematyki były ekspozycje i wystawy zorganizowane w pałacu przez muzea: Oręża w Kołobrzegu, Okręgowe w Koszalinie, Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim, Regionalne w Szczecinku, Pałacowe w Trzebiatowie, PGR w Bolegórzynie, Przetwórstwa Mięsa Konsorcjum Andziak sp.j. Kołobrzeg; Izby Muzealne w: w Bornym Sulinowie, Drawsku Pomorskim i w Czaplinku; Zbiory: - Stowarzyszenia „Szabla i Łuk” z Kumek, prywatne Cezarego Starczewskiego z Czaplinka i Prywatne p. Edwarda Syty z Siemczyna

                           Otwarta został barwna Aleja Rzemieślników, gdzie prezentowali swą twórczość: Genowefa Dykier z Rzęśnicy k/Zlocieńca (malarstwo olejne), Paweł Małys z Czaplinka (rzeźbiarstwo), Filip Kowalski z Kołobrzegu (świece artystyczne), Magdalena Mokrogulska z Czaplinka (rękodzielnicza biżuteria i szkło), Pavla Koralewska z    Poznania (ceramika), Marta Hnatowska z Czaplinka (szkice ołówkowe, drewno, świeczniki), Konrad Fujarski z Czaplinka (Miody Drahimskie), Genowefa Polak z Czaplinka (decoupage), Klub "Pętelka" z DK Gościno (rękodzieła artystów nieprofesjonalnych), Złocieniecki Ośrodek Kultury (tkactwo artystyczne, Krystyna Wenelska z Siemczyna (ceramika artystyczna), Tomasz Osmólski z Nowego Drawska (snycerka), Andrzej Dąbrowski z Broczyna (wikliniarstwo), Irena i Stanisław Barscy z Nieżyna (witraże), Stowarzyszenia Koszalińskie Zdolne Babeczki (ceramika, wiklina    papierowa, tkanina artystyczna, rękodzieło różne), Helena Brożek z Czaplinka (obrazy   wykonane haftem krzyżykowym).

               Równolegle odbywały się występy zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych i teatralnych: Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim, Teatru "Yes" z Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Zespołu Śpiewaczego Pomorzanki" z Suliszewa, Zespołu "Radość" z Linowa, Zespołu Tanecznego "Gracja" z Politechniki Koszalińskiej, Zespołu Śpiewaczego "Jarzębina" z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego "Swojacy" z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego "Mirosławiacy" z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego "Jarzębinki" z Broczyna, Zespołu Tanecznego "Volare" z Politechniki Koszalińskiej.

   Dla widzów, szczególnie młodych, ogromną atrakcją były pokazy mody barokowej w wykonaniu modelek z Pracownie Strojów Historycznych Magdaleny Bekier oraz pokazy musztry i inscenizacje potyczek w wykonaniu polsko-niemieckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych "DREISPITZ" w strojach z okresu panowania króla pruskiego Fryderyka II i Wielkiego, Bractwa Kurkowego z Kołobrzegu oraz Klubu Kawaleryjskiego im. IX Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie.

   10. Zakończono i rozliczono wykonanie opaski odwadniającej wokół pałacu.        

   11. Dokonano emisji "cegiełek" na odbudowę pałacu, która przyniosła kwotę 6.410 zł.

   12. W wyniku starań Zarządu Stowarzyszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dotację na organizację Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie z w kwocie 10.655,65 zł

   13. W wyniku starań zarządu uzyskano dotację na projekt remontu instalacji elektrycznej pałacu w wysokości 30.000 zł

   14. W wyniku starań zarządu uzyskano w sierpniu dotację na remont stawów w kwocie 173.848,63 zł, sfinansowaną w wysokości 43.462,16 zł przez ARiMR, a w wysokości 130.386,47 zł przez Ministerstwo Finansów.

   15. We wrześniu 2014 z wizytą studyjną odwiedzili Zespół Pałacowo-Folwarczny członkowie Stowarzyszenia Ochrony Młynów i Rzek Departamentu Sarthe we Francji oraz przedstawiciele Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.

   16. 13 września odbyła się II Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: "W TROSCE O NASZE DZIECI. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie". Organizatorami konferencji było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Gmina Czaplinek, a honorowy patronat sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczącym konferencji był wybitny polski antropolog prof. dr hab. Andrzej Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a             sekretarzem dr Stanisław Nowak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).

   1. Referaty wygłosili: nestor polskiej antropologii prof. Andrzej Malinowski, prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr Stanisław Nowak, dr Renata Orawiec i dr Stanisław Tuzinek z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wystąpił też mgr Jana Grochockiego z Kołobrzegu, który najpierw, w zastępstwie nieobecnego Rudolfa Krautschneidera, zapoznał uczestników konferencji z sylwetką znamienitego czeskiego żeglarza oraz jego doświadczeniami z z rejsów morskich z dziećmi z domów dziecka i poprawczaków, a           następnie mówił o swoich doświadczeniach w rehabilitacji dzieci poprze żeglarstwo i zabawę.          

   Konferencja ta była kontynuacją tematyki konferencji lipcowej pod patronatem Prezydenta RP.

         Niestety, mimo usilnych starań redakcji, nie udało się dotychczas opublikować w Zszytach Siemczyńsko Henrykowskich dorobku obu konferencji.

   16. 8 października Kapituła przy Senacie RP ogłosiła nominację dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w 2 edycji konkursu o Nagrodę i Tytuł „Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”.

   17. W listopadzie rozpoczęty został remont stawów prowadzony przez FHUT Piotrowski.

   18. W listopadzie pracownia architektoniczna ArchTim zakończyła wykonanie projektu instalacji elektrycznej pałacu za kwotę 82.000 tys. zł.

   19. 18 listopada Zdzisław i Bogdan Andziakowie, w czasie uroczystej Gali w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, otrzymali z rąk Marszałka Senatu RP honorowy dyplom - wyróżnienie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - "Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej".

   20. 6 grudnia złożona została w Urzędzie Powiatowym w Drawsku Pomorskim wniosek o wydanie pozwolenia na remont pałacu. Dołączona do niego kompletna dokumentacja techniczna opracowywana była od 2008 roku, a poprzedziła ją ekspertyza budowlana prof. Jana Marka Skuratowicza z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   21. W grudniu wydany został II tom specjalny Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich pt. "Siemczyno poprzez wieki".

   22. 17 grudnia podpisana została z Urzędem Marszałkowskim woj. zachodniopomorskiego umowa o dofinansowanie na kwotę 10.824 zł stylowych strojów barkowych dla "Zespołu Tańców Historycznych przy Pałacu w Siemczynie".

               Reasumując - w 2014 roku zrealizowano 9 projektów z dofinansowaniem, z czego 3 są w trakcie rozliczania. Swe sprawozdanie Zdzisław Andziak zakończył stwierdzeniem, że Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie osiągnęło wszystkie planowane na 2014 rok cele statutowe i był to wyjątkowo udany okres.

               Ponadto prezes przestawił zadania do realizacji na rok 2015:

   - Zakończenie realizacji projektów z poprzedniego roku, tj. remontu stawów, rozliczenia wydruku II wydania specjalnego ZSH oraz uszycia strojów barokowych;

   - 14 maja 2015 r. – IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie;

   - 29 maja do 31 września 2015 wystawa czasowa w pałacu pt.: „Zamki i Rezydencje na Pomorzu” przedstawiająca miniatury zabytkowych obiektów Pomorza;

   - 3-5 lipca 2015 r. – XII Henrykowskie Dni w Siemczynie;

               - 12 września 2015 r. – V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie

   2 m 

              Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Komisji Rewizyjnej Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przedstawił jej członek Michał Andziak. A oto najistotniejsze ustalenia komisji:

   1. Zysk bilansowy za 2014 rok - 107.618,45 zł. Składa się na niego środki na rachunku   bankowym w kwocie 98.506,90 zł oraz w kasie gotówka w wysokości - 15.685,32 zł i   widokówki-cegielki o wartości - 5.405 zł.

   2. Na przychody uzyskane z działalności statutowej w kwocie - 676.392,24 zł składają się:

               - składki członkowskie - 4.000 zł,

               - zysk z roku ubiegłego - 20.885,51 zł,

               - przychody z dotacji i dofinansowań - 468.514,28 zł,

               - datki z tytułu zbiórki publicznej na ogólną kwotę - 157.494,45 zł,

               - środki z tytułu sponsoringu otrzymane od podmiotów gospodarczych - 6.500 zł

               - środki otrzymane z tytułu umów partnerskich - 18.998 zł

   3. Koszty realizacji zadań statutowych w 2014 roku - 566.010,84 zł. Składają się na nie:

         - koszty wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 7.408,80 zł

         - koszty wytworzenia cegiełek na odbudowę pałacu – 70,57 zł

   - koszty spektaklu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – 1.500,- zł

         - koszty wykonania opaski drenażowej stawów przy pałacu – 302.686,27 zł

         - koszty organizacji III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie – 23.349,60 zł

         - koszty pokazu tradycyjnego przygotowania wyrobów mięsnych w czasie Henrykowskich Dni – 2.500,- zł

         - koszty koncertu symfonicznego w trakcie XI Henrykowskich Dni – 7.000,- zł

         - koszty konferencji naukowej „Z dziejów Ziemi Drawskiej” podczas Henrykowskich Dni - 1.500,- zł

         - koszty posiłków podczas Henrykowskich Dni – 4.000,- zł

         - koszty projektu budowlanego na remont instalacji elektrycznej pałacu – 82.000,- zł

   - część kosztów poniesionych w 2014 r. na remont stawów pałacowych – 123.000,- zł

         - koszty drugiego wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko Henrykowskich – 10.995,60 zł

   4. Zysk z działalności statutowej w 2014 r. - 110.381,40- zł

   5. Poza kosztami działalności statutowej stowarzyszenie ponosi koszty administracyjne, które w 2014 roku wyniosły 3.541,82 zł. Zostały one po części zrekompensowane przez kancelarię Senatu RP.

   6. Z otrzymanej w 2014 roku kwoty dofinansowań w wysokości 487.512,28 zł rozliczone zostały projekty na łączną sumę 308.665,65 zł. Pozostały do rozliczenia dwa zadania; remont stawów i druk II specjalnego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

   W podsumowaniu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie stwierdzono nieprawidłowości i kompletności dokumentacji księgowej ani naruszeń statutu jak i innych przepisów przez Zarząd i wnioskowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego i o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za rok 2014.

   W kolejnym punkcie obrad Agnieszka Eckstein przedstawiła projekty nw uchwał, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie:

   Nr 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014.

   Nr.2 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

   Nr 3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.

   Nr 4 O sposobie rozliczenia zysku za rok 2014.

   Nr 5 O udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za 2014 r.

   Nr 6 O powołanie do życia Zespołu Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” przy      Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie.

               Ostatnia z przytoczonych uchwał rozpoczyna nowy rodzaj działalności i następująco definiuje cele Zespołu:

   - Celem powołania zespołu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji tańców historycznych.

               - Zespół realizuje swoje cele poprzez wykonywanie, co najmniej 5 razy w roku, tańców    historycznych na różnych imprezach o charakterze publicznym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

   Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu goście gratulowali Henrykowskiemu Stowarzyszeniu wielkich sukcesów w działalności dla pogłębiania i utrwalania wiedzy historycznej regionu, tworzenia lokalnej tradycji, działania na niwie kultury oraz znaczące postępy w pracach nad renowacja pałacu. W ich opinii działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej dzięki czemu Siemczyno stało się swoistym regionalnym centrum kultury i nauki Życzyli także dalszych sukcesów i deklarowali swą życzliwość i wsparcie. Byli to Sławomir Preiss - Senator RP Stanisław Kuczyński - Starosta Drawski, Damian Greś - Kierownik Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji w UM w Szczecinie, Adam Kośmider - Burmistrz Czaplinka, Alina Karolewicz, Maryla Witek Biuro Dokumentacji Zabytków Szczecin, dr Zbigniew Mieczkowski, Paweł Pawłowski - Dyrektor Domu Kultury w   Cedyni.

               Natomiast marszałek Anna Mieczkowska przysłała następujące piękne wyrazy uznania:

   "...Jednocześnie pragnę wyrazić swoje uznanie dla działań podejmowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. W dzisiejszych czasach, które coraz częściej wymuszają na nas pośpiech, zabieganie i brak czasu, Państwa organizacja promuje przywiązanie do tradycji, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, a także potrzebę ciągłego zgłębiania wiedzy o "małej ojczyźnie". za te postawę i piękne ideały - serdecznie dziękuję."

               Wystąpił też Mathias von Bredow, który gratulował kolejnych dokonań i przekazał w darze na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia transkrypcję I tomu Starej Henrykowskiej Księgi Gości (Altes Heinrichsdorfer Gästebuch) na współczesny język niemiecki. Teraz nasi regionalni historycy będą mogli zapoznać się z tym zabytkowym dokumentem.

   4 m

               Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja i "zawracanie głowy nogami" czyli taneczny wieczór.

               19 lat temu szczęśliwy przypadek sprawił, że w Siemczynie pojawiła się rodzina Andziaków. Od tego czasu wydarzyło się tak wiele! Uratowano pałac przed zniszczeniem, zrujnowane budynki gospodarcze zamieniły się w elegancką restaurację, hotel i sale konferencyjno-wystawiennicze, do stałego kalendarza i regionalnej tradycji weszły cykliczne przedsięwzięcia, organizowane z rozmachem i perfekcją: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni oraz Europejskie Dni Dziedzictwa oraz szereg innych imprez. Od 2 lat wydawane są "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie" periodyk o wysokiej randze naukowej i kulturalnej w regionie. Zespół redakcyjny pod rozważnym kierownictwem Bogdana Andziaka skupił wielu świetnych publicystów i pasjonatów.

               W 2005 roku powołane zostało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które rychło stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w naszym regionie. Dzisiaj juz nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce historyczne wydarzenia jak przejazdy królów polskich Władysław Jagiełły, wkroczenie Szwedów w czasie „Potopu”, czy też ich późniejsze wypędzenie przez Stefana Czarnieckiego.

               W grudniu tego roku minie 10 lat od powołania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i uważam, że w tym czasie w pełni zasłużyło ono na uhonorowanie mianem "Zasłużony dla Gminy Czaplinek". To będzie uhonorowanie tych wszystkich ludzi, którzy jak w zacytowanym na wstępie motcie: "Połączyli siły, pozostali razem i wykonują wspólnie pracę osiągając sukces". Kieruję tę sugestię do Rady Miejskiej w Czaplinku i Burmistrza Czaplinka.

   5 m

   Autor: Wiesław Krzywicki

   Opracował: Robert A. Dyduła

    Na Walnym Zgromadzeniu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie powołano do życia zespół pod nazwą: Zespół Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno" - wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu członkowie HSS głosowali "za". 

    Copyright 2012. Free joomla templates |