Dotacje Unijne

“Pałac Siemczyno” Adam Andziak – rozwój działalności poprzez zakup wraz z montażem systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp, oraz utworzenie nowej, zindywidualizowanej strony internetowej.

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020

Beneficjent:

?Pałac Siemczyno? Adam Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno

Cele projektu:

Poprawa konkurencyjności firmy “Pałac Siemczyno” Adam Andziak poprzez podwyższenie standardu i komfortu świadczonych usług w wyniku wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp oraz sprofesjonalizowanie wizerunku firmy w wyniku wykonania nowej, zindywidualizowanej strony internetowej i zatrudnienie 1 nowego pracownika/pracowniczki.

Planowane efekty:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy ? 1 szt.
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy ? 3 szt.
 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt.

Modernizacja energetyczna obiektu noclegowego “Pałac Siemczyno” poprzez montaż pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Źródło dofinansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie Działania 2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Beneficjent:

“Pałac Siemczyno” Adam Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno

Cele projektu:

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa wnioskodawcy i zmniejszenie kosztów środowiskowych prowadzenia działalności poprzez zastosowanie wysokowydajnych, nowoczesnych źródeł odnawialnych wytwarzania energii cieplnej z możliwością wytwarzania energii chłodniczej oraz zastosowanie nowoczesnych źródeł odnawialnych wytwarzania energii elektrycznej.

Planowane efekty:

 1.  Wskaźnik produktu:
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] – 0,22
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 0,04
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 1
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1
 2. Wskaźnik rezultatu:
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] – 550,00
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 38,00
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] – 398,49

Wartość projektu:

2 463 554,70 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

1 382 272,00 zł

Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd