Drukuj

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji:


"Pałac Siemczyno" Adam Andziak - rozwój działalności poprzez zakup wraz z montażem systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp, oraz utworzenie nowej, zindywidualizowanej strony internetowej.

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Beneficjent:

„Pałac Siemczyno” Adam Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno

Cele projektu:


Poprawa konkurencyjności firmy "Pałac Siemczyno" Adam Andziak poprzez podwyższenie standardu i komfortu świadczonych usług w wyniku wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp oraz sprofesjonalizowanie wizerunku firmy w wyniku wykonania nowej, zindywidualizowanej strony internetowej i zatrudnienie 1 nowego pracownika/pracowniczki.

Planowane efekty: