Artykuły

XX HENRYKOWSKIE SPOTKANIA KULTURALNE W SIEMCZYNIE

16 grudnia 2017 r. - (sobota) - godz. 16.00

Prelekcja:

ks. dr Jacek Brakowski – Posługa ss. Franciszkanek w Trzcińcu (pałac w Trzcińcu)

Koncert:

Zespół Muzyki Chrześcijańskiej "Sela" – Pieśni Adwentowe, gospel

Wystawa powarsztatowa:

Plastyczne działania warsztatowe realizowane w ramcha projektów "Działaj lokalnie" – współorganizator: LGD "Partnerstwo Drawy i Lider Wałecki" – Prezes Krzysztof Zacharzewski

Informacje uzupełniające:

ks. dr Jacek Brakowski SDB - salezjanin; dr historii, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych z historii; zajmuje się historią najnowszą, historią Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce, martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, historią Kościoła w PRL oraz naukami pomocniczymi historii. Od 2000 r. pracuje jako katecheta, nauczyciel historii oraz wychowawca; nauczyciel dyplomowany; w 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Oświacie (Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie); w 2008 r. ukończył podyplomowe studia w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy); od 2015 r. specjalista kynoterapii certyfikowany w ramach Polskiego Towarzystwa Kynoterapii (praca z psem w edukacji i z osobami niepełnosprawnymi). Członek towarzystw naukowych: ACSSA (Associazione Cultori Storia Salesiana) oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

Zespół Muzyki Chrześcijańskiej "SELA" - "Sela" to słowo biblijne, pojawia się w tekstach psalmów i oznacza przerywnik, chwilę na refleksję. Taką właśnie nazwę obrał sobie Zespół Muzyki Chrześcijańskiej, śpiewający od roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Bartka Michalczyka. Wielogłosowa, pełna radosnej energii, muzyka GOSPEL unosi nie tylko wykonawców, ale też za każdym razem rozentuzjazmowaną publiczność. To z pewnością znakomity sposób spędzenia adwentowego, grudniowego popołudnia.

ZAPRASZAMY!!!

Copyright 2012. Free joomla templates |