Artykuły

40-lecie Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie - 5 października 2013 roku

Drukuj

W sobotę 5 października br., przeżywaliśmy w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie Jubileusz 40-lecia połączony z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej, patronki kościoła i parafii.

40 lat temu, 2 października 1973 r., we wspomnienie Św. Aniołów Stróżów na mocy dekretu J.E. bpa Ordynariusza Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, nominata kardynała Ignacego Jeża została erygowana nowa parafia M.B. Różańcowej wydzielona z parafii Świętej Trójcy w Czaplinku. W skład parafii weszły miejscowości Siemczyno, Rzepowo, Piaseczno, Głęboczek, Żelisławie, Chmielowo PGR, Kolonia Siemczyńska, Kaleńsko Nowe. Po zmianach i zniesieniu urzędowych nazw niektórych miejscowości w granicach parafii na dzień obecny znajdują się miejscowości Siemczyno, Rzepowo, Piaseczno, Głęboczek, Żelisławie, Wrześnica. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Edward Kołek SDB. Do 1991 r. parafia była prowadzona przez księży salezjanów, a od 1991 r. pieczę nad parafią objęli księża diecezjalni.

   

 

Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył J.E. ks. Bp Krzysztof Zadarko oraz zaproszeni księża wśród nich byli proboszczowie parafii ks. Bolesław Kujawa SDB i ks. Krzysztof Łada SDB. Słowo Boże wygłosił o. Włodyga OSB ze wspólnoty benedyktyńskiej ze Starego Krakowa, w którym zwrócił uwagę na patronkę parafii Matkę Bożą Różańcową, ale również na Jubileusz, który nie tylko jest dziękczynieniem, ale również wyznaczeniem nowych planów i zadań na następne lata pracy duszpasterskiej i wzrostu wiary. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych. Starosta Drawski p. Stanisław Cybula. Burmistrz Czaplinka p. Adam Kośmider, radni powiatowi p. Genowefa Polak, p. Wiktor Woś, p. Krzysztof Zacharzewski prezes LGD "Partnerstwo Drawy", p. Janina Gąszcz dyrektor CzOK, p. Bogdan i Zdzisław Andziak właściciele pałacu w Siemczynie oraz parafianie i przybyli goście.

 
 

 

Uroczystość zakńczyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem na tle kościoła i spotkaniem z zaproszonymi gośćmi w Zespole Pałacowo-Folwarcznym państwa Andziaków w Siemczynie.

 

   
 

 

Z okazji jubileuszu przypomnijmy pokrótce historię kościoła w Siemczynie oraz duszpasterzy tu pracujących.

Podczas panowania Joanitów, gdzieś w 2 poł. XIV w. decyzją królów polskich i starostów drahimskich powstaje na tych terenach 11 nowych parafii jednowioskowych: Łubowo, Czarne Wielkie, Polne, Ostroróg, Jeziorna, Czarne Małe, Sikory, Kluczewo, Rakowo, Nobliny i Siemczyno. Sprawy tych parafii załatwiał wówczas oficjał w Kaliszu Pomorskim - Wałczu, gdzie była siedziba dekanatu i oficjalatu. Przypuszczać należy, że ok. 1540 roku na terenie starostwa drahimskiego zapanował protestantyzm.

Według starych akt parafialnych w Siemczynie i okolicznych miejscowościach od dawna zasiadał ród von der Goltz. Goltzowie byli fundatorami, budowniczymi, jak również patronami kościołów na swoich włościach. Patronat wiązał się z opieką nad kościołem, współfinansowaniem niektórych jego przedsięwzięć, itp. W zamian za to obowiązywały rodzinę pewne przywileje, np. honorowe miejsce podczas nabożeństw, pochówek członków rodziny w kościelnej krypcie. Patronami kościołów byli Goltzowie, a po nich Arnimowie. Ostatni właściciele majątku, rodzina von Bredow zrzekają się patronatu nad kościołem.

W 1546 roku Goltzowie budują kościół w Rzepowie, w 1555 roku w Piasecznie i w Siemczynie w roku 1560. W tym samym roku powstaje plebania i perwsze probostwo w Siemczynie. Były to pewnie skromne kościółki o zabudowie szachulcowej kryte słomą. Pierwszymi pastorami kościołów byli: Friedrich Schmidem (około 1560 r.), Johannes Grutzmacher (około 1593 r.).

W 1593 roku kościołowi w Siemczynie zostaje ufundowana przez zwierzchnika kościoła Martina Lucke, Pomorska Agenda Kościelna. Rzepowo również otrzymało agendę od Millera Mantheya w 1595 roku i Piaseczno w tym samym roku od bogatego chłoa Hansa Doege.

W 1624 roku Czaplinek z okolicami stał się znów katolicki, lecz Siemczyno jako jedyna parafia jeszcze przez rok została protestancka. Od 1625 do 1641 roku jako filia podlegała kościołowi katolickiemu w Czaplinku, lecz w 1663 i 1696 pomimo proceów ponownie podlegała kościołowi protestanckiemu.

W 1699 roku właściciele majątku dobudowują do szachulcowego kościółka masywną kaplicę. Z zewnątrz wygląda skromnie, natomiast wnętrze zaskakiwało ilością malowideł, fresków, płaskorzeźb. Kaplica jest najstarszym zachowanym obiektem w Siemczynie. We wnętrzu znajduje się fryz heraldyczny przedstawiający w środkowej części głowę anioła, nad nią półpancerz, a po bokach tarcze herbowe rodziny von der Goltz. Ponad okapami znajdują się sztukaterie, które odnoszą się w swoich treściach do ideologii dawnych właścicieli Siemczyna, czyli Goltzów. Po lewej stronei motyw ryby - suma i narzędzi służących do połowu ryb typu trójząb, harpun, itp. Po prawej stronie motyw leżącego lwa i narzędzi rolniczych. Okapy prawdopodobnie są pozostałością po okrągłych piecach kaflowych. W ich wnętrzu znajdują się systemy kominowe. Pod kaplicą znajduje się krypta rodzinna von Goltzów, w której od pokoleń chowani byli członkowie tej rodziny.

Wciąż żywa jest legenda o tunelu łączącym pałac z kaplicą Goltzów. Miał on służyć młodemu, niepełnosprawnemu chłopcu o imieniu Fryderyk, który miał być 15 potomkiem Georga Wilhelma von der Goltz. Aby umożliwić mu kontakt z Bogiem i nie narażać na przykre komentarze wśród wiejskich mieszkańców, właśnie tunelem transportowany był do kaplicy. Żyjącą legendę podtrzymuje fakt istnienia sieci kanałów - tunelów w przypałacowym parku, których przeznaczenie nie jest do końca znane i różnie można je interpretować.

W latach 1766-1810 pastorem był Ephraim Bartholomai. W akcie nominacyjnym z 1766 roku, patron kościoła von der Goltz postawił wyraźny warunek: "Msza Święta rozpoczyna się zwykle o 10, a musi być zakończona bez wyjątku i poważnej wymówki o 12". Dużą wówczas wartość przykładano do regularnie przeprowadzanych egazminów ze znajomości katechizmu.

W latach 1854-1856 staraniem rodziny von Arnim, drugich właścicieli Siemczyna, powstaje w miejscu szachulcowego kościółka solidny, murowany kościół. Długość budynku wynosi 28 m, szerokość 12 m, a wysokość nawy prawie 8 m. Stara kaplica Goltzów zostaje częściowo zmniejszona i połączona z nowym kościołem. Po budowie nowego kościoła, kaplica traci swoje pierwotne przeznaczenie i służy jako loża dla właścicieli majątku. Taki stan utrzymuje się do 1945 roku. Po wojnie zamurowano wnękę kaplicy, wstawiono drzwi. Od tej pory aż do dziś stara kaplica służy jako zakrystia.

We wnętrzu kościoła zachowały się ołtarz neogotycki. W 1948 roku umieszczono w nim obraz przedstawiający Matkę Bożą Różańcową, patronkę kościoł Zachowała się również drewniana ambona, empora organowa z czasów budowy kościoła oraz organy, a na nich dedykacja: "Te organy pdarował tajny radca rzeczywisty Henryk Fryderyk Graf von Arnim, najstarszy brat patrona siemczyńskiego kościoła 1856". Organy dziś są w fatalnym stanie. Zniszczony po wojnie przez Sowietów mechanizm nigdy nie został naprawiony. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś siemczyński kościół usłyszy ich brzemienie. Na uwagę zasługuą również dzwony. Pierwszy duży, spiżowy, wykonany w Gdańsku w ludwisarni F.Schulza w 1897 roku, przelany ze starego dzownu poczhodzącego z 1642 roku oraz drugi mały żelazny odlany w 1917 roku. Po trzecim średnim zostało tylo łoże. Prawdopodobnie został on ofiarowany podczas I wojny światowej i przetopiony na potrzeby wojska. Stoisko dzwonów znajduje się w prezbiterium. Zdje się, że trafiły tam nieco później w końcu XIX wieku. Została wtedy nadbudowana druga kondygnacja prezbiterium. Można to dziś zauważyć ponieważ różni się układ cegieł od innych.

Warto nieco więcej wspomnieć o pastorze Fritzu Bahrze (1891-1959), który był autorem licznych opracowań na temat historii regionu. Dzięki niemu wiemy dziś o wiele więcej o tych terenach. Urodził się 19.01.1891 r. w Drawsku Pomorskim. Maturę zdał w Szczecinku. W 1917 r. wyświęcony na kapelana wojskowego, dwa lata później rozpoczął posługę w gminach Siemczyno, Rzepowo i Piaseczno. W tym czasie napisał rozprawę doktorską "Historia kościoła na Ziemi Drahimskiej". Jego zasługą jest stojący do dziś budynek plebani w Siemczynie z 1920 r. W 1930 r. objął nowe obowiązki pastora w kościele św. Jerzego we Frankfurcie nad Odrą. W 1958 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle na atak serca 12.04.1959 r. w Berlinie Zachodnim.

Następcą Bahra został pastro Martin Wenzel, który urzędował do marca 1945 r. Po II wojnie światowej kościół został przekazany parafii rzymsko-katolickiej. Uroczystego poświęcenia 7.10.1945 r. dokonał ks. Bernard Zawada, proboszcz z Czaplinka.

W dniu 1 stycznia 1957 r. został ustanowiony stały wikariat. Od tego czasu księża mieszkali w Siemczynie. Prowadzili też prowadzone księgi parafialne. W dniu 2 października 1973 r. bp Ignacy Jeż erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Edward Kołek. Od tego momentu kolejni proboszcze systematycznie remontowali kościół, plebanię i przybudówki. 

Z głównych prac, które zostały przeprowadzone można wymienić:

1973 - wykonanie chodnika przed kościołem, ustawienie figury Matki Bożej Różańcowej na cokole pomnika poległych w I wojnie światowej; skrócenie ławek w kościele tak, aby było dostępne przejście przy ścianie.

1977 - wymiana pokrycia dachowego na kościele na blachę ocynkowaną

1978 - wykonaie chodnika wokół kościoła

1979 - zamurowanie starego wejścia do kaplicy, założenie boazerii na suficie w kościel

1988 - rozpoczęcie prac związanych z założeniem centralnego ogrzewania na plebani

1989 - całkowita wymiana oszklenia i częściowa wymiana stolarki okiennej w kościele

1995 - zlikwidowanie krypty pod zakrystią; wykonanie posadzki betonowej

2008 - częściowy remont wewnątrz plebani

2010 - wymiana pokrycia dachowego na plebani an blachodachówkę

2011 - rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją służącą do przygotowania remontu dachu kościoła w Siemczynie.

 

Na mocy porozumienia między księdzem inspektorem Stanisławem Skopiakiem z Piły, przełożonym Salezjanów Inspektorii Pilskiej, a J.E. Księdzem Biskupem Ordynariuszem Ignacym Jeżem, dnia 15 sierpnia 1991 roku salezjanie opuścili Siemczyno, a pracę duszpasterską w parafii rozpoczęli księża diecezjalni.

Duszpasterze posługujący w Siemczynie administratorzy samodzielnego wikariatu:

Jan Laśkiewicz SDB (1957-1961)ur. 20.04.1919 r. w Zgierzu. 1938/1939 nowicjat w Czerwińsku; 8.06.1946 święcenia kapłańskie w Warszawie; 1982-1987 duszpasterz Polonii w Berlinie. Zm. 6.03.1988 r. w Łodzi.

Jan Gabiś SDB (1961-1965)ur. 22.11.1913 r. w Holithausen (Westfalia); 1933-1934 nowicjat w Czerwińsku; 24.06.1941 r. święcenia kapłańskie w Krakowie. Aresztowany 7.02.1944 r. w Warszawie i więziony na Pawiaku i w obozach koncentracyjnych Gross Rosen i Dora. Wyzwolony 5.05.1945 r. Zm. 30.12.1984 r. w Łodzi

Kazimierz Furdyna SDB (1965-1973) ur. 4.03.1929 r. 1946/1947 nowicjat w Czerwińsku; 29.06.1956 święcenia kapłańskie w Oświęcimiu; od 1993 r. w parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim. Pełni funkcję spowiednika.

Jan Woś SDB (?-1973) ur. 21.01.1899 r. w Hamborn-Bruckhasen (Westfalia); 1916/1917 nowicjat w Pleszowie; 10.07.1927 święcenie kapłańskie w Turynie. Podczas wojny aresztowany przez gestapo w Sokołowie. Przeszedł Pawiak. Oświęcim, Dachau, Freiman, Eschede. Współautor "Martyrologium polskie duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945". W Siemczynie przebywał jako ksiądz senior aż d śmierci. Zm. 10.04.1973 r. w Łodzi.

Proboszczowie:

Edward Kołek SDB (1973-1978)   ur. 30.09.1935 r. w Wojkowie koło Mielca; 1952/1953 nowicjat w Czerwińsku; 3.06.1962 r. święcenia kapłańskie w Lądzie. Zm. 2.07.1989 r. w Kadynach koło Tolkmicka.

Bolesław Kujawa SDB (1978-1987) ur. 1.04.1927 r.; 1948 nowicjat; 30.08.1958 święcenia kapłańskie; Obecnie przebywa w Parafii Świętej Rodziny w Pile. Prowadzi duszpasterstwo parafialne, apostolstwo dobrej śmierci; jest spowiednikiem.

Krzysztof Łada SDB (1987-1991) Obecnie proboszcz w Gorzowie Wielkopolskim.

Stanisław Chojnowski (1991-1997) Obecnie przebywa w Parafii św. Michała Archanioła w Różańsku.

Andrzej Matyjaszek (1997-2008) Obecie proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sypniewie.

Włodzimierz Jankowski (2008-2009) Kapelan "Solidarności" w Słupsku w stopniu majora. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Naporowski (2009-)

   

 

Autorzy: ks. Andrzej Naporowski i Kamil Połeć

Opracowanie: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |