Hss

osoby na schodach
osoba

W 2005 roku bracia Andziakowie, właściciele Pałacu w Siemczynie, powołali do życia Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Nazwa stowarzyszenia wywodzi się od dawnej nazwy wsi ? Heinrichsdorf, a ta pochodzi od imienia rycerza – Heinricha, który tę wieś założył.

Głównymi celami działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie są między innymi: rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych, konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków i ogrodów oraz opieka nad nimi, promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność edukacyjna i dydaktyczna, działania na rzecz aktywizacji kulturowej i umocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców regionu, reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących, promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu.

W celu ratowania pałacu przed dalszym niszczeniem i zabezpieczeniem go, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie podjęło następujące kroki:

  • wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej pałacu w Siemczynie
  • remont stawów będących częścią zabytkowego parku pałacowego w Siemczynie
  • wykonanie projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zabytkowego pałacu barokowego W Siemczynie – skrzydło południowe (1796 r.) Pałacu barokowego (1726 r.): remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego
  • zabezpieczenie substancji zabytku poprzez wykonanie opaski drenażowej i remont kanalizacji deszczowej pałacu
  • przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym ( Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych).

Oprócz tego, HSS upowszechniania historię i kulturę regionu poprzez wydawanie cyklicznych ?Zeszytów Siemczyńsko ? Henrykowskich?. W Siemczynie, z inicjatywy Henrykowskiego Stowarzyszenia, powstał Henrykowski Szlak. Początkiem szlaku jest barokowy pałac, od którego wędruje się przez miejscowość Siemczyno, według mapy i oznaczeń tablic na historycznych budynkach. W obiekcie Pałac Siemczyno organizowane jest wiele cyklicznych konferencji naukowych oraz raz w miesiącu odbywają się Henrykowskie Spotkania Kulturalne, w trakcie których lokalni artyści, rzemieślnicy i twórcy prezentują swoje prace i talenty. Wstęp na spotkania jest bezpłatny. Przy pałacu w Siemczynie działa również Zespół Tańców Historycznych ?Pałac Siemczyno?, w którym młodzież szkolna promuje tańce i stroje barokowe na różnego typu imprezach i spotkaniach.

Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd